Chỉ thị 57/2001/CT-BVHTT

Chỉ thị 57/2001/CT-BVHTT về tăng cường công tác thư viện trong các viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ văn hóa – Thông tin

Nội dung toàn văn Chỉ thị 57/2001/CT-BVHTT tăng cường công tác thư viên trong các viện trường đại học cao đẳng 2001


BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2001/CT-BVHTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN TRONG CÁC VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRỰC THUỘC BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

Trong những năm gần đây, hoạt động thông tin- thư viện của các viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc phục vụ nhiệm vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Một số thư viện đã áp dụng công nghệ thông tin và từng bước hiện đại hóa thư viện, phục vụ đắc lực cho việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên trước yêu cầu cấp bách của công tác thông tin-thư viện trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thư viện của các viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ văn hóa –thông tin gặp nhiều khó khăn, bộc lộ nhiều mặt hạn chế. Công tác thông tin-thư viện chưa được quan tâm đúng mức; cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu và lạc hậu; cơ cấu tổ chức chưa rõ ràng, biên chế còn hạn hẹp, chế độ, chính sách cho người làm công tác thư viện chưa được đáp ứng đồng nhất, trình độ cán bộ thư viện còn bị hạn chế, nhất là tiếp cận với công nghệ tin học. Kinh phí dành cho hoạt động thư viện nhiều nơi còn thấp và không thường xuyên, chưa đáp ứng nhu cầu về giáo trình, sách chuyên ngành và tài liệu tham khảo phục vụ cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học tại các viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ hiện nay.

Để từng bước khắc phục tình trạng trên, kịp thời chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trong các viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ văn hóa – thông tin chỉ thị:

1) Yêu cầu lãnh đạo các viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ quan tâm thường xuyên đến công tác thông tin-thư viện; coi thư viện là một bộ phận quan trọng trong việc phục vụ, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của đơn vị mình.

2) Các viện, trường tách riêng bộ phận thư viện, không sáp nhập với phòng, ban khác và có kế hoạch xây dựng, cải tạo, nâng cấp thư viện, ứng dụng công nghệ tin học trong công tác thông tin-thư viện; từng bước hiện đại hóa thư viện.

3) Đảm bảo kinh phí cho việc bổ sung nguồn tài liệu: giáo trình, sách, báo chuyên ngành tài liệu tham khảo, đồng thời kết hợp các hình thức trao đổi tài liệu giữa các thư viện để làm giàu vốn tài liệu, phục vụ tốt cho nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

4) lãnh đạo các viện, trường cần triển khai và giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ thư viện, đồng thời kiến nghị với Bộ sửa đổi, xây dựng chế độ, chính sách mới cho phù hợp. Thường xuyên quan tâm đến việc đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện.

5) Đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan thông tin-thư viện trong nước (nhất là đối với hệ thống thư viện các trường đại học, viện nghiên cứu) đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế về đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thư viện.

Vụ thư viện phối hợp với các vụ có liên quan (Vụ Tổ chức -Cán bộ, Vụ Đào tạo, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính- Kế toán, Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ), các thư viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm triển khai và thi hành chỉ thị này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA- THÔNG TIN
Nguyễn Khoa Điềm

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2001/CT-BVHTT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu57/2001/CT-BVHTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2001
Ngày hiệu lực01/06/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2001/CT-BVHTT

Lược đồ Chỉ thị 57/2001/CT-BVHTT tăng cường công tác thư viên trong các viện trường đại học cao đẳng 2001


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 57/2001/CT-BVHTT tăng cường công tác thư viên trong các viện trường đại học cao đẳng 2001
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu57/2001/CT-BVHTT
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá - Thông tin
        Người kýNguyễn Khoa Điềm
        Ngày ban hành01/06/2001
        Ngày hiệu lực01/06/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 57/2001/CT-BVHTT tăng cường công tác thư viên trong các viện trường đại học cao đẳng 2001

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 57/2001/CT-BVHTT tăng cường công tác thư viên trong các viện trường đại học cao đẳng 2001

              • 01/06/2001

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/06/2001

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực