Chỉ thị 47-CT

Chỉ thị 47-CT năm 1964 về tăng cường giáo dục giáo viên, học sinh, sinh viên sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc do Bộ Giáo dục ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 47-CT giáo dục giáo viên học sinh sinh viên sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc


BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47-CT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 1964 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC GIÁO VIÊN, HỌC SINH, SINH VIÊN SẴN SÀNG THAM GIA BẢO VỆ TỔ QUỐC

Nhận rõ tình hình và âm mưu của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, từ lâu Trung ương Đảng đã có chỉ thị cho mọi người phải đề cao cảnh giác, sẵn sàng bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Sau chiến thắng ngày 05-8, Hồ chủ tịch cho đã chỉ thị cho toàn dân: ”Đoàn kết, cảnh giác, sản xuất. Giặc đến là đánh, đánh là phải thắng”. Mọi ngành đều ra sức vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu. Phong trào tay cầy tay súng trong nông dân, tay búa tay súng trong công nhân đang được đẩy mạnh. Nhà trường bao gồm một lực lượng thanh thiếu niên rất đông đảo cần tích cực chấp hành chủ trương đó. Vì vậy, song song với việc dạy tốt, học tốt phải cho giáo viên, học sinh, sinh viên sẵn sàng rèn luyện, chuẩn bị tham gia bảo vệ Tổ quốc. Để làm tốt công tác đó các trường cần tiến hành mấy công tác sau đây:

1. Giáo dục và động viên tư tưởng giáo viên; sinh viên, học sinh.

Phải làm cho toàn thể giáo viên, sinh viên, học sinh hiểu rõ tình hình và âm mưu của địch trên cơ sở đó rèn chí căm thù; đề cao tinh thần cảnh giác; mài sắc dũng khí cách mạng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; nâng cao lòng tinh tưởng vào Đảng và Hồ chủ tịch trong bất cứ tình hình nào, chống tâm lý hoang mang, giao động, khắc phục tư tưởng chủ quan, lơ là cảnh giác.

Ngoài những yêu cầu chung trên đây, đối với từng đối tượng, cần có yêu cầu cụ thể:

Đối với cấp I phải tăng cường giáo dục cảnh giác, ý thức bí mật, khi gặp những hiện tượng nghi nghờ, biết báo cho công an, tự vệ. Cần đẩy mạnh giáo dục kỷ luật, trật tự trong sinh hoạt hàng ngày ở trường, ở nơi công cộng.

Đối với cấp II, ngoài những yêu cầu như đối với cấp I, với mức độ cao hơn, cần giáo dục cho các em sẵn sàng giúp đỡ dân quân, tự vệ, công an, bộ đội khi cần đến như giao thông liên lạc, quan sát theo dõi kẻ gian, giúp đỡ các lớp mẫu giáo, vỡ lòng sơ tán khi báo động, giữ trật tự…

Đối với học sinh lớn, nhất là học sinh cấp III, sinh viên, học sinh các trường đại học và chuyên nghiệp, đối với giáo viên, cần giáo dục ý chí cách mạng triệt để, ý thức sẵn sàng chiến đấu, không do dự đứng lên bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa khi Tổ quốc yêu cầu. Hàng ngày, giáo viên và học sinh thanh niên cần có ý thức cảnh giác thường trực, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ trị an nơi mình ở, có tinh thần bảo vệ trường sở, đường phố, xí nghiệp, cơ quan địa phương mình.

Đối với vùng ven biển, vùng biên giới, vùng thiên chúa giáo có nhiều phần tử phản động lén lút, cần đặc biệt giáo dục cho giáo viên, học sinh tinh thần cảnh giác phát hiện kẻ địch, ý thức chính trị phân biệt những luận điệu phản tuyên truyền và nhất là tinh thần dũng cảm, bình tĩnh khi đứng trước kẻ địch.

Công tác này phải được tiến hành thường xuyên cả năm học nhưng ngay đầu năm cần tổ chức một đợt giáo dục tập trung. Đối với học sinh thanh niên và sinh viên cần tổ chức một đợt học tập chính trị, Bộ sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên lao động có kế hoạch hướng dẫn cụ thể về đợt học tập này. Đối với thiếu niên, cần giáo dục các em bằng những hình thức thích hợp như kể chuyện, sinh hoạt chủ đề đưa vào nội dung sinh hoạt đội, tổ chức cắm trại, chơi lớn… trong quá trình năm học, vấn đề này cần được kết hợp giáo dục trong nội khóa qua các hoạt động thực tế, qua giáo dục thời sự và kết hợp với mọi hoạt động của các đoàn thể công đoàn; thanh thiếu niên, nhi đồng.

2. Tổ chức cho giáo viên, sinh viên, học sinh làm quen với sinh hoạt quân sự.

Đi đôi với việc giáo dục tư tưởng cần chuẩn bị cho giáo viên, học sinh và sinh viên có khả năng thực tế sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Cần luyện cho mọi người làm quen với sinh hoạt quân sự.

Đối với thiếu niên cần cho tập các động tác cơ bản về đi đứng, thường xuyên tập dượt nghi thức đội, tổ chức các đội trật tự, đội cứu thương, đội giao thông liên lạc, đội bảo vệ hầm hố. Nên giao việc bảo quản hầm hố của trường, của địa phương cho các đơn vị thiếu niên nhi đồng, có phân công kiểm tra và khen thưởng,

Đối với học sinh lớn các trường phổ thông cấp II, III, giáo viên và sinh viên cần học quân sự phổ thông và tăng cường các hoạt động thể thao quốc phòng như hành quân cắm trại. Các trường chuyên nghiệp và đại học vừa qua đã có học quân sự phổ thông, năm nay cần thực hiện tốt hơn nữa. Bộ sẽ ban hành một chương trình quân sự phổ thông cho các trường phổ thông. Trong học tập, lớp học không tổ chức theo hình thức quân sự nhưng trong các cuộc hành quân cắm trại cần phiên chế theo sinh hoạt quân đội và cho học sinh tập dượt chỉ huy, chủ động trong mọi tình huống. Đối với tất cả các loại trường trong sinh hoạt hàng ngày cần giáo dục cho học sinh có tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương.

Đối với các trường phổ thông có nhiều học sinh lớn tuổi, đối với các trường có ký túc xá như trường thanh niên dân tộc, các trường sư phạm… trước đây chưa có tổ chức tự vệ nay cần đề nghị với chính quyền địa phương tổ chức trong giáo viên, học sinh các đội tự vệ, đội cứu thương, cứu hỏa. Các đội này cần được huấn luyện và được trang bị dụng cụ để làm nhiệm vụ. Các đội tự vệ có nhiệm vụ bảo vệ nhà trường và tham gia các hoạt động của địa phương khi có báo động.

Các trường đại học và chuyên nghiệp có những binh chủng cần tăng cường tập đợt, có tổ chức thi đua giữa các binh chủng.

Để quốc Mỹ càng thất bại, càng cố gắng đẩy mạnh và mở rộng chiến tranh ở miền Nam, tăng cường hoạt động khiêu khích và phá hoại miền Bắc. Vì vậy, việc tăng cường giáo dục giáo viên, sinh viên, học sinh tinh thần sẵn sàng chiến đấu là rất cần thiết. Vừa qua, công tác đó chúng ta đã làm nhưng còn yếu, chưa sâu nên còn tình trạng hoang mang cả trong học sinh và giáo viên nhưng phổ biến là chủ quan, lơ là thiếu cảnh giác, chưa tích cực trong việc chuẩn bị phòng không, chưa đưa nhà trường vào nề nếp sinh hoạt nhanh nhẹn trật tự. Chúng ta cần kiểm điểm lại công tác này và có biện pháp bổ khuyết kịp thời. Năm nay việc tăng cường giáo dục, giáo viên, sinh viên, học sinh sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc. Bộ đề ra thành một nhiệm vụ cho các trường như một nhiệm vụ của năm học. Nhận được chỉ thị này các nơi cần có kế hoạch  thực hiện tốt. Trong báo cáo thường kỳ, sơ kết, tổng kết năm học vấn đề này cũng cần được kiểm điểm, báo cáo như các nhiệm vụ khác của năm học.

Thực hiện tốt nhiệm vụ này không có nghĩa là sẽ làm ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khác của năm học, ngược lại, chính thông qua việc giáo dục cho giáo viên, học sinh, sinh viên thấy rõ tình hình và âm mưu của đế quốc càng làm cho mọi người tăng thêm lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, căm thù đế quốc và bè lũ tay sai, do đó nhiệt tình cách mạng được tăng thêm, thấy rõ trách nhiệm của mình mà dạy tốt, học tốt, thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học 1964 – 1965, quyết tâm mọi việc khó khăn để đưa năm học tới thắng lợi 

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
THỨ TRƯỞNG
 


 

Võ Thuần Nho

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47-CT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu47-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/1964
Ngày hiệu lực25/09/1964
Ngày công báo21/10/1964
Số công báoSố 35
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 47-CT giáo dục giáo viên học sinh sinh viên sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 47-CT giáo dục giáo viên học sinh sinh viên sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu47-CT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục
        Người kýVõ Thuần Nho
        Ngày ban hành10/09/1964
        Ngày hiệu lực25/09/1964
        Ngày công báo21/10/1964
        Số công báoSố 35
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 47-CT giáo dục giáo viên học sinh sinh viên sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 47-CT giáo dục giáo viên học sinh sinh viên sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc

              • 10/09/1964

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/10/1964

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/09/1964

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực