Chỉ thị 432-TTg

Chỉ thị 432-TTg về việc gấp rút hoàn thành về căn bản trong tháng 09-1958 việc ổn định sản lượng ruộng đất để tính thuế nông nghiệp doThủ tướng Chính phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 432-TTg gấp rút hoàn thành căn bản tháng 9-1958 ổn định sản lượng ruộng đất tính thuế nông nghiệp


PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 432-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 1958 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC GẤP RÚT HOÀN THÀNH VỀ CĂN BẢN TRONG THÁNG 09-1958 VIỆC ỔN ĐỊNH SẢN LƯỢNG RUỘNG ĐẤT ĐỂ TÍNH THUẾ NÔNG NGHIỆP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Các bộ,
- Các Ủy ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh;
- Các đoàn thể ở trung ương

 

Để gây đà phấn khởi đẩy mạnh sản xuất vụ mùa, Hội đồng Chính phủ đã quyết định “phải tranh thủ hoàn thành về căn bản việc ổn định sản lượng trước vụ đặt mùa” và Thủ tướng phủ đã có Chỉ thị số 405-TTg ngày 15 tháng 08 năm 1958.

Đến nay, sau 01 tháng công tác, kiểm điểm lại, Thủ tướng phủ nhận thấy:

1) Công tác nói chung tiến hành chậm: trong số 1.300 xã không phải sửa sản lượng hoặc chỉ phải sửa chút ít, có thể tuyên bố ổn định sản lượng ngay trong tháng 08-1958, thì đến ngày 09-09-1958 mới tuyên bố ổn định sản lượng được 1.080 xã. Nguyên nhân chủ yếu là do các địa phương chưa nhận thấy đầy đủ tác dụng quan trọng của việc ổn định sản lưọng, cho nên chưa quyết tâm làm và tập trung cán bộ để làm; công tác lãnh đạo tư tưởng đối với cán bộ, đặc biệt là đối với cán bộ xã, xóm và công tác giáo dục quần chúng làm kém, các cơ quan Tuyên truyền các cấp chưa làm trọn nhiệm vụ của mình. Hoàn cảnh khách quan có khó khăn, công tác ở nông thôn nhiều, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính.

2) Bên cạnh một số địa phương có nhiều cố gắng như Phú thọ đã hoàn thành việc ổn định sản lượng, Thanh tra đã hoàn thành về căn bản, Bắc Ninh đã có quyết tâm và có tiến bộ rõ rệt, v.v… còn có một số địa phương làm kém: tỉnh Hà Tĩnh đến hết tháng 08 vẫn chưa phổ biến chủ trương cho huyện, chưa bố trí kế hoạch công tác; tỉnh Vĩnh Phúc khoán trắng cho cơ quan Thuế nông nghiệp, trong số hơn 70 xã có thể tuyên bố ổn định sản lượng ngay, chỉ mới tuyên bố ổn định sản lượng được 1 xã; Hà Nội đến nay chưa làm gì, v.v… Những điều đó chứng tỏ các địa phương trên đây chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tính chất khẩn trương của việc ổn định sản lượng, thiếu ý thức chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết của Chính phủ về vấn đề này.

Căn cứ tình hình trên đây, Thủ tướng phủ yêu cầu các ngành có trách nhiệm ở trung ương và các địa phương kiểm điểm lại nhận thức của mình đối với chủ trương ổn định sản lượng, kiểm điểm lại sự lãnh đạo của mình trong thời gian qua; trên cơ sở ấy, bố trí kế hoạch tăng cường lãnh đạo nhằm hoàn thành về căn bản việc ổn định sản lượng trong tháng 09 năm 1958.

Yêu cầu về thời gian trên đây là cần thiết, vì nhìn vào khối lượng công tác ở nông thôn từ nay đến trước khi gặt mùa, tháng 09 là tháng tương đối ít việc hơn cả; nếu để chậm, thì không thể lập xong sổ thuế trước gặt mùa và thu thuế đúng thời vụ, không những không phát huy được tác dụng của việc tuyên bố ổn định sản lượng đối với việc đẩy mạnh sản xuất vụ mùa, và nếu thu thuế chậm còn có ảnh hưởng trực tiếp đến việc lãnh đạo sản xuất vụ chiêm sắp tới v.v…

Để hoàn thành về căn bản việc ổn định sản lượng trong tháng 09-1958, các ngành có trách nhiệm ở trung ương và các địa phương cần thi hành mấy điểm sau đây:

1) Ở tất cả những nơi làm chậm, khối lượng công tác điều chỉnh và ổn định sản lượng còn nhiều thì, trong tháng 09-1958 phải coi công tác ổn định sản lượng là một công tác quan trọng hàng đầu gắn liền với công tác đẩy mạnh vụ mùa và chuẩn bị vụ chiêm.

2) Cán bộ lãnh đạo các cấp tỉnh, huyện phải xuống xã để kiểm tra, đôn đốc, thiết thực giúp đỡ cấp xã giải quyết các khó khăn, đặc biệt là khó khăn trong việc bàn và định mức sản lượng phải ổn định và khó khăn trong việc giải quyết tư tưởng cho cán bộ xã, xóm.

Cần củng cố nhận thức, bồi dưỡng về chính sách và động viên cán bộ xã, xóm quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra; mặt khác, cần đi sâu tìm hiểu tình hình cụ thể của từng nơi để việc lãnh đạo được đúng đắn, tìm hiểu những khó khăn thực tế trong công tác và đời sống của cán bộ xã, xóm, để có biện pháp giúp đỡ giải quyết thích đáng.

3) Về công tác tuyên truyền giáo dục, cần đẩy mạnh hơn nữa, bằng mọi hình thức, nhằm: nhân việc tuyên bố ổn định sản lượng gây không khí thi đua sôi nổi đẩy mạnh sản xuất ở nông thôn; biểu dương thành tích và sự cố gắng của các địa phương và cán bộ, đồng thời phê phán nghiêm khắc những khuyết điểm nghiêm trọng để kịp thời động viên và khuyến khích phong trào.

Việc điều chỉnh và tuyên bố ổn định sản lượng cần làm gấp cho kịp thời gian đã định. Nhận được chỉ thị này, yêu cầu các ngành có trách nhiệm ở trung ương và các địa phương đặt kế hoạch thi hành một cách khẩn trương.

  

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 Phạm Văn Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 432-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu432-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 34
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 432-TTg gấp rút hoàn thành căn bản tháng 9-1958 ổn định sản lượng ruộng đất tính thuế nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 432-TTg gấp rút hoàn thành căn bản tháng 9-1958 ổn định sản lượng ruộng đất tính thuế nông nghiệp
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu432-TTg
        Cơ quan ban hànhPhủ Thủ tướng
        Người kýPhạm Văn Đồng
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 34
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 432-TTg gấp rút hoàn thành căn bản tháng 9-1958 ổn định sản lượng ruộng đất tính thuế nông nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 432-TTg gấp rút hoàn thành căn bản tháng 9-1958 ổn định sản lượng ruộng đất tính thuế nông nghiệp