Chỉ thị 40/1998/CT-UB

Chỉ thị 40/1998/CT-UB thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng và các luật thuế mới do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 40/1998/CT-UB thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng các luật thuế mới Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/1998/CT-UB

Nghệ An, ngày 16 tháng 11 năm 1998

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ CÁC LUẬT THUẾ MỚI

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 9 kỳ họp thứ II đã thông qua Luật thuế GTGT, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và một số luật thuế mới, phục vụ cho việc cải cách hệ thống thuế bước hai, góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông hàng hóa và dịch vụ, khuyến khích phát triển nền kinh tế quốc dân, động viên một phần thu nhập của người tiêu dùng vào ngân sách Nhà nước.

Để thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Luật thuế GTGT và các luật thuế mới áp dụng từ ngày 01/01/1999 nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh, vừa khuyến khích sản xuất phát triển, đặc biệt khuyến khích đối với hàng hóa xuất khẩu, tăng cường công tác hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp nói chung, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các đối tượng nộp thuế đối với Ngân sách Nhà nước góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước nhà.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện tốt những nội dung sau đây:

1. Tất cả các ngành, các cấp quán triệt sâu sắc chỉ thị số 49/CT-TW ngày 04/11/1998 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện Luật thuế GTGT và các Luật thuế mới. Chủ tịch UBND các huyện, thủ trưởng các ngành, đặc biệt là các ngành có các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế phải nắm chắc Luật thuế GTGT và các Luật thuế mới, để tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện tốt Luật thuế GTGT và các Luật thuế mới trên địa bàn huyện, trong ngành một cách có hiệu quả.

2. Việc triển khai thực hiện Luật thuế GTGT và các Luật thuế mới từ 01/01/1999 là nhiệm vụ trọng tâm ngay từ cuối năm 1998 cho đến khi việc thực hiện Luật thuế GTGT và các Luật thuế mới đó vào nề nếp. Vì vậy các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo tốt một số việc như sau:

Tổ chức tập huấn Luật thuế GTGT và các Luật thuế mới trong các ngành, các cấp, nhất là các tổ chức, cá nhân kinh doanh (gọi chung là đối tượng nộp thuế) hiểu rõ nghiệp vụ tính toán, kê khai, nộp thuế GTGT và các loại thuế khác.

Trong công tác chỉ đạo cần tập trung chính vào triển khai, thực hiện Luật thuế GTGT, vì đây là một Luật thuế mới có quan hệ điều chỉnh và có tác động đến mọi doanh nghiệp, người kinh doanh và ngay cả người tiêu dùng.

Thực hiện Luật thuế GTGT nhưng không làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách địa phương, không những ổn định nguồn thu chủ yếu cho ngân sách, mà còn góp phần vào ổn định giá cả thị trường, thực hành tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng.

3. Cục thuế Nghệ An, là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện các Luật thuế mới có nhiệm vụ:

Giúp các ngành, các cấp, các doanh nghiệp tổ chức hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ về thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp; làm cho các đối tượng nộp thuế hiểu rõ: phương pháp tính thuế GTGT và trình tự đăng ký, kê khai, nộp thuế của mình, từ đó đối tượng nộp thuế tự giác tính thuế và nộp thuế theo đúng quy trình quản lý thu thuế của Nhà nước.

Chủ động phối kết hợp với Sở Tài chính - Vật giá, Sở kế hoạch và đầu tư, Cục hải quan, Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước, Cục thuế đầu tư phát triển, Kho bạc Nhà nước có kế hoạch triển khai thực hiện luật thuế GTGT và các luật thuế mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời điểm bắt đầu thực hiện Luật thuế GTGT và những yêu cầu cần thiết phải thực hiện trong năm 1998 chuẩn bị cho việc thực hiện giá trị gia tăng như: Đăng ký cấp mã số, mua bán hóa đơn bán hàng, tờ khai tính thuế GTGT... để các doanh nghiệp và tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hiểu và làm đúng các yêu cầu ban đầu khi thực hiện Luật thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hàng tháng, cục thuế báo cáo kết quả thực hiện Luật thuế GTGT và các Luật thuế mới với Ban chỉ đạo tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh để chỉ đạo.

4. Luật thuế GTGT tác động trực tiếp đến tận người tiêu dùng vì vậy đề nghị các ngành, đoàn thể: Ủy ban mặt trận tổ quốc, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội nông dân, Đoàn thanh niên, Phụ nữ phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện tốt tuyên truyền dưới nhiều hình thức một cách sâu rộng làm cho mọi thành viên hội viên hiểu rõ về sự cần thiết phải thực hiện Luật thuế GTGT và những yêu cầu cần bắt buộc để thực hiện tốt Luật thuế GTGT đối với người nộp thuế.

5. Để thực hiện tốt các nội dung trên, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các ngành tập trung cao độ, tận dụng thời gian chỉ đạo các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế, phải thực hiện nghiêm chỉnh Luật thuế GTGT và các Luật thuế mới.

6. Các ngành nội chính: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, căn cứ chức năng của ngành xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật có thể xảy ra trong quá trình chỉ đạo thực hiện các Luật thuế mới.

Nhận được chỉ thị này yêu cầu các địa phương, các ngành, các cấp và các đối tượng nộp thuế trên địa bàn tỉnh thực hiện một cách nghiêm túc./.

 

 

Nguyễn Hoàng Kim

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/1998/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu40/1998/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/1998
Ngày hiệu lực16/11/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2002
Cập nhật25 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/1998/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 40/1998/CT-UB thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng các luật thuế mới Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 40/1998/CT-UB thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng các luật thuế mới Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu40/1998/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Hoàng Kim
        Ngày ban hành16/11/1998
        Ngày hiệu lực16/11/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2002
        Cập nhật25 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 40/1998/CT-UB thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng các luật thuế mới Nghệ An

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 40/1998/CT-UB thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng các luật thuế mới Nghệ An

             • 16/11/1998

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/11/1998

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực