Chỉ thị 6287/CT-TCHQ

Chỉ thị 6287/CT-TCHQ năm 2013 tăng cường công tác chống buôn lậu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 6287/CT-TCHQ năm 2013 tăng cường chống buôn lậu trước trong sau Tết Nguyên đán 2014


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6287/CT-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ 2014

Trong thời gian gần đây, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường gây thất thu cho ngân sách và tạo môi trường kinh doanh không bình đẳng nổi lên là buôn lậu vũ khí, chất nổ, tài liệu có nội dung xấu, ma túy, vàng, tiền, xăng dầu, khoáng sản, ôtô, gỗ, động vật hoang dã các mặt hàng phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ như hàng tiêu dùng, rượu, thuc lá, gia cm, thực phẩm không đủ tiêu chuẩn chất lượng, điện tử, điện lạnh,... Các đi tượng đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn buôn lậu tinh vi như lợi dụng khai báo trước, phân luồng tờ khai hải quan điện tử; làm giả hồ sơ, chứng từ, giả chữ ký, con dấu của cán bộ Hải quan; khai báo sai tên hàng, số lượng, chất lượng, mã số hàng hóa và thuế suất; lợi dụng hình thức tạm nhập tái xuất, lợi dụng các ưu đãi trong đầu tư gia công sản xuất xut khu; chính sách ưu đãi đi với khu kinh tế thương mại cửa khẩu, hàng hóa trao đổi cư dân biên giới, chính sách với Việt Kiều hồi hương,... Tuy nhiên, hiệu quả công tác phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; Một trong những nguyên nhân quan trọng là có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm chưa làm đúng qui trình nghiệp vụ của cán bộ công chức hải quan.

Để tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, chống thất thu Ngân sách; góp phn bảo đảm an ninh quốc gia và bình ổn thị trường, an sinh xã hội dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014; thực hiện Chỉ thị 04/CT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương khi thi hành công vụ trong ngành Tài chính. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1. Tăng cường công tác chống buôn lậu

1.1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Ban 127 TW, Bộ Tài chính về công tác chống buôn lậu.

1.2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu đã ban hành, trong đó tập trung vào: Kế hoạch số 911/KH-CPCTPMT-CĐTCBL ngày 16/8/2013 về phối hợp giữa Hải quan và Bộ đội Biên phòng chỉ đạo đu tranh chuyên án, vụ án phòng, chống ma túy. Kế hoạch số 101/KH-ĐTCBL 102/KH-ĐTCBL ngày 03/5/2013 kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất, ma túy, thuốc gây nghiện. Kế hoạch số 324/KH-ĐTCBL ngày 14/10/2013, Kế hoạch số 230/KH-ĐTCBL ngày 06/8/2013 kiểm soát, xử lý đối với hàng hóa nhập khẩu quá thời hạn làm thủ tục hải quan tại cảng Hải Phòng, Quảng Ninh. Kế hoạch số 235/KH-ĐTCBL ngày 15/8/2013 tăng cường chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới. Kế hoạch số 78/KH-TCHQ ngày 02/5/2013 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra hoạt động XNK mặt hàng rượu ngoại trên phạm vi toàn quốc. Kế hoạch s143/KH-ĐTCBL ngày 11/6/2013 tăng cường kiểm soát hoạt động xuất khẩu, vận chuyển trái phép khoáng sản ra nước ngoài. Kế hoạch tăng cường công tác kim tra, kiểm soát hàng hóa nhập khẩu có hại cho sức khỏe, mặt hàng thi trang nhập khẩu. Các chuyên đề về xe ô tô nhập khẩu là tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương; chống gian lận qua khai báo mã số hàng hóa; gia công đầu tư,...

Triển khai kịp thời, đy đủ các văn bản chỉ đạo, cảnh báo của Tổng cục Hải quan tại các Công văn số 285/ĐTCBL-P1 ngày 25/9/2013 v/v tăng cường công tác chống buôn lậu những tháng cuối năm 2013; Công văn 153/TCHQ-ĐTCBL ngày 20/9/2013 v/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa XK; Công văn số 2060/TCHQ-ĐTCBL ngày 22/4/2013, Công văn số 1870/TCHQ-ĐTCBL 10/4/2013 về tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm.

2. Tăng cường trách nhiệm của công chức trong thực thi các qui trình nghiệp vụ hải quan

- Chi cục trưởng Chi cục hải quan chịu trách nhiệm:

+ Tổ chức thực hiện đúng các qui trình nghiệp vụ theo qui định. Phân công nhiệm vụ trong các khâu, qui trình nghiệp vụ phải gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của công chức.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh đảm bảo thực hiện đầy đủ các qui định, qui trình nghiệp vụ hải quan.

+ Chịu trách nhiệm toàn diện để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và tình trạng công chức tiêu cực, tham nhũng trong địa bàn phụ trách.

- Đội trưởng, phó đội trưởng Đội thủ tục hải quan phân công công chức thừa hành có trình độ, năng lực thực hiện nhiệm vụ trong qui trình và đảm bảo phòng ngừa tiêu cực; chịu trách nhiệm trong việc công chức trong dây chuyền thủ tục hải quan có sai phạm.

- Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hải quan chịu trách nhiệm về hồ sơ không đủ điều kiện xuất nhập khẩu nhưng vẫn cho làm thủ tục hải quan.

- Công chức khi được phân công kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy trình kiểm tra thì phải chịu trách nhiệm khi hàng hóa vi phạm vẫn cho thông quan.

- Lãnh đạo Chi cục hi quan ký thông quan hàng hóa phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để hàng hóa vi phạm vẫn được thông quan.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

- Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Tổng cục Hải quan xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện kịp thời những cán bộ công chức hải quan có dấu hiệu móc nối, tiếp tay cho buôn lậu.

- Cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì cùng Cục Giám sát quản lý, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Ban Quản lý rủi ro, Cục Kim tra sau thông quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phát hiện các hành vi buôn lậu gian lận thương mại chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh công tác nghiệp vụ đảm bảo chủ động phòng ngừa, khắc phục các hạn chế, bất cập có nguy cơ bị lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại. Hạn chế thấp nhất tình trạng bị động khi sự việc buôn lậu, gian lận thương mại, tham nhũng, tiêu cực xảy trong phạm vi trách nhiệm quản lý của cơ quan hi quan nhưng không phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

- Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phchỉ đạo các phòng, đội nghiệp vụ tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, tăng cường kiểm tra đột xuất đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ để phát hiện sai phạm của công chức trong qui trình nghiệp vụ.

- Trường hợp đã thanh tra, kiểm tra mà không phát hiện vi phạm, nhưng sau đó cơ quan, đơn vị chức năng khác phát hiện những sai phạm mang tính hệ thống, diễn ra trong thời gian dài, thì Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố, thủ trưởng đơn vị nghiệp vụ phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tổng cục Hải quan và pháp luật.

- Lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Chi cục hải quan, lãnh đạo Tổ, Đội công tác thuộc Chi cục nếu để xảy ra sai phạm thì phải chịu trách nhiệm và bị xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo Quyết định số 1458-TCHQ ngày 8/5/2013.

4. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, phòng chng tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ

- Tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống tham nhũng, chống gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực. Phi hợp với các cấp Ủy, đoàn thể trong việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của cán bộ công chức chấp hành pháp luật, kỷ cương, kỷ luật của Ngành, đơn vị; làm đúng chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn các quy trình nghiệp vụ; nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống buôn lậu, trong quá trình làm thủ tục, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

- Thực hiện nghiêm công tác điều động, chuyển đổi cán bộ định kì; trường hợp có biểu hiện tiêu cực, vị trí nhạy cảm thì tiến hành điều động, chuyển đổi trước thời hạn.

- Trường hợp công chức liên quan đến vụ việc đang trong quá trình điều tra của cơ quan chức năng, thì phải chủ động tiến hành kiểm tra, làm rõ trách nhiệm và áp dụng các biện pháp cần thiết phòng ngừa tiêu cực.

- Trường hợp phát hiện công chức không làm hoặc làm không đúng quy trình nghiệp vụ để xảy ra vi phạm thì cương quyết xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành và đưa ra khỏi Ngành những cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, không làm đúng các quy định trong quy trình thủ tục gây hậu quả nghiêm trọng.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Chỉ thị này được quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức, các đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về việc không triển khai, hoặc triển khai hình thức, chiếu lệ, làm cho công tác chống buôn lậu tại địa bàn qun lý không hiệu quả, phát sinh các tiêu cực, các vi phạm lớn xy ra trên địa bàn mà không nắm được, chịu trách nhiệm về yếu kém trong quản lý cán bộ mà gây ảnh hưởng đến công tác chống buôn lậu.

5.2. Chế độ báo cáo:

- Các Cục Hải quan tnh, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị này về Tổng cục Hải quan trước ngày 01/11/2013 (qua Cục Điều tra CBL, fax 0439440633, [email protected]).

- Trường hợp xảy ra các vụ việc vi phạm phức tạp, nghiêm trọng thì các đơn vị báo cáo ngay lãnh đạo Tng cục Hải quan theo chế độ báo cáo của Ngành hoặc theo yêu cầu (qua Văn phòng Tổng cục và Cục Điều tra chống buôn lậu).

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng (để b/c);
- Đ/c Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thtrưởng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc (để t/h);
- Lưu: VT, VP (05), ĐTCBL (05b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6287/CT-TCHQ

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu6287/CT-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2013
Ngày hiệu lực25/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6287/CT-TCHQ

Lược đồ Chỉ thị 6287/CT-TCHQ năm 2013 tăng cường chống buôn lậu trước trong sau Tết Nguyên đán 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 6287/CT-TCHQ năm 2013 tăng cường chống buôn lậu trước trong sau Tết Nguyên đán 2014
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu6287/CT-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành25/10/2013
        Ngày hiệu lực25/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 6287/CT-TCHQ năm 2013 tăng cường chống buôn lậu trước trong sau Tết Nguyên đán 2014

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 6287/CT-TCHQ năm 2013 tăng cường chống buôn lậu trước trong sau Tết Nguyên đán 2014

           • 25/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực