Chỉ thị 35/CT-UBND

Chỉ thị 35/CT-UBND năm 2013 về chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 35/CT-UBND năm 2013 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: 35/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 24 tháng 12 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ 2014

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Để chuẩn bị tốt các điều kiện để mọi người dân trên địa bàn tỉnh được đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đồng thời hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2013, chuẩn bị các yếu tố thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2014; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thường trực Ban Hành động hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường Cục Thuế, Cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên hòa và các đơn vị có liên quan:

Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, thành lập và giải thể doanh nghiệp, đất đai, tài nguyên, tiếp cận vốn, chính sách khuyến khích phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giảm giá thành sản phẩm, tăng lượng hàng hóa cung ứng ra thị trường; hướng dẫn các doanh nghiệp đóng trên địa bàn chủ động tính toán kế hoạch trực Tết, kế hoạch sản xuất, kinh doanh để bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán.

2. Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan:

a) Theo dõi sát diễn biến thị trường hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu để chủ động có biện pháp điều hòa cung cầu trên địa bàn tỉnh; giám sát chặt chẽ việc cung ứng hàng hóa và bán giá bình ổn cho người dân.

b) Triển khai thực hiện một cách có hiệu quả Kế hoạch số 10687/KH-UBND ngày 09/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Có biện pháp bảo đảm đủ nguồn hàng, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, nhất thiết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, gom hàng, gây sốt giá, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, đến trật tự, an toàn xã hội trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

c) Tổ chức tốt hệ thống phân phối, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt từ sản xuất đến tiêu dùng; có giải pháp tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới kinh doanh, tham gia bình ổn giá, chuẩn bị tốt các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để cung ứng sớm và đầy đủ cho nhân dân nhất là các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa với giá cả hợp lý và chất lượng tốt.

d) Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm; chống buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh trái phép; quản lý, giám sát chặt chẽ và có biện pháp can thiệp kịp thời đối với các hành vi thu gom nông sản, thực phẩm trái quy định; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng tăng giá nhằm thu lợi bất chính theo đúng quy định của pháp luật.

đ) Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai rà soát kế hoạch cung ứng điện, đảm bảo đủ điện phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng; chú trọng công tác phòng chống cháy nổ do chập điện tại các nơi công cộng, khu dân cư.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan:

a) Tập trung thực hiện các biện pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước theo dự toán được giao, tăng cường quản lý chi ngân sách theo đúng quy định về tiêu chuẩn, chế độ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất là trong việc tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm; bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ phục vụ an sinh xã hội.

b) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định pháp luật về giá, thực hiện nghiêm các quy định về điều chỉnh giá, đăng ký, kê khai, niêm yết giá và bán hàng đúng giá niêm yết. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Giá và các văn bản hướng dẫn liên quan. Kiểm soát chặt chẽ mức giá đối với hàng hóa mua sắm bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc được trợ giá, hàng hóa, dịch vụ công ích, các yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng thuộc diện bình ổn giá theo quy định.

c) Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế; tăng cường quản lý chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm; rà soát, tham mưu UBND tỉnh cắt giảm hoặc tạm dừng các khoản chi chưa thực sự cấp bách, nội dung không thiết thực.

d) Tổ chức triển khai Quyết định số 4080/QĐ-UBND ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 cho các đối tượng có liên quan được hưởng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng và kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hỗ trợ.

4. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan:

a) Chủ động ứng phó và có biện pháp khắc phục hậu quả với thiên tai, hạn hán; tổ chức tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô 2013 - 2014.

b) Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo lưu thông hàng hóa nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, rau quả... đảm bảo đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết.

c) Tổ chức tốt công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 theo quy định; có biện pháp phòng, chống dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng một cách hiệu quả, kịp thời; tuyệt đối không để dịch bệnh xảy ra để không làm ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm.

d) Rà soát các công trình đê điều, đập thủy lợi bị hư hỏng để có giải pháp xử lý kịp thời; tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn hồ chứa, đảm bảo nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

5. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan:

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách hỗ trợ cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người già, neo đơn trên địa bàn tỉnh để mọi người đều no đủ, vui xuân đón Tết; vận động khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng tham gia hỗ trợ cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

6. Giao Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan:

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt, hiệu quả, kiểm soát tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán, tăng trưởng dư nợ tín dụng ở mức hợp lý nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần tháo gỡ khó khăn, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm 2013, đầu năm 2014.

b) Tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh ngoại tệ, vàng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn, kiểm soát nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống.

c) Chủ động kế hoạch về dự trữ tiền mặt đảm bảo đáp ứng đủ nguồn, cơ cấu loại tiền cho nhu cầu của doanh nghiệp và nhân dân. Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn quan tâm hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vay sản xuất kinh doanh phục vụ Tết, vận hành hiệu quả hệ thống máy ATM trên địa bàn trong dịp cao điểm cận Tết.

7. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan:

a) Tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ đúng các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

b) Chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, kế hoạch trực chuyên môn ở các cơ sở y tế để làm tốt công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân; quản lý chặt chẽ giá thuốc, giá các dịch vụ y tế, đảm bảo đủ thuốc và nhân lực y tế phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là các trường hợp sơ cứu, cấp cứu do ngộ độc thực phẩm, tai nạn thương tích, tai nạn giao thông.

8. Giao Sở Giao thông - Vận tải chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan :

a) Chỉ đạo các doanh nghiệp, HTX vận tải hành khách, hàng hóa có biện pháp tổ chức vận chuyển, điều động, tăng cường phương tiện để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo không có người dân nào không được về quê ăn Tết do không có tàu xe; đảm bảo hàng hóa thông suốt trong dịp Tết, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; có giải pháp khắc phục tình trạng ùn tắc tại các vị trí giao thông trọng điểm: cầu Đồng Nai, cầu Hóa An, ngã tư Vũng tàu, ngã tư Tam Hòa, Amata, Thiện Tân, tuyến Quốc lộ 1, 51 và 20; cứu hộ, cứu nạn kịp thời.

b) Kiểm tra, rà soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông; kiên quyết không cho phép các phương tiện không đảm bảo chất lượng lưu thông trên đường; xử lý nghiêm các hành vi chèn ép, đầu cơ vé tàu, vé xe và đảm bảo vé tàu, vé xe đến đúng đối tượng có nhu cầu đi lại trong dịp Tết; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định.

9. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan:

a) Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; thường xuyên tổ chức các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng yếu, các bến xe; bến tàu..; tăng cường các giải pháp phòng ngừa tội phạm; tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm, các loại tội phạm hình sự nguy hiểm; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, tệ nạn xã hội, ... bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

b) Tăng cường phòng, chống buôn bán, sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, pháo nổ; xử lý nghiêm các vi phạm về buôn bán, vận chuyển và tàng trữ pháo nổ; kiểm tra chặt chẽ công tác bảo đảm an toàn cháy nổ đặc biệt tại những địa bàn trọng điểm, khu đô thị, khu dân cư đông người.

c) Tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết, đặc biệt là các hành vi: lấn chiếm lòng đường, vĩa hè làm nơi đậu xe, buôn bán; chạy quá tốc độ, chở quá tải, lấn tuyến…

10. Giao Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy phối hợp UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan:

Tổng kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất đối với công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở trọng điểm về cháy nổ, tập trung vào các địa điểm có nguy cơ cháy, nổ cao như: Trung tâm thương mại, siêu thị, chung cư cao tầng, cơ sở sản xuất hàng dễ cháy, khu công nghiệp, các chợ… bảo đảm an toàn PCCC trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

11. Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan:

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và phong tục, tập quán của từng địa phương.

b) Chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các hoạt động “Mừng Xuân, Mừng Đảng” thiết thực hiệu quả; làm tốt công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh và tham gia với UBND thành phố Biên Hòa thực hiện việc chỉnh trang đô thị, trang trí cờ, hoa, băng rôn… nhân dịp “Mừng Xuân, Mừng Đảng”.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dịp lễ, Tết vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý kinh doanh, dịch vụ văn hóa.

12. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan:

Thực hiện tốt công tác thông tin kịp thời, chính xác và đúng quy định để nhân dân hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các giải pháp, điều hành của Chính phủ, của UBND tỉnh.

13. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh tổ chức bộ phận trực 24/24 giờ trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán, kịp thời tổng hợp các vấn đề phát sinh, đặc biệt các điểm nóng báo cáo lãnh đạo đơn vị và UBND tỉnh (bằng điện thoại trực tiếp, văn bản, fax, mail…).

- Báo cáo tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán, gửi về Văn phòng UBND tỉnh 01 tuần, trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

- Báo cáo tình hình trong những ngày Tết Nguyên đán vào ngày đầu tiên đi làm việc đầu năm mới Giáp Ngọ.

- Báo cáo sau Tết Nguyên đán, gửi báo cáo sau 03 ngày làm việc đầu năm mới.

Địa chỉ liên hệ, gửi: fax (061) 3823854 (trong giờ làm việc), (061) 3824934 (ngoài giờ làm việc); điện thoại (061) 3822501 và gửi qua địa chỉ email [email protected], điện thoại 0913610568 đồng chí Trương Ninh Lộc - Phó Trưởng Phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh, để kịp thời báo cáo UBND tỉnh và Trung ương. (Chú ý: các vấn đề quan trọng phát sinh, báo cáo trực tiếp bằng điện thoại, văn bản gửi sau).

Đề nghị các đơn vị báo cáo danh sách trực và người chịu trách nhiệm báo cáo, số điện thoại hoặc địa chỉ fax, email gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 06/01/2014 để báo cáo UBND tỉnh.

14. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu35/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2013
Ngày hiệu lực24/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 35/CT-UBND năm 2013 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 35/CT-UBND năm 2013 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 Đồng Nai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu35/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành24/12/2013
        Ngày hiệu lực24/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 35/CT-UBND năm 2013 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 35/CT-UBND năm 2013 chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 Đồng Nai

           • 24/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực