Chỉ thị 59/2004/CT.UB

Chỉ thị 59/2004/CT.UB về vấn đề trong quản lý đất đai, xây dựng để phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại Côn Đảo do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 59/2004/CT.UB quản lý đất đai phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tại Côn Đảo Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2004/CT.UB

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 12 năm 2004

 

CHỈ THỊ

V/V MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, XÂY DỰNG ĐỂ PHÙ HỢP VỚI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÔN ĐẢO

Hiện nay, UBND Tỉnh đang trình Chính phủ Đề án phát triển kinh tế-xã hội Côn Đảo theo hướng sẽ xây dựng huyện Côn Đảo thành “Đặc khu kinh tế du lịch và Dịch vụ Côn Đảo” mang tầm vóc quốc gia và quốc tế. Trong khi chờ ý kiến của Chính phủ về đề án phát triển Côn Đảo, UBND Tỉnh chỉ thị một số vấn đề trong quản lý đất đai, xây dựng tại huyện Côn Đảo như sau:

1/ Giữ nguyên hiện trạng nhà ở và vật kiến trúc hiện có tại khu dân cư số 2 – Trung tâm Côn Đảo đã được UBND Tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 8023/QĐ-UB ngày 30/9/2002; không giao đất, không cấp phép xây dựng cho bất cứ trường hợp nào trong khu vực này cho đến khi có quyết định của Chính phủ về Đề án phát triển kinh tế- xã hội Côn Đảo và quyết định của UBND Tỉnh về điều chỉnh quy hoạch.

Trường hợp những người đã được giao đất ở tại đây nhưng chưa xây dựng nhà ở, nay nếu có nhu cầu bức xúc về nhà ở thì UBND huyện Côn Đảo thu hồi lại đất để bố trí lô đất khác trong khu dân cư số 1 để xây dựng nhà ở theo quy hoạch đã được phê duyệt.

2/ UBND huyện Côn Đảo khẩn trương tịếp tục triển khai hoàn thiện khu dân cư số 1 theo đúng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 8963/QĐ-UB ngày 08/11/2002 để giải quyết các nhu cầu bức xúc về nhà ở cho cán bộ, công chức và nhân dân Côn Đảo đang sinh sống tại chỗ.

3/ Giữ nguyên hiện trạng nhà cửa, vật kiến trúc hiện có tại khu vực Bến Đầm, khu vực Cỏ Ống, đường ven chân núi Thánh Giá và núi Chúa từ hồ An Hải đến Tam Lộ, không cho phép xây dựng thêm bất cứ trường hợp nào tại khu vực này cho đến khi có quyết định của Chính phủ về Đề án phát triển kinh tế - xã hội Côn Đảo và quyết định của UBND Tỉnh phê duyệt quy hoạch khu vực này.

4/ Việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5/ Các dự án có nguồn vốn ngân sách nhà nước đang thực hiện dở dang và các dự án sử dụng vốn xây dựng cơ bản theo kế hoạch đã được UBND Tỉnh duyệt được tiếp tục triển khai thực hiện. Riêng đối với các dự án bảo tồn-bảo tàng hiện nay do Sở Văn hóa-Thông tin làm chủ đầu tư thì chỉ được phép tiếp tục triển khai thực hiện các dự án bảo tồn.

6/ Tạm ngưng việc thỏa thuận địa điểm để thực hiện các dự án đầu tư mới (kể cả trong nước và nước ngòai), tạm ngưng thực hiện các thủ tục tiếp theo đối với các dự án đầu tư đang tiến hành thủ tục dở dang nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất của UBND Tỉnh.

7/ Giao Sở Xây dựng phối hợp với Ban Xây dựng đề án phát triển kinh tế-xã hội Côn Đảo và UBND huyện Côn Đảo nghiên cứu báo cáo, đề xuất UBND Tỉnh xem xét rà soát để trình UBND Tỉnh điều chỉnh hoặc thay thế quy hoạch chung Côn Đảo cho phù hợp với định hướng phát triển Côn Đảo trong tương lai.

8/ Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo để UBND Tỉnh xem xét giải quyết.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị 43/2004/CT-UB ngày 28/9/2004 về chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai tại Côn Đảo.

Các Công văn số 2950/UB.VP ngày 31/5/2004 về việc giải quyết chính sách nhà ở, đất ở cho cán bộ, công chức và nhân dân huyện Côn Đảo; Công văn 5379/UB-VP ngày 03/10/2004 về việc chỉ đạo thực hiện một số công việc có liên quan trên địa bàn huyện Côn Đảo của UBND Tỉnh hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Chỉ thị này có hiệu lực.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

TM. UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2004/CT.UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu59/2004/CT.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2004
Ngày hiệu lực14/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/08/2013
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2004/CT.UB

Lược đồ Chỉ thị 59/2004/CT.UB quản lý đất đai phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tại Côn Đảo Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 59/2004/CT.UB quản lý đất đai phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tại Côn Đảo Vũng Tàu
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu59/2004/CT.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Minh Sanh
        Ngày ban hành14/12/2004
        Ngày hiệu lực14/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/08/2013
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 59/2004/CT.UB quản lý đất đai phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tại Côn Đảo Vũng Tàu

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 59/2004/CT.UB quản lý đất đai phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tại Côn Đảo Vũng Tàu

             • 14/12/2004

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/12/2004

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực