Chỉ thị 34/2007/CT-UBND

Chỉ thị 34/2007/CT-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Chỉ thị 34/2007/CT-UBND cấp bản sao từ sổ gốc từ bản chính chứng thực chữ ký Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 279/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Thừa Thiên Huế và được áp dụng kể từ ngày 31/01/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 34/2007/CT-UBND cấp bản sao từ sổ gốc từ bản chính chứng thực chữ ký Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2007/CT-UBND

Huế, ngày 03 tháng 8 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2007/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ

Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, kịp thời tổ chức, triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Sở Tư pháp, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và các huyện có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP đến cán bộ, nhân dân biết, thực hiện.

2. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và các huyện có trách nhiệm:

- Chỉ đạo Uỷ ban Nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 79/2007/NĐ-CP thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện; tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời đề xuất giải quyết những vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác chứng thực.

- Lựa chọn, bố trí cán bộ giúp việc cho Trưởng, Phó trưởng phòng tư pháp cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp xã trong công tác chứng thực. Phải bảo đảm thường xuyên có người trực để tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký để công tác chứng thực thực hiện đúng pháp luật, kịp thời và không gây phiền hà cho nhân dân.

- Chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc đang quản lý sổ gốc bố trí người thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc theo thẩm quyền quy định tại Điều 4 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP khi có yêu cầu.

- Bố trí phương tiện vật chất cần thiết cho công tác chứng thực (sổ sách, tủ đựng hồ sơ, tài liệu, máy photocopy, máy vi tính...).

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đang quản lý sổ gốc bố trí người thực hiện việc cấp bản sao từ sổ gốc theo thẩm quyền quy định tại Điều 4 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP khi công dân và tổ chức có yêu cầu.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch tập huấn Nghị định số 79/2007/NĐ-CP cho những người làm công tác chứng thực của Uỷ ban Nhân dân cấp huyện và cấp xã, những người làm công tác cấp bản sao từ sổ gốc của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn của địa phương.

- Thiết kế mẫu Sổ chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký của Uỷ ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP để sử dụng thống nhất trong toàn tỉnh và thuận tiện cho việc thống kê, báo cáo theo quy định.

5. Sở Văn hoá thông tin, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký để công dân, tổ chức tự giác chấp hành.

6. Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp để tham mưu trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh bố trí thêm biên chế chuyên trách cho Tư pháp cấp huyện, cấp xã khi được giao thêm nhiệm vụ để thực hiện tốt các loại việc được phân cấp theo quy định của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chứng thực và Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

7. Sở Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố cân đối, cấp đủ kinh phí phục vụ cho việc triển khai thi hành Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về trang bị cơ sở vật chất cần thiết cho công tác chứng thực; phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng đề án mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực tham mưu Uỷ ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế; các sở, ban, ngành cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp đề xuất và báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Lý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu34/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2007
Ngày hiệu lực13/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 34/2007/CT-UBND cấp bản sao từ sổ gốc từ bản chính chứng thực chữ ký Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 34/2007/CT-UBND cấp bản sao từ sổ gốc từ bản chính chứng thực chữ ký Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu34/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Xuân Lý
        Ngày ban hành03/08/2007
        Ngày hiệu lực13/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/01/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 34/2007/CT-UBND cấp bản sao từ sổ gốc từ bản chính chứng thực chữ ký Thừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 34/2007/CT-UBND cấp bản sao từ sổ gốc từ bản chính chứng thực chữ ký Thừa Thiên Huế