Chỉ thị 454-TTg

Chỉ thị 454-TTg năm 1977 về tăng cường tổ chức, chỉ đạo quản lý nguồn nước và điện, tiết kiệm sử dụng nước và điện đẩy mạnh phòng hạn, chống hạn để làm tốt vụ Đông Xuân năm 1977-1978 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 454-TTg tăng cường tổ chức, chỉ đạo quản lý nguồn nước điện tiết kiệm sử dụng nước điện đẩy mạnh phòng chống hạn làm tốt vụ Đông Xuân năm 1977


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 454-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC VÀ ĐIỆN, TIẾT KIỆM SỬ DỤNG NƯỚC VÀ ĐIỆN ĐẨY MẠNH PHÒNG HẠN, CHỐNG HẠN ĐỂ LÀM TỐT VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 1977 – 1978.

Năm nay mưa ít, nhất là ở vùng trung du và miền núi, trữ lượng nước trong các hồ chứa thiếu hụt nhiều; mực nước ở các đập dâng và sông, suối đều xuống thấp hơn mức trung bình nhiều năm, nước mặn sẽ xâm nhập sâu vào nội địa; do đó nguồn nước cho vụ đông sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn. Tình hình điện năm nay cũng bị hạn chế.

Để khắc phục khó khăn, đảm bảo sản xuất vụ đông xuân thắng lợi, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cho thủ trưởng các ngành có liên quan ở trung ương và chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nghiêm chỉnh thực hiện những điểm chủ yếu sau đây:

1.Khẩn trương kiểm tra lại nguồn nước trong từng hệ thống tưới, ở từng khu vực cụ thể; có kế hoạch và biện pháp bổ sung nguồn nước dự trữ đề phòng, chống hạn, mặn, chủ động và tích cực, quyết tâm giành vụ đông xuân thắng lợi.

Trên cơ sở nguồn nước và điện  đã được xác định, ngành nông nghiệp (có sự tham gia của ngành thủy lợi và ngành điện) xây dựng lịch canh tác thích hợp, bố trí cây trồng hợp lý, phù hợp với việc tưới nước cho cả vụ đông xuân, bảo đảm kế hoạch về diện tích, bảo đảm thời vụ và năng suất cây trồng. Lịch đó phải phù hợp với từng địa bàn cụ thể và phải thông suốt đến hợp tác xã, tổ chức nông hội và nông dân lao động. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện tăng cường giáo dục, phát huy tinh thần làm chủ tập thể của nhân dân, của hợp tác xã hoặc của tập đoàn sản xuất và tổ sản xuất, tiến công mạnh mẽ trên mặt trận sản xuất nông nghiệp. Phải sử dụng nước, điện và xăng dầu một cách tiết kiệm nhất; kiến quyết ngăn chặn và trừng phạt những cá nhân hoặc tập thể sử dụng không đúng gây ra lãng phí nước và điện. Nghiêm trị những hành động vi phạm đến các công trình nước và điện năng.

Một khâu rất trọng yếu là huyện phải chỉ đạo chặt chẽ các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất, tổ đoàn kết sản xuất và nông dân thực hiện kịp thời các khâu làm đất, gieo mạ, nhân bèo, v.v… để lấy nước đúng theo lịch; nếu để chậm trễ sẽ bị thiếu nước.

2. Mỗi cấp, từ trung ương xuống đến tỉnh, huyện, xã đều phải có chế độ làm việc tập thể đảm bảo sự chỉ đạo, điều độ công tác phòng, chống hạn.

Ở trung ương chỉ đạo phòng, chống hạn có các đồng chí đại diện (cấp thứ trưởng) của các Bộ: Thủy lợi, nông nghiệp, Điện và than và Tổng cục Thống kê, do Bộ Thủy lợi chủ trì.

Ở cấp tỉnh, thành phố chỉ đạo phòng, chống hạn do đồng chí Phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp chủ trì cùng các ty trưởng nông nghiệp, thủy lợi, chi nhánh  hoặc sở điện, chi cục, thống kê phối hợp thực hiện.

Ở cấp huyện chỉ đạo phòng, chống hạn do đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách nông nghiệp chủ trì cùng các trưởng phòng nông nghiệp, thủy lợi, thống kê và cụm quản lý thủy nông phối hợp thực hiện.

Mỗi cấp căn cứ vào tình hình cụ thể để có kế hoạch tổ chức thực hiện lịch canh tác và quy định chế độ hội ý, hội báo hàng tuần và báo cáo định kỳ về các công việc tiến hành theo lịch đó. Mỗi cấp, mỗi ngành phải thường xuyên có các đoàn đi kiểm tra thực địa để đôn đốc thực hiện. Ngành nông nghiệp phải nắm chắc các khâu làm mạ, làm đất, làm bèo, phân bón, lao động v.v…. khớp với lịch canh tác.

Ngành thủy lợi phải tập trung lực lượng nạo vét kênh mương, tu sửa cống đập, trạm bơm, đào giếng, xây dựng trạm bơm dã chiến v.v… tranh thủ lấy nước dự trữ tạo thêm nguồn nước mới; hướng dẫn việc sản xuất gầu và các phương tiện tưới, tát khác, củng cố lại đội ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật, v.v…. nhằm bảo đảm việc dẫn nước được thông suốt và kịp thời.

Ngành điện phải kiểm tra lại đường dây, máy biến thế và các cơ sở điện phục vụ nông nghiệp để có biện pháp khắc phục khuyết nhược điểm lâu nay thường xảy ra nhằm bảo đảm cung cấp điện được liên tục theo đúng yêu cầu cả số lượng và chất lượng. Huy động lực lượng điện đi-ê-den nhằm tăng thêm nguồn điện trong những lúc khó khăn.

Bộ Cơ khí và luyện kim phải động viên toàn ngành đẩy mạnh việc sản xuất, chế tạo, sửa chữa các loại máy bơm dầu, bơm điện, máy biến thế điện v.v… bảo đảm cung cấp đầy đủ theo hợp đồng đã ký kết, gia công chế tạo phụ tùng thay thế cho các loại máy bơm.

Bộ Vật tư phải cung ứng đủ và kịp thời các loại dầu cho các máy bơm và máy phát điện; tăng thêm tỷ lệ dầu bôi trơn cho loại máy cũ, bảo đảm máy hoạt động tốt.

Bộ Giao thông vận tải dành ưu tiên vận chuyển một số máy biến thế, máy bơm, nhiên liệu và thiết bị khác phục vụ chống hạn mà ngành chủ quản hoặc địa phương không đủ khả năng vận chuyển,nhằm bảo đảm yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tổng cục Thống kê phải nắm vững tiến bộ công việc ở các cơ sở, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo ở các cấp.

Tổng cục Bưu điện phải tăng cường và củng cố hệ thống thông tin liện lạc, bảo đảm thông suốt từ địa phương về trung ương và ngược lại, đặc biệt đối với các tỉnh ở miền Nam.

Để khắc phục được khó khăn lớn về nước đối với vụ đông xuân sắp tới, các ngành có liên quan ở trung ương và Ủy ban nhân dân các cấp phải động viên cán bộ và nhân dân phát huy sáng kiến và khả năng tiềm tàng của ngành và của địa phương. Phải kiên quyết chống lối làm ăn tùy tiện, cục bộ, bản vị, dẫn đến trì trệ công việc, đồng thời phải đề cao kỷ luật trong việc chấp hành nghị quyết. Thường xuyên kiểm điểm rút kinh nghiệp, bổ khuyết kịp những mặt yếu kém, thưởng phạt nghiêm minh. Trong vụ đông xuân này, dú có khó khăn đến đâu các địa phương cũng không được để ruộng hoang hóa mà phải tìm cách gieo trồng hết diện tích.

Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở các ngành, các cấp phải phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, nông hội, thanh niên, phụ nữ, nhất là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để tổ chức động viên quần chúng tích cực tham gia công tác phòng hạn, chống hạn, khắc phục mọi khó khăn, bảo đảm thực hiện kế hoạch gieo cấy lúa và hoa màu vụ đông xuân đạt và vượt các chỉ tiêu ghi trong nghị quyết lần thứ hai của Ban chấp hành trung ương Đảng và của kế hoạch Nhà nước năm 1978.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 

 
Võ Chí Công

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 454-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu454-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/1977
Ngày hiệu lực29/12/1977
Ngày công báo15/12/1977
Số công báoSố 22
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 454-TTg tăng cường tổ chức, chỉ đạo quản lý nguồn nước điện tiết kiệm sử dụng nước điện đẩy mạnh phòng chống hạn làm tốt vụ Đông Xuân năm 1977


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 454-TTg tăng cường tổ chức, chỉ đạo quản lý nguồn nước điện tiết kiệm sử dụng nước điện đẩy mạnh phòng chống hạn làm tốt vụ Đông Xuân năm 1977
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu454-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVõ Chí Công
        Ngày ban hành14/12/1977
        Ngày hiệu lực29/12/1977
        Ngày công báo15/12/1977
        Số công báoSố 22
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 454-TTg tăng cường tổ chức, chỉ đạo quản lý nguồn nước điện tiết kiệm sử dụng nước điện đẩy mạnh phòng chống hạn làm tốt vụ Đông Xuân năm 1977

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 454-TTg tăng cường tổ chức, chỉ đạo quản lý nguồn nước điện tiết kiệm sử dụng nước điện đẩy mạnh phòng chống hạn làm tốt vụ Đông Xuân năm 1977

              • 14/12/1977

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/12/1977

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/12/1977

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực