Chỉ thị 580/CT-TTg

Chỉ thị 580/CT-TTg về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 580/CT-TTg công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão tìm kiếm cứu nạn năm 2009


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 580/CT-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2009

Theo dự báo, tình hình thiên tai, bão, lũ năm 2009 có nhiều diễn biến phức tạp. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, cơ quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt một số việc sau đây:

1. Củng cố, kiện toàn các Ban chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địa phương. Triển khai chương trình hành động thực hiện chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, chủ động lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống thiên tai vào các đề án, dự án và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các ngành, lĩnh vực và địa phương. Tổ chức bổ túc kiến thức, phổ biến kinh nghiệm về phòng, chống thiên tai, lụt bão cho cán bộ mới được bổ nhiệm phụ trách lĩnh vực này.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Có kế hoạch huy động lực lượng, sẵn sàng thực hiện việc sơ tán dân ra khỏi những vùng nguy hiểm: vùng cửa sông, ven biển, vùng thường xuyên bị ngập lũ, vùng có nguy cơ cao sạt lở đất khi có bão, lũ. Quy hoạch sắp xếp lại dân cư, di dời những hộ dân đang sống ở vùng nguy hiểm đến nơi định cư an toàn. Bố trí lãnh đạo, lực lượng chuyên môn theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão ở những vùng trọng điểm. Chủ động bố trí thiết bị, phương tiện và dự phòng lương thực, thuốc men đến cấp thôn, xã và kinh phí dự phòng đến cấp huyện theo phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt là những vùng thường bị chia cắt khi có bão, lũ xảy ra. Xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho các hồ chứa nước trên địa bàn, lập kế hoạch chi tiết cứu hộ đập khi có sự cố.

b) Các tỉnh, thành phố có đê chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện tiến độ tu bổ nâng cấp hệ thống đê sông, xây dựng kè và các công trình bảo vệ đê đảm bảo hoàn thành trước mùa bão, lũ. Lập phương án chi tiết huy động lực lượng, vật tư, phương tiện cứu hộ đê khi xảy ra sự cố. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam hoàn thành kế hoạch tu bổ nâng cấp những vị trí đê biển xung yếu.

c) Các tỉnh, thành phố ven biển tiếp tục tổ chức đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền đánh bắt hải sản theo phân cấp; phối hợp với Bộ đội Biên phòng kiểm tra chặt chẽ việc trang bị thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh và thiết bị đảm bảo an toàn cho ngư dân; khi có bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, phối hợp với Bộ đội Biên phòng ven biển, Đài thông tin Duyên hải nắm chắc số lượng tàu thuyền và ngư dân đang hoạt động trên biển của địa phương mình để hướng dẫn di chuyển phòng, tránh an toàn.

d) Các tỉnh miền núi triển khai các biện pháp cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; trang bị phương tiện thông tin liên lạc tới các thôn, bản để truyền tin cảnh báo và triển khai tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Chủ động lập kế hoạch di chuyển những hộ dân đang sinh sống ở những vừng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

3. Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương:

Phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn thành lập các đoàn đi kiểm tra việc triển khai công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009 của các địa phương, đặc biệt là kiểm tra việc chuẩn bị, bố trí vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ. Tổ chức tập huấn về kỹ thuật chuyên môn phòng, chống lụt, bão cho cán bộ cấp huyện.

4. Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn:

Chủ động kiểm tra về số lượng chủng loại, phương tiện, vật tư phục vụ tìm kiếm, cứu nạn hiện có ở các trung tâm vùng, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trình Thủ tướng Chính phủ xuất, cấp trang bị kịp thời các phương tiện, dụng cụ thiết yếu cho các Bộ, ngành và địa phương trước mùa mưa bão. Tiếp tục triển khai các dự án mua sắm, đóng mới phương tiện phục vụ tìm kiếm cứu nạn để bổ sung đủ số lượng cho dự trữ quốc gia. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức luyện tập các phương án tìm kiếm cứu nạn.

5. Bộ Quốc phòng:

Chỉ đạo các đơn vị bộ đội chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ: ứng cứu các tình huống khẩn cấp về lụt, bão, thực hiện tìm kiếm, cứu nạn và tham gia cứu hộ đê, đập khi có sự cố xảy ra; Bộ đội Biên phòng ven biển kiểm tra chặt chẽ việc trang bị các thiết bị thông tin liên lạc, phương tiện đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển theo quy định; thực hiện nhiệm vụ phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng để đảm bảo an toàn cho Thủ đô Hà Nội; giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, lụt, bão bảo đảm quân đội là lực lượng chủ lực trong phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai.

6. Bộ Công an có nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khi có thiên tai, lụt, bão xảy ra; chỉ đạo các lực lượng của ngành phối hợp với quân đội và chính quyền địa phương thực hiện việc sơ tán dân khẩn cấp khỏi những vùng nguy hiểm, tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các địa phương thực hiện tốt các nội dung: lập quy trình vận hành cho các hồ chứa, tham gia cắt giảm lũ cho hạ du, xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đê điều, hồ đập; quản lý chặt chẽ số lượng tàu thuyền, đặc biệt là khi có bão, áp thấp nhiệt đới, tiếp tục thực hiện đăng ký, đăng kiểm và chỉ đạo các địa phương tổ chức đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền đánh bắt hải sản theo phân cấp; đẩy nhanh tiến độ thi công các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền đã được bố trí vốn, phổ biến cho các địa phương kỹ thuật neo đậu tàu thuyền trong các khu tránh trú bão, không để tàu thuyền bị chìm trong khi neo đậu.

8. Bộ Giao thông vận tải:

Chuẩn bị phương tiện, lực lượng đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống khi xảy ra thiên tai, lụt, bão; bố trí vật tư dự phòng ở những vùng trọng điểm trên các tuyến giao thông chính, quan trọng để kịp thời ứng cứu và thay thế khi cầu, đường, bến cảng… bị thiên tai làm hư hỏng; xây dựng các phương án phân luồng giao thông cho từng địa bàn cụ thể; chuẩn bị phương tiện sẵn sàng phục vụ việc sơ tán dân khi thực hiện phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng để bảo vệ an toàn cho Thủ đô Hà Nội; tham gia khắc phục các sự cố lớn về đê điều, hồ đập khi có lệnh.

9. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Chỉ đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia tổ chức tốt công tác dự báo, phát các bản tin dự báo, cảnh báo về áp thấp nhiệt đới, bão, lũ; dự báo lưu lượng lũ về các hồ chứa để chỉ đạo vận hành phòng, chống lũ có hiệu quả; phối hợp với Viện Vật lý địa cầu tiếp nhận thông tin về động đất, sóng thần, cảnh báo kịp thời cho các Bộ, ngành và địa phương để triển khai các biện pháp phòng tránh.

10. Bộ Thông tin và Truyền thông:

Có phương án đảm bảo mạng thông tin phục vụ phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn thông suốt trong mọi tình huống, đặc biệt là các đường truyền kết nối giữa các Bộ, ngành và địa phương với hệ thống các Đài thông tin duyên hải, hệ thống thông tin của Bộ đội Biên phòng phục vụ công tác nắm tàu thuyền trên biển và thực hiện tìm kiếm cứu nạn; bố trí mạng thông tin chuyên dùng phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai.

11. Bộ Công Thương:

Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương có hồ thủy điện hoàn thiện quy trình vận hành các hồ chứa, đảm bảo tham gia điều tiết phòng lũ cho hạ lưu và an toàn cho công trình; thực hiện dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết, đặc biệt là mì ăn liền, lương khô, nước uống đóng chai, xăng dầu sẵn sàng cung cấp cho vùng bị thiên tai, lụt, bão khi có yêu cầu.

12. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương và các cơ quan liên quan thực hiện đưa tin chính xác, kịp thời về tình hình diễn biến của thiên tai, lụt, bão và những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương đến các Bộ, ngành và địa phương; tiếp tục thực hiện các chương trình phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức của cộng đồng về các loại hình thiên tai và biện pháp phòng, tránh.

13. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí ngân sách dự phòng để hỗ trợ các Bộ, ngành và địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả do thiên tai, lụt, bão; ưu tiên nguồn vốn kế hoạch cho các dự án cấp bách phục vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

14. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do thiên tai, lụt, bão trong phạm vi Bộ, ngành mình; đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia việc phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

15. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão TW;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu Văn thư, KTN (4b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 580/CT-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu580/CT-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2009
Ngày hiệu lực06/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 580/CT-TTg

Lược đồ Chỉ thị 580/CT-TTg công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão tìm kiếm cứu nạn năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 580/CT-TTg công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão tìm kiếm cứu nạn năm 2009
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu580/CT-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành06/05/2009
        Ngày hiệu lực06/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 580/CT-TTg công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão tìm kiếm cứu nạn năm 2009

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 580/CT-TTg công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão tìm kiếm cứu nạn năm 2009

              • 06/05/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/05/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực