Chỉ thị 33/1998/CT-UB

Chỉ thị 33/1998/CT-UB về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang thời kỳ đến 2010

Chỉ thị 33/1998/CT-UB quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội An Giang thời kỳ đến 2010 đã được thay thế bởi Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2014 rà soát văn bản quy phạm pháp luật An Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 33/1998/CT-UB quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội An Giang thời kỳ đến 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 33/1998/CT-UB

Long xuyên, ngày 20 tháng 10 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KT-XH TỈNH AN GIANG THỜI KỲ ĐẾN 2010

Thực hiện Chỉ thị số 32/1998/CT-TTg ngày 23/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ đến 2010.

Nhằm xem xét điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thời kỳ 1996-2010 đã được phê duyệt cho phù hợp với tình hình điều kiện và yêu cầu phát triển mới, Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các Sở, ngành tiến hành thực hiện các công việc sau đây :

1- Phân công thực hiện :

- Các Sở, ngành rà soát đối chiếu đánh giá lại toàn bộ quy hoạch ngành thời kỳ 1996-2010 đã được phê duyệt tại Quyết định số 669/QĐ-UB ngày 19/6/1996 của UBND Tỉnh An Giang (có danh mục đề tài quy hoạch ngành đính kèm).

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Kinh tế Tỉnh ủy, Văn phòng UBND Tỉnh, Cục Thống kê chủ trì và là đầu mối phối hợp tổ chức hướng dẫn, tổng hợp đánh giá kết quả và điều chỉnh quy hoạch chung toàn tỉnh đúng tinh thần nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

II- Lịch trình thực hiện :

- Từ nay đến cuối tháng 2 năm 1999 : các Sở, ngành đánh giá và tổng kết về phát triển ngành 10 năm (1991-2000) và 5 năm (1996-2000). Trên cơ sở đó điều chỉnh bổ sung cho quy hoạch ngành 2001-2010, lấy năm 2000 làm điểm xuất phát và tính toán cho các mốc năm 2005 và 2010 gởi về Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối xử lý và tổng hợp chung toàn tỉnh.

- Tháng 3/1999 : các Sở, ngành thông qua quy hoạch điều chỉnh của ngành với UBND Tỉnh.

- Tháng 4/1999 : Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua dự thảo lần 1.

- Cuối quý II/1999: Sở Kế hoạch&Đầu tư thông qua dự thảo lần cuối.

Các Sở, ngành tỉnh khẩn trương thực hiện nghiêm túc đúng tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận :
- TTTU-TTHĐND"thay b/c"
- Các Sở, ngành cấp tỉnh
- Lưu.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
CHỦ TỊCH
Lê Phú Hội

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/1998/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu33/1998/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/1998
Ngày hiệu lực20/10/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/1998/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 33/1998/CT-UB quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội An Giang thời kỳ đến 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 33/1998/CT-UB quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội An Giang thời kỳ đến 2010
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu33/1998/CT-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLê Phú Hội
       Ngày ban hành20/10/1998
       Ngày hiệu lực20/10/1998
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 33/1998/CT-UB quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội An Giang thời kỳ đến 2010

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 33/1998/CT-UB quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội An Giang thời kỳ đến 2010