Chỉ thị 5334-TN

Chỉ thị 5334-TN năm 1958 về chủ trương thưởng hoàn thành kế hoạch cho các xí nghiệp quốc doanh năm 1958 do Phủ Thủ tướng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 5334-TN chủ trương thưởng hoàn thành kế hoạch xí nghiệp quốc doanh năm 1958


PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5334-TN

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1958 

 

CHỈ THỊ

VỀ CHỦ TRƯƠNG THƯỞNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH CHO CÁC XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH NĂM 1958

Năm 1958 là năm thứ hai thi hành chế độ hạch toán kinh tế ở các xí nghiệp quốc doanh. Nói chung có nhiều xí nghiệp đã cố gắng thi hành thì từng bước chế độ hạch toán kinh tế và có triển vọng hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước 1958. Nhưng cũng có xí nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý và kinh doanh, cần phải hết sức cố gắng mới có thể đảm bảo hoàn thành những chỉ tiêu của Nhà nước đã giao cho mình.

Để thúc đẩy các xí nghiệp quốc doanh cải tiến quản lý kinh doanh, tiến mạnh hơn nữa trong việc thi hành chế độ hạch toán kinh tế, đồng thời để chiếu cố đến những khó khăn bước đầu của các xí nghiệp trong năm nay, Thủ tướng phủ chủ trương thưởng hoàn thành kế hoạch cho các xí nghiệp quốc doanh trong năm 1958 như sau:

1 - Những xí nghiệp quốc doanh đã bước đầu thực hiện hạch toán kinh tế sẽ tiếp tục được trích lập quỹ tiền thưởng xí nghiệp theo thể lệ tạm thời 133-TTg ngày 04 tháng 04 năm 1957 của Thủ tướng phủ:

a) Điều kiện được trích lập quỹ tiền thưởng xí nghiệp là:

- Những đơn vị xí nghiệp quốc doanh cơ sở đã sơ bộ xác định vốn cố định và vốn lưu động, đã có kế toán riêng và có kế hoạch thu chi tài vụ tương đối hợp lý nếu hoàn thành kế hoạch sản xuất, kế hoạch lợi nhuận và nộp lợi nhuận thì được đề nghị trích lập quỹ tiền thưởng xí nghiệp.

- Kế hoạch sản xuất và kế hoạch lợi nhuận là kế hoạch cuối cùng được Bộ chủ quản xét duyệt căn cứ vào những chỉ tiêu cơ sở của kế hoạch Nhà nước năm 1958.

- Năm nay, có xí nghiệp vì gặp khó khăn khách quan mà không nộp lợi nhuận theo đúng thời hạn kế hoạch được thì Nhà nước có thể châm chước cho xét thưởng nếu đến cuối năm xí nghiệp nộp đủ số lợi nhuận kế hoạch. Nếu đến ngày 31-12-1958 mà xí nghiệp đó vẫn chưa nộp đủ lợi nhuận kế hoạch thì không được xét thưởng.

b) Số tiền được trích lập:

Những đơn vị xí nghiệp cơ sở làm kịp báo cáo quyết toán cả năm và báo cáo quyết toán cả năm đã được xét duyệt thì được trích lập toàn bộ quỹ tiền thưởng xí nghiệp. Những đơn vị xí nghiệp cơ sở mà báo cáo quyết toán cả năm chưa được xét duyệt kịp thì Bộ chủ quản xí nghiệp hoặc Ủy ban Hành chính địa phương có thể xét tạm cho trích lập 75% số tiền được thưởng của ba quý hoặc của cả năm nếu xét chắc chắn thực hiện kế hoạch (kể cả số tiền được thưởng về lợi nhuận vượt kế hoạch).

c) Sử dụng quỷ tiền thưởng xí nghiệp:

Có một số cơ sở xí nghiệp năm 1957 được xét thưởng nhưng còn 25% số tiền được thưởng chưa trích lập. Năm nay, nếu xí nghiệp ấy lại được xét thưởng thì sẽ  gộp cả số tiền thưởng mới được trích lập cho năm nay với 25% số tiền thưởng năm 1957 còn lại để đem ra sử dụng cho năm 1958-1959.

Năm nay vì quỹ tiền thưởng xí nghiệp mà từng loại sản nghiệp được trích còn có chỗ chưa thật cân xứng với nhau, cho nên Thủ tướng phủ quy định khoản tiền dùng vào việc phát tiền thưởng cho công nhân xuất sắc, chiến sĩ thi đua và đơn vị gương mẫu  từ 15 đến 20% tổng số tiền thưởng quỹ xí nghiệp được trích năm 1958.

Các Bộ chủ quản hoặc Ủy ban Hành chính địa phương sẽ tùy tình hình tiền thưởng của từng đơn vị xí nghiệp cơ sở mà ấn định cho xí nghiệp một tỷ lệ thích đáng dành để thưởng cho cá nhân.

Số tiền dành để thưởng cho cá nhân sẽ đem thưởng cho các chiến sĩ thi đua, các đơn vị gương mẫu và những lao động xuất sắc (năm nay diện lao động xuất sắc có thể mở rộng hơn năm 1957).

d) Xét duyệt trích lập quỹ tiền thưởng xí nghiệp:

Bộ chủ quản (sau khi trao đổi ý kiến với Ủy ban Hành chính Kế hoạch Nhà nước, để thống nhất nhận xét là xí nghiệp hoàn thành kế hoạch sản lượng) hoặc Ủy ban Hành chính địa phương (nếu là xí nghiệp địa phương) có trách nhiệm xét duyệt cho đơn vị xí nghiệp cơ sở được trích lập quỹ tiền thưởng xí nghiệp và làm báo cáo cho Thủ tướng phủ và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (đồng gửi một bản sao cho Bộ Tài chính). Bộ Tài chính trong khi xét duyệt quyết toán của các Bộ có thể có ý kiến với Bộ chủ quản xí nghiệp đề nghị xét lại những trường hợp xét duyệt thưởng không đúng thể lệ.

Trên đây là những điểm quy định chung về việc trích lập và sử dụng quỹ tiền thưởng cho các xí nghiệp quốc doanh. Đối với những xí nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, các nông trường quốc doanh, các chi nhánh lâm khẩn, những xí nghiệp thương nghiệp và đối với những xí nghiệp và công trường kiến thiết cơ bản vì có nhiều đặc điểm khác với những xí nghiệp công nghiệp, các Bộ Quốc phòng, Bộ Nông lâm, Bộ Thương nghiệp và Bộ Kiến trúc có thể căn cứ vào thể lệ tạm thời số 133-TTg và chỉ thị này mà nghiên cứu để trình Thủ tướng phủ ban hành thông tư về việc trích lập quỹ tiền thưởng xí nghiệp cho thích hợp với đặc điểm của những xí nghiệp thuộc ngành mình.

2. – Đối với những xí nghiệp chưa hạch toán kinh tế:

Những xí nghiệp quốc doanh chưa hạch toán kinh tế nhưng đã có kế hoạch sản xuất và kế hoạch lợi nhuận và xét đã hoàn thành kế hoạch sản xuất, kế hoạch lợi nhuận và kế hoạch nộp lợi nhuận thì được đề nghị thưởng cho xí nghiệp số tiền 1500 đến 2000 đồng tính theo đầu người (lấy tổng số công nhân trong biên chế của xí nghiệp).

Những xí nghiệp không có kế hoạch sản xuất và kế hoạch lợi nhuận thì không được xét thưởng; ở những xí nghiệp này có thể thưởng căn cứ theo thông tư số 26-LB của liên bộ Lao động – Tài chính mà thi hành.

3. – Đối với những cơ quan sự nghiệp có tính chất sản xuất như các Sở Kiến trúc Thủy lợi ở thành phố, Xưởng sửa chữa ca-nô của Sở Hải quan Hải Phòng, Đoàn xe Thủ tướng phủ… Bộ Lao động sẽ nghiên cứu để ban hành một chế độ thưởng thích hợp cho những cơ sở sản xuất có nhiều thành tích hoàn thành chương trình công tác để khuyến khích tinh thần thi đua lao động xây dựng xã hội chủ nghĩa của cán bộ và công nhân.

Rút kinh nghiệm của năm 1957, năm nay việc xét thưởng cho các xí nghiệp quốc doanh cần làm sớm và kịp thời. Thủ tướng phủ yêu cầu các Bộ và các Ủy ban Hành chính địa phương phổ biến đến tận các đơn vị xí nghiệp cơ sở chủ trương thưởng năm 1958 của Chính phủ, giải thích cho cán bộ và công nhân thấy rõ ý nghĩa và mục đích của quỹ tiền thưởng xí nghiệp, thấy rõ sự săn sóc của Đảng của Chính phủ đối với các xí nghiệp quốc doanh, đồng thời chuẩn bị đầy đủ điều kiện để xét duyệt cho các xí nghiệp quốc doanh được trích lập quỹ tiền thưởng xí nghiệp kịp thời vào dịp cuối năm.

 

 

T.L. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG TÀI CHÍNH THƯƠNG NGHIỆP
 Bùi Công Trừng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5334-TN

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu5334-TN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5334-TN

Lược đồ Chỉ thị 5334-TN chủ trương thưởng hoàn thành kế hoạch xí nghiệp quốc doanh năm 1958


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 5334-TN chủ trương thưởng hoàn thành kế hoạch xí nghiệp quốc doanh năm 1958
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu5334-TN
        Cơ quan ban hànhPhủ Thủ tướng
        Người kýBùi Công Trừng
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 5334-TN chủ trương thưởng hoàn thành kế hoạch xí nghiệp quốc doanh năm 1958

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 5334-TN chủ trương thưởng hoàn thành kế hoạch xí nghiệp quốc doanh năm 1958