Chỉ thị 507-TTg

Chỉ thị 507-TTg năm 1957 về phụ cấp kỹ thuật tạm thời hàng tháng cho cán bộ kỹ thuật trong thang lương kỹ thuật 11 bậc do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 507-TTg phụ cấp kỹ thuật tạm thời hàng tháng cán bộ kỹ thuật thang lương kỹ thuật 11 bậc


PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 507-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1957 

 

CHỈ THỊ

VỀ PHỤ CẤP KỸ THUẬT TẠM THỜI HÀNG THÁNG CHO CÁN BỘ KỸ THUẬT TRONG THANG LƯƠNG KỸ THUẬT 11 BẬC

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi:

Các Bộ, Ủy ban Hành chính khu, liên khu, thành phố Hà nội và Hải phòng, Các Ủy ban Hành chính tỉnh Phú thọ, Vĩnh phúc, Bắc giang, Bắc ninh

 

Trong phiên họp tháng 8 năm 1957, Hội đồng Chính phủ đã quyết định thi hành một khoản phụ cấp tạm thời hàng tháng cho cán bộ kỹ thuật xếp từ bậc 5 trở lên trong thang lương kỹ thuật 11 bậc. Khoản phụ cấp này gọi là “phụ cấp kỹ thuật”

Mục đích đặt phụ cấp này nhằm bước đầu khuyến khích, phát huy khả năng kỹ thuật phục vụ sản xuất và kiến thiết.

1) Những cán bộ sau đây được hưởng phụ cấp kỹ thuật này:

Cán bộ kỹ thuật xếp từ bậc 5 trở lên trong thang lương kỹ thuật 11 bậc.

Cán bộ chuyên môn các ngành Y tế, Giáo dục đã xếp từ bậc 5 trở lên trong thang lương 11 bậc của các ngành ấy, cũng được hưởng phụ cấp như cán bộ kỹ thuật

2) Các mức phụ cấp quy định như sau:

Bậc 5 : 10.000 đồng

Bậc 4 : 15.000 đồng

Bậc 3 : 20.000 đồng

Bậc 2 : 30.000 đồng

Bậc 1 : 40.000 đồng

3) Khoản phụ cấp kỹ thuật này cấp từ ngày 1-10-1957

Để việc thi hành khoản phụ cấp đạt được yêu cầu như Hội đồng Chính phủ đã thảo luận, Thủ tướng phủ  xin nhắc Bộ, các Ủy ban Hành chính khu, tỉnh có kế hoạch giải thích chu đáo tinh thần quyết định của Hội đồng Chính phủ.

Yêu cầu Bộ Nội vụ, Bộ Lao động có kế hoạch chi tiết, giúp các Bộ, các Ủy ban Hành chính chu đáo quyết nghị  của Hội đồng Chính phủ nói trên.

 

 

 

TL. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG THỦ TƯỚNG PHỦ

 
 

 
Phạm Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 507-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu507-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 47
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 507-TTg phụ cấp kỹ thuật tạm thời hàng tháng cán bộ kỹ thuật thang lương kỹ thuật 11 bậc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 507-TTg phụ cấp kỹ thuật tạm thời hàng tháng cán bộ kỹ thuật thang lương kỹ thuật 11 bậc
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu507-TTg
        Cơ quan ban hànhPhủ Thủ tướng
        Người kýPhạm Hùng
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 47
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 507-TTg phụ cấp kỹ thuật tạm thời hàng tháng cán bộ kỹ thuật thang lương kỹ thuật 11 bậc

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 507-TTg phụ cấp kỹ thuật tạm thời hàng tháng cán bộ kỹ thuật thang lương kỹ thuật 11 bậc