Chỉ thị 47/1999/CT-UBND

Chỉ thị 47/1999/CT-UBND về tăng cường công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Chỉ thị 47/1999/CT-UBND cải cách hành chính công chứng Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 1982/QĐ-UBND năm 2007 danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 05/09/2007.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 47/1999/CT-UBND cải cách hành chính công chứng Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/1999/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 19 tháng 11 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua công tác công chứng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và đã dần dần đi vào nề nếp ổn định, bước đầu đáp ứng được nhu cầu về công chứng của các công dân và tổ chức trong tỉnh. Việc thực hiện công chứng ở Phòng Công chứng tỉnh, UBND các huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn ngày càng được nâng cao về chất lượng chuyên môn và phát huy hiệu quả trong thực tiễn góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức.

Tuy nhiên, công tác công chứng nói chung ở tỉnh ta đang còn một số vấn đề tồn tại cần có biện pháp khắc phục. Việc triển khai thực hiện các việc làm công chứng ở cấp xã, phường theo quy định của Nghị định số 31/CP của Chính phủ chưa được quan tâm đúng mức nên chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân tại địa phương. Việc uỷ quyền ký công chứng ở UBND các huyện, thị xã chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, nên có ảnh hưởng trong việc thực hiện cải cách quy trình, thủ tục công chứng theo Đề án cải cách hành chính của tỉnh đề ra.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu công chứng ngày càng tăng ở địa bàn tỉnh ta, đồng thời triển khai có hiệu quả Dự án Cải cách hành chính công về lĩnh vực Công chứng của tỉnh giai đoạn 1999-2000, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện những nội dung sau:

1. Phòng Công chứng tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính về lĩnh vực công chứng đã được duyệt. Trước mắt, hoàn chỉnh và tổ chức thực hiện Đề án cải cách quy trình, thủ tục một số việc làm công chứng và Đề án xây dựng văn phòng mẫu, cải tiến hệ thống lưu trữ hồ sơ trong quý IV/1999.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại các việc thực hiện các việc làm công chứng trên địa bàn huyện, thị xã.

Để thực hiện chương trình cải cách hành chính của tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến yêu cầu công chứng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã phân cấp uỷ quyền cho Trưởng phòng Tư pháp ký chứng thực bản sao tiếng Việt; Chứng thực hợp đồng uỷ quyền; Chứng thực hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản có giá trị tiền vay dưới 20 triệu đồng và đóng dấu UBND cấp huyện. Đồng thời căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể ở từng địa phương để có thể uỷ quyền cho Trưởng phòng Tư pháp ký một số việc làm công chứng khác theo quy định của Nghị định số 31/CP của Chính phủ và Thông tư số 1411/TT-CC của Bộ Tư pháp.

3. Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh căn cứ Nghị định số 31/CP của Chính phủ; Thông tư 1411/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định về những việc làm công chứng thuộc thẩm quyền của cấp xã, có kế hoạch sắp xếp, bố trí cán bộ có năng lực và kiến thức pháp lý cần thiết trực tiếp nhận hồ sơ và tham mưu cho UBND trong việc giải quyết các yêu cầu công chứng. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã phụ trách công tác Tư pháp phải trực tiếp ký chứng thực các việc làm công chứng thuộc thẩm quyền cấp xã và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về việc chứng thực do mình thực hiện; Không được uỷ quyền cho uỷ viên phụ trách VP UBND hoặc cán bộ Tư pháp ký thay.

4. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc phải khẩn trương báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TV Tỉnh uỷ;
Báo cáo
- TTHĐND tỉnh;       
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;
- Ban Tổ chức CQ tỉnh;          
- Ban chỉ đạo CCHC tỉnh;
- BQL DA CCHC;    
- Sở Tư pháp;
- Phòng CC tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã;
- Lưu VT, CVNC.

TM/UỶ BAN NHÂN DÂN
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Lâm Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/1999/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu47/1999/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/1999
Ngày hiệu lực19/11/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/1999/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 47/1999/CT-UBND cải cách hành chính công chứng Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 47/1999/CT-UBND cải cách hành chính công chứng Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu47/1999/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýPhan Lâm Phương
        Ngày ban hành19/11/1999
        Ngày hiệu lực19/11/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/09/2007
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 47/1999/CT-UBND cải cách hành chính công chứng Quảng Bình

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 47/1999/CT-UBND cải cách hành chính công chứng Quảng Bình