Chỉ thị 35/2008/CT-TTg

Chỉ thị 35/2008/CT-TTg về tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, bình ổn thị trường và phục vụ Tết nguyên đán Kỷ sửu 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 35/2008/CT-TTg tăng cường thực hiện giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh lưu thông hàng hóa bình ổn thị trường phục vụ Tết Kỷ sửu 2009


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 35/2008/CT-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH, LƯU THÔNG HÀNG HÓA, BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG VÀ PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ SỬU 2009

Trong thời gian qua, với việc thực hiện nhóm các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, kinh tế nước ta đã đạt được kết quả bước đầu. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới do tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, cung cầu, giá cả thị trường trong, ngoài nước tiếp tục có những diễn biến khó lường; bão lụt, dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng còn có diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp; sức mua trong khu vực dân cư vào dịp cuối năm tăng, gây áp lực tăng giá thị trường trong nước, nhất là đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu ở các khu vực nông thôn, đông dân cư và các thành phố lớn.

Nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ổn định cung cầu và bình ổn giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng giá hàng hóa, dịch vụ tăng đột biến, đồng thời để phục vụ tốt nhân dân đón Tết Kỷ Sửu năm 2009, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ, ngành, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai quyết liệt các chủ trương, giải pháp cấp bách của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng kinh tế; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Chỉ thị số 28/2008/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2008 và các Công điện số 1764/CĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2008, số 1245/CĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2008) về chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định về kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường trong nước, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả, chống đầu cơ tăng giá quá mức… để bảo đảm ổn định sản xuất, môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh và tránh đột biến giá cả cục bộ đối với những mặt hàng thiết yếu.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là tiết kiệm chi tiêu công, tiết kiệm mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ nguồn ngân sách; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng các nguồn ngân sách nhà nước dùng để hỗ trợ, cứu trợ, bao gồm cả vật tư, hàng hóa, cho các vùng bị bão lũ, dịch bệnh; hạn chế và triệt để tiết kiệm chi tiêu trong việc tổ chức hội nghị, tổng kết, gặp mặt cuối năm.

2. Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh vừa bị bão, lụt cần tập trung mọi nguồn lực chỉ đạo và hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả bão lũ, làm sạch vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa không để phát sinh dịch bệnh, bảo đảm đủ lương thực, thuốc chữa bệnh, giống cây, giống con, nguồn nhiên liệu, vật tư nông nghiệp … để nhanh chóng ổn định cuộc sống của nhân dân, tranh thủ sản xuất vụ Đông và vụ Đông Xuân đang tới. Tập trung chỉ đạo việc tháo gỡ các vướng mắc khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện khuyến khích doanh nghiệp các thành phần kinh tế nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu năm 2008, bảo đảm nhịp độ kinh doanh bình thường trong những tháng giáp Tết Nguyên đán, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2009.

3. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sát hơn nhóm các giải pháp về đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, các giải pháp về phát triển thị trường xuất khẩu, khai thác thị trường trong nước để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa thu hoạch vào các vụ giáp năm. Trước hết là việc mua 500.000 - 6000.000 tấn quy gạo (khoảng một triệu tấn lúa hàng hóa) theo thời hạn Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo; thúc đẩy ký các hợp đồng bán gạo với các đối tác có khối lượng lớn, ổn định và chuẩn bị tiêu thụ hàng hóa vụ Đông xuân 2008 - 2009; đồng thời chủ động triển khai thực hiện các nhóm giải pháp tài chính tiền tệ được Chính phủ thông qua để các Tập đoàn, các Tổng công ty ngành hàng đẩy nhanh việc tiêu thụ một số sản phẩm, hàng hóa công nghiệp và nông sản đang tồn đọng lớn.

4. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương triển khai các nhóm giải pháp về chính sách tài chính - tiền tệ theo Nghị quyết của Chính phủ để hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển xuất khẩu; tạo điều kiện cho doanh nghiệp các thành phần kinh tế được vốn vay sản xuất, đồng thời hỗ trợ giải quyết các khó khăn trong kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm trong điều kiện thị trường xuất khẩu bị giảm sút.

5. Trên cơ sở các nhóm giải pháp thúc đẩy đầu tư - tiêu dùng được Chính phủ thông qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương liên quan khẩn trương xử lý các vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng và đấu thầu để thực hiện giải ngân nhanh các nguồn vốn ngân sách, trái phiếu Chính phủ, đầu tư FDI và vốn vay hỗ trợ ODA, nhằm đẩy nhanh việc xây dựng các công trình hạ tầng cấp bách, trước hết là các công trình thủy lợi, thủy nông, hệ thống đường giao thông, cảng biển… làm cơ sở cho phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ xuất khẩu, lưu chuyển hàng hóa, du lịch.

6. Để phục vụ nhu cầu của nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Sửu vui vẻ, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chú trọng thực hiện tốt các công việc sau:

a. Chỉ đạo các đơn vị sản xuất trực thuộc chủ động nắm bắt nhu cầu thị trường để chuẩn bị đủ nguồn nguyên liệu bảo đảm chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và có kế hoạch sản xuất, dự trữ, kinh doanh đáp ứng đủ yêu cầu của thị trường trong, trước và sau dịp Tết Nguyên đán, nhất là hàng công nghiệp tiêu dùng, các loại hàng thực phẩm chế biến và hàng công nghệ phẩm với giá cả hợp lý, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá; chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện cung ứng các mặt hàng thiết yếu và các mặt hàng chính sách phải bảo đảm cung ứng đủ, thường xuyên và đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và các vùng bị hậu quả nặng nề của bão lũ, theo đúng chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của chính quyền địa phương các cấp.

b. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo, thuốc nổ các loại, văn hóa phẩm đồi truỵ, đồ chơi gây nguy hiểm và làm mất nhân cách trẻ em; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, giết mổ, chế biến, lưu thông các mặt hàng thực phẩm, thực phẩm chế biến, rau quả… theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

c. Theo dõi sát tình hình giá cả, thị trường các mặt hàng thiết yếu ở khu vực đô thị, như nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, rau quả… chủ động xử lý các biến động bất lợi và bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá thị trường, nhất là đối với các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá; kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy định về niêm yết và bán hàng theo giá niêm yết ở các chợ đầu mối, trung tâm thương mại… để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các hành vi vi phạm về giá, về chất lượng và gian lận đo lường, bảo vệ người tiêu dùng.

d. Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải chuẩn bị tốt lực lượng phương tiện vận chuyển của ngành, đồng thời có cơ chế khuyến khích để huy động bổ sung phương tiện vận chuyển của các đơn vị ngoài ngành tham gia vận chuyển, trước hết là vận chuyển trên địa bàn, để tăng năng lực vận chuyển liên tỉnh của các doanh nghiệp xe khách quốc doanh; tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông theo các Nghị quyết của Chính phủ; chuẩn bị lực lượng cứu hộ, cứu nạn và phương án xử lý kịp thời các trường hợp tai nạn, giải phóng nhanh tuyến giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

đ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công thương phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lên kế hoạch, tổ chức tốt các hội chợ, triển lãm thương mại, các hội chợ bán hàng khuyến mại để kích cầu tiêu dùng và phục vụ nhu cầu mua sắm, vui xuân của các tầng lớp dân cư và khách du lịch. Tổ chức tốt và văn minh các hội chợ xuân, các hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn, nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc, để các hội chợ, các điểm vui xuân ở đây vừa là nơi mua, bán, trao đổi hàng hóa truyền thống ngày tết, vừa là nơi giao lưu văn hóa, vui chơi lành mạnh, giàu bản sắc dân tộc; phối hợp với các ngành, lực lượng chức năng địa phương để có các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ và bảo đảm an toàn sức khoẻ cho nhân dân nói chung và trẻ em nói riêng.

7. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan định hướng các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để các tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân hiểu rõ và đồng thuận với các chủ trương, giải pháp của nhà nước, nhất là đối với các chủ trương về thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, kiểm soát giá cả, thị trường, ngăn ngừa các thông tin không có cơ sở gây tác động xấu đến sản xuất kinh doanh và tâm lý người tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu các tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2008/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu35/2008/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực09/12/2008
Ngày công báo24/12/2008
Số công báoTừ số 693 đến số 694
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2008/CT-TTg

Lược đồ Chỉ thị 35/2008/CT-TTg tăng cường thực hiện giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh lưu thông hàng hóa bình ổn thị trường phục vụ Tết Kỷ sửu 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Chỉ thị 35/2008/CT-TTg tăng cường thực hiện giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh lưu thông hàng hóa bình ổn thị trường phục vụ Tết Kỷ sửu 2009
                Loại văn bảnChỉ thị
                Số hiệu35/2008/CT-TTg
                Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
                Người kýNguyễn Tấn Dũng
                Ngày ban hành09/12/2008
                Ngày hiệu lực09/12/2008
                Ngày công báo24/12/2008
                Số công báoTừ số 693 đến số 694
                Lĩnh vựcThương mại
                Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
                Cập nhật18 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được căn cứ

                    Văn bản hợp nhất

                      Văn bản gốc Chỉ thị 35/2008/CT-TTg tăng cường thực hiện giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh lưu thông hàng hóa bình ổn thị trường phục vụ Tết Kỷ sửu 2009

                      Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 35/2008/CT-TTg tăng cường thực hiện giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh lưu thông hàng hóa bình ổn thị trường phục vụ Tết Kỷ sửu 2009

                      • 09/12/2008

                        Văn bản được ban hành

                        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                      • 24/12/2008

                        Văn bản được đăng công báo

                        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                      • 09/12/2008

                        Văn bản có hiệu lực

                        Trạng thái: Có hiệu lực