Chỉ thị 35-CT

Chỉ thị 35-CT năm 1974 về việc thực hiện các loại chương trình và sách bổ túc văn hoá Bộ giáo dục ban hành

BỘ GIÁO DỤC
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35-CT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1974

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC LOẠI CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH BỔ TÚC VĂN HOÁ

Để đưa việc quản lý học tập bổ túc văn hoá vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, Bộ yêu cầu các Sở, Ty Giáo dục chỉ đạo các trường, lớp bổ túc văn hoá thực hiện đúng theo các chương trình học quy định dưới đây:

A- VỀ CẤP I

Có một chương trình dùng chung cho các loại đối tượng.

Trong điều kiện học tại chức, chương trình được thực hiện như sau:

- Đối với đông đảo nhân dân lao động trong diện phổ cập cấp I, xoá nạn mù chữ một cách chắc chắn, sẽ học ba lớp 1, 2, 3, mỗi lớp có 120 tiết học. Nội dung gồm hai môn: tiếng Việt và học tính.

- Đối với tất cả cán bộ và thanh niên ở cơ sở, sau khi học xong ba lớp nói trên, phải học bổ sung thêm lớp 4 để hoàn chỉnh toàn cấp I. Lớp 4 có 240 tiết học và gồm ba môn: tiếng Việt, học tính, chính trị và khoa học thường thức.

- Đối với các trường tập trung ở miền xuôi cũng như miền núi sẽ có hướng dẫn áp dụng riêng.

Tài liệu giảng dạy và học tập: sách bổ túc văn hoá cấp I do Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản từ năm 1973.

B- VỀ CẤP II

Có một chương trình dùng chung với các kế hoạch giảng dạy riêng cho các loại đối tượng khác nhau như sau:

- Cán bộ trẻ và thanh niên phải học đầy đủ tất cả các môn: số học, đại số, hình học, vật lý, hoá học, cơ thể người, ngữ văn, lịch sử, địa lý.

Cán bộ trẻ và thanh niên ở nông thôn cần học thêm: thực vật, động vật và kỹ thuật nông nghiệp.

Riêng các trường Thanh niên dân tộc cần học thêm môn chính trị và một số phần phụ lục về ngữ văn, sinh vật và kỹ thuật nông nghiệp.

Chương trình được thực hiện trong ba lớp học ở trường Phổ thông lao động, hai năm học ở trường Thanh niên dân tộc, bốn lớp học ở trường tại chức.

- Cán bộ ở nông thôn đã đứng tuổi (khoảng 35 tuổi trở lên) nếu xét thấy có nhiều khó khăn trong học tập thì có thể không học hai môn hình học và đại số.

Tài liệu giảng dạy và học tập: sách bổ túc văn hoá cấp II do Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản từ năm 1969.

C- VỀ CẤP III

Thể theo yêu cầu học tập khác nhau của các loại đối tượng, chương trình cấp III bổ túc văn hoá được chia làm mấy loại chính như sau:

1. Chương trình cấp III bổ túc văn hoá hệ bồi dưỡng dùng cho cán bộ đã đứng tuổi (khoảng 35, 40 tuổi trở lên) học toàn diện và khái quát tất cả các bộ môn văn, lịch sử, địa lý, toán, vật lý, hoá học và sinh học.

Trong điều kiện học tập trung, chương trình được thực hiện trong một năm học với: 24 tiết x 36 tuần = 864 tiết thực học.

Để chiếu cố đến hoàn cảnh khó khăn của việc học tại chức, chương trình cho phép người học có thể tuỳ theo yêu cầu công tác của mình, chọn lọc lần lượt trước sau một trong hai nhóm bộ môn sau:

- Nhóm bộ môn toán + vật lý + hoá học + sinh học hoặc:

- Nhóm bộ môn văn + lịch sử + địa lý + sinh học.

Học xong nhóm bộ môn nào, người học được kiểm tra và cấp ngay giấy chứng nhận tốt nghiệp nhóm bộ môn đó rồi tiếp tục học thêm các bộ môn chưa học.

Tài liệu giảng dạy và học tập: tập Bài giảng cấp III bổ túc văn hoá dùng cho cán bộ do Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản từ năm 1973.

2. Chương trình cấp III bổ túc văn hoá hệ đào tạo mức phổ cập dùng cho cán bộ trẻ và thanh niên học tại chức hoặc học tập trung ngắn hạn. Chương trình gồm hơn 1000 tiết, có bốn môn học chính: văn, toán, vật lý và hoá học. Ở các trường tập trung, có học thêm ba môn lịch sử, địa lý và sinh học. Chương trình được thực hiện trong ba lớp học (một năm rưỡi) ở trường tập trung hoặc bốn lớp học ở trường tại chức.

Chương trình này có tính chất phổ cập, có giá trị pháp lý thi vào tất cả các Ban của đại học, nhưng những học viên tốt nghiệp chương trình này, muốn thi vào các trường đại học, thì phải tự học thêm những môn cần thiết và cần tăng cường rèn luyện kỹ năng nhiều hơn.

Tài liệu giảng dạy và học tập: sách bổ túc văn hoá cấp III toán, vật lý, hoá học dùng cho thanh niên; tập bài giảng văn, lịch sử, địa lý, sinh hoá cấp III bổ túc văn hoá dùng cho cán bộ.

3. Chương trình cấp III bổ túc văn hoá dùng cho cán bộ trẻ và thanh niên ưu tú học tập trung dài hạn ở các trường Bổ túc văn hoá công nông, các trường Thanh niên dân tộc, v.v... Chương trình học gồm 2500 tiết với yêu cầu cao tất cả các bộ môn toán, vật lý, hoá học, sinh học, văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ và chính trị nhằm tạo cơ sở tốt cho học sinh thi vào các trường đại học. Ngoài ra, tuỳ theo tính chất mỗi loại trường, học thêm một số môn cần thiết do Vụ Bổ túc văn hoá hướng dẫn.

Tài liệu giảng dạy và học tập: sách phổ thông cấp III về tất cả các bộ môn.

Bộ sẽ gửi các Sở, Ty các loại chương trình đã quy định trên kèm theo sự hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Các Sở, Ty cần nghiên cứu kỹ và chỉ đạo các trường thực hiện đúng các loại chương trình đã được quy định cho từng loại trường, từng loại đối tượng. Khi cần có sự thay đổi về nội dung chương trình các Sở, Ty phải báo cáo trước với Bộ, được Bộ cho phép mới được thực hiện.

Vụ Bổ túc văn hoá cần có sự hướng dẫn cụ thể hơn trong các việc thực hiện chương trình, sử dụng tài liệu, tổ chức thi cử, v.v... theo nội dung chỉ thị này để các địa phương thực hiện tốt trong thời gian chuyển tiếp trước mắt cũng như về lâu dài sau này.

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài vụ, Cục Xuất bản, Cơ quan phát hành sách giáo khoa, Công ty Thiết bị trường học cũng phải nghiên cứu kỹ chỉ thị này để thực hiện tốt theo chức năng nhiệm vụ mà Bộ đã phân công.

 

 

Võ Thuần Nho

(Đã ký)

 

Thuộc tính văn bản 35-CT
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 35-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/10/1974
Ngày hiệu lực 10/10/1974
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước
Download văn bản 35-CT

Lược đồ văn bản

Chỉ thị 35-CT thực hiện chương trình sách bổ túc văn hoá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 35-CT thực hiện chương trình sách bổ túc văn hoá
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 35-CT
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục
Người ký Võ Thuần Nho
Ngày ban hành 10/10/1974
Ngày hiệu lực 10/10/1974
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 10/10/1974

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/10/1974

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực