Chỉ thị 422-TTg

Chỉ thị 422-TTg năm 1994 về tăng cường bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ quản lý và công chức Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 422-TTg bồi dưỡng ngoại ngữ cán bộ quản lý công chức Nhà nước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 422-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 1994

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC

Trước tình hình đất nước đang mở rộng các mối quan hệ quốc tế, đòi hỏi mỗi cán bộ quản lý và công chức Nhà nước phải tiếp cận với nền khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, tiếp thu những kinh nghiệm về quản lý kinh tế hiện đại, thông thạo với cơ chế thị trường và các mối quan hệ quốc tế trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Những năm sắp tới, mối quan hệ với các quốc gia, các tổ chức quốc tế và tiếp xúc với cá nhân người nước ngoài sẽ ngày càng trở nên cần thiết và phổ biến hơn. Yêu cầu bức bách đặt ra là cán bộ ở tất cả các cấp đều phải biết ngoại ngữ để trực tiếp giao dịch, làm việc với người nước ngoài và để có điều kiện tiếp tục học tập nghiên cứu.

Xuất phát từ tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) cho đội ngũ cán bộ quản lý và công chức thuộc phạm vi quản lý của mình, bao gồm những công việc cụ thể sau:

1- Có chính sách khuyến khích và quy thành trách nhiệm đối với tất cả cán bộ quản lý và công chức Nhà nước, đặc biệt đối với cán bộ quản lý trung cao cấp, cán bộ trẻ dưới 45 tuổi ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đều phải học ngoại ngữ để nâng cao hơn nữa trình độ của mình trên mức hiện có, phấn đấu đến hết năm 1997, có thể sử dụng ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) để tự giao dịch và nghiên cứu tài liệu trong phạm vi chuyên môn của mình.

2- Đối với cán bộ từ cấp Thứ trưởng trở xuống dưới 45 tuổi, làm việc tại các cơ quan có chức năng đối ngoại và kinh tế đối ngoai, việc sử dụng được ít nhất một ngoại ngữ thông dụng (chủ yếu là tiếng Anh) là yêu cầu bắt buộc, được coi là một tiêu chuẩn và là điều kiện để xem xét đề bạt, nâng ngạch, cử đi công tác nước ngoài.

3- Các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, lập danh sách từng loại cán bộ quản lý và trình độ ngoại ngữ hiện có, báo cáo Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để tổng hợp, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng dành riêng cho cán bộ quản lý, tạo điều kiện thuận lợi và động viên cán bộ, công chức của mình học tập ngoại ngữ dưới mọi hình thức.

Cán bộ quản lý và công chức Nhà nước được sử dụng một phần thời gian hợp lý trong giờ hành chính để học ngoại ngữ. Một số cán bộ cao cấp ở các ngành có liên quan đến giao dịch quốc tế cần được bồi dưỡng tập trung về ngoại ngữ.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ quản lý và công chức Nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương; theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu, chiêu sinh đối tượng là cán bộ trung cao cấp đi học ngoại ngữ. Các đối tượng khác thì phân cấp và hướng dẫn cho các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm bảo đảm lực lượng giảng viên, nội dung chương trình, giáo trình, hỗ trợ tích cực các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của các Bộ, ngành trung ương và địa phương. Trước mắt cần có ngay một số cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ trung cao cấp học tập trung, mỗi khoá từ 4 đến 6 tháng. Tích cực chuẩn bị để có thể mở những lớp học tập trung đầu tiên từ cuối năm 1994.

4- Kinh phí cho hoạt động này lấy từ ngân sách hàng năm dành cho đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý và công chức Nhà nước. Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm cân đối và cấp phát kinh phí cho sự nghiệp này.

5- Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án và quyết định ngay một kế hoạch nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ ở các trường đại học và cao đẳng, xây dựng đề án đưa việc giảng dạy ngoại ngữ vào chương trình giáo dục bặt buộc của các trường phổ thông, tổ chức gấp rút việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ.

6- Khuyến khích các dự án của nước ngoài tại Việt Nam có chương trình hỗ trợ dạy tiếng nước ngoài cho đội ngũ cán bộ quản lý và công chức Nhà nước. Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Chính phủ, các công ty, cá nhân... nước ngoài và các tổ chức quốc tế có dự án, chương trình hoạt động nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ quản lý và công chức Việt Nam.

Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ cùng với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Chỉ thị này, sáu tháng một lần tổng hợp tình hình báo cáo Thủ tướng Chính phủ biết để chỉ đạo kịp thời.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 422-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu422-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/1994
Ngày hiệu lực30/08/1994
Ngày công báo15/11/1994
Số công báoSố 21
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 422-TTg bồi dưỡng ngoại ngữ cán bộ quản lý công chức Nhà nước


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Chỉ thị 422-TTg bồi dưỡng ngoại ngữ cán bộ quản lý công chức Nhà nước
     Loại văn bảnChỉ thị
     Số hiệu422-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýVõ Văn Kiệt
     Ngày ban hành15/08/1994
     Ngày hiệu lực30/08/1994
     Ngày công báo15/11/1994
     Số công báoSố 21
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 422-TTg bồi dưỡng ngoại ngữ cán bộ quản lý công chức Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 422-TTg bồi dưỡng ngoại ngữ cán bộ quản lý công chức Nhà nước

           • 15/08/1994

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/1994

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/08/1994

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực