Chỉ thị 33/2010/CT-UBND

Chỉ thị 33/2010/CT-UBND thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Chỉ thị 33/2010/CT-UBND thực hiện bán đấu giá tài sản tại Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 86/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Tư pháp Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 15/10/2017.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 33/2010/CT-UBND thực hiện bán đấu giá tài sản tại Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2010/CT-UBND

Huế, ngày 21 tháng 10 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2010/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ngày 04 tháng 3 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Để triển khai thực hiện tốt Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 17/2010/NĐ-CP) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế, thị xã Hương Thủy; thủ trưởng các sở, ngành có liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Tư pháp tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 17/2010/NĐ-CP cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị để thực hiện đúng quy định. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành hữu quan rà soát các quy định của địa phương liên quan đến bán đấu giá tài sản đang có hiệu lực thi hành để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy định mới thay thế cho phù hợp với Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

2. Kiện toàn tổ chức, hoạt động của các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh:

a) Sở Tư pháp phối hợp với:

- Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản để thực hiện nhiệm vụ bán đấu giá tài sản theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

- Sở Kế hoạch và đầu tư thực hiện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện nơi có Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ để bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

c) Việc thành lập và hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt thực hiện theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

3. Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 38/2010/Qđ-UBND ngày 05/10/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh.

4. Theo quy định, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010, việc bán đấu giá các loại tài sản quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP phải thực hiện theo đúng quy định; khi thực hiện bán đấu giá tài sản Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện phải ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức này cử đấu giá viên Điều hành cuộc bán đấu giá. Tuy nhiên, để kiện toàn Trung tâm bán đấu giá tài sản đảm bảo đủ số lượng và năng lực thực hiện công tác bán đấu giá trên địa bàn theo quy định; trước mắt, tạm thời thành lập Hội đồng bán đấu giá trong trường hợp đặc biệt tại các địa phương để thực hiện nhiệm vụ đến hết ngày 31/12/2010.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm triển khai, tuyên truyền, giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP đến các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân để quán triệt thực hiện nghiêm túc việc bán đấu giá tài sản, đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP.

Trong quá trình thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Chỉ thị này, nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (quan Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu33/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2010
Ngày hiệu lực31/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 33/2010/CT-UBND thực hiện bán đấu giá tài sản tại Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 33/2010/CT-UBND thực hiện bán đấu giá tài sản tại Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu33/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành21/10/2010
        Ngày hiệu lực31/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/10/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 33/2010/CT-UBND thực hiện bán đấu giá tài sản tại Thừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 33/2010/CT-UBND thực hiện bán đấu giá tài sản tại Thừa Thiên Huế