Chỉ thị 43/2004/CT-TTg

Chỉ thị 43/2004/CT-TTg về chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chỉ thị 43/2004/CT-TTg chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã được thay thế bởi Quyết định 01/2020/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 03/01/2020.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 43/2004/CT-TTg chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 43/2004/CT-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHOUỶ BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Thực hiện Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về một số giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịchUỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm một số yêu cầu sau:

1. Tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đơn vị trực thuộc hiện đang quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước phải hoàn thành việc chuyển giao quỹ nhà này cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chậm nhất trong quý I năm 2005.

Việc chuyển giao được thực hiện trên nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng diện tích nhà, đất và hợp đồng cho thuê.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc nhận chuyển giao và thực hiện việc bán nhà ở cho những người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ. Việc bán quỹ nhà ở này phải hoàn thành trong năm 2005 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 06/2004/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ.

3. Đối với những nhà ở thuộc diện không được bán hoặc nhà ở mà người đang thuê không mua, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập quy hoạch, kế hoạch để từ năm 2006 tiến hành việc di chuyển các hộ dân nhằm xây dựng hoặc cải tạo lại, bảo đảm duy trì chất lượng và khai thác có hiệu quả quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

4. Định kỳ 6 tháng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quỹ nhà ở nói trên phải có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Chỉ thị này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thực hiện tốt Chỉ thị này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2004/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu43/2004/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2004
Ngày hiệu lực24/12/2004
Ngày công báo09/12/2004
Số công báoSố 9
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2020
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2004/CT-TTg

Lược đồ Chỉ thị 43/2004/CT-TTg chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 43/2004/CT-TTg chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu43/2004/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành03/12/2004
        Ngày hiệu lực24/12/2004
        Ngày công báo09/12/2004
        Số công báoSố 9
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/01/2020
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 43/2004/CT-TTg chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 43/2004/CT-TTg chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương