Chỉ thị 64/CT-UB

Chỉ thị 64/CT-UB năm 1983 về việc tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ dây điện thoại, dây tải điện và xử lý nghiêm minh những người vi phạm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 64/CT-UB tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ dây điện thoại dây tải điện xử lý nghiêm minh người vi phạm đã được thay thế bởi Quyết định 5985/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực quản lý đô thị do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 64/CT-UB tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ dây điện thoại dây tải điện xử lý nghiêm minh người vi phạm


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 64/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 1983

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ DÂY ĐIỆN THOẠI, DÂY TẢI ĐIỆN VÀ XỬ LÝ NGHIÊM MINH NHỮNG NGƯỜI VI PHẠM

Thi hành chỉ thị của Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Nội vụ và kế hoạch hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân thành phố, thời gian qua Ủy ban Nhân dân các cấp đã tích cực chỉ đạo, tổ chức phong trào quần chúng tiến hành các biện pháp kiên quyết chống ăn cắp, mua bán, chứa chấp dây điện thoại, dây tải điện, bảo vệ tốt đường dây.

Tuy nhiên, phong trào chưa vững chắc, có lúc có nơi còn tình trạng mất mát, mua bán, chứa chấp dây điện thoại, dây tải điện trên thị trường.

Hiện nay kẻ địch đang ra sức phá ta nhiều mặt trong đó việc phá hoại đường dây thông tin liên lạc, đường dây tải điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt quần chúng. Đây là một âm mưu và hành động rất nguy hiểm, thâm độc của địch, việc đối phó của ta muốn đạt kết quả tối đa, nhất trí phải thông suốt trong nhận thức, thấy rõ âm mưu và hành động của bọn phá hoại, nhất trí trong hành động từ trong Đảng, trong cơ quan xí nghiệp Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, đến tận cơ sở, gắn chặt việc tuyên truyền giáo dục với việc thi hành các biện pháp hành chánh và pháp luật.

Thực hiện các yêu cầu trên, tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ đường dây điện thoại, dây tải điện theo thông báo số 4/TC-BNV ngày 01 tháng 11 năm 1983 của Bộ Nội vụ, Ủy ban Nhân dân thành phố giao trách nhiệm như sau :

1) Công an Thành phố kiểm tra tình hình, rút kinh nghiệm cùng với các ngành liên quan như Bưu điện, Điện lực bổ sung kế hoạch, chỉ đạo Công an Quận, Huyện báo cáo tình hình, kế hoạch cho cấp Ủy, Ủy ban Nhân dân Quận, Huyện chỉ đạo thêm và tổ chức triển khai, phù hợp với tình hình của địa phương, Ngành Công an, Bưu điện, Điện lực cần có bộ phận thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện vấn đề, đề xuất ý kiến cho cấp ủy, Ủy ban Nhân dân chỉ đạo giải quyết, làm tròn chức năng cơ quan quản lý, cơ quan tham mưu của cấp Ủy và Ủy ban Nhân dân các cấp.

2) Trong kế hoạch thực hiện, cần lưu ý thực hiện tốt các vấn đề sau đây :

- Thông qua các tổ dân phố, các tổ chức Công đoàn cơ sở, các Đoàn thể, tiến hành một đợt phổ biến giáo dục trong nhân dân, trong cán bộ công nhân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo vệ dây điện thoại, dây tải điện, động viên nhắc nhở, kịp thời nêu gương khen thưởng những địa phương, những cá nhân có ý thức, có hành động tốt.

- Phân công quản lý rõ ràng : phạm vi quản lý và bảo vệ đường dây. Ngành Bưu điện, Điện lực cần có chế độ khen thưởng thích đáng những địa phương, đơn vị bảo vệ quản lý tốt đường dây.

- Thông qua giáo dục quần chúng, tiến hành việc thu gom dây điện thoại, dây tải điện còn rải rác trong nhân dân, kiên quyết xử lý và xử lý nghiêm khắc những trường hợp phá hoại, mua bán, tàng trữ dây điện thoại, dây tải điện theo quy định của Nhà nước.

3) Ủy ban Nhân dân các cấp theo chức năng quản lý địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện chỉ thị này và các kế hoạch cụ thể của các ngành Công an, Bưu điện, Điện lực, thường xuyên và kịp thời báo cáo tình hình và kết quả về Ủy ban Nhân dân thành phố.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu64/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/1983
Ngày hiệu lực23/12/1983
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 64/CT-UB tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ dây điện thoại dây tải điện xử lý nghiêm minh người vi phạm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 64/CT-UB tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ dây điện thoại dây tải điện xử lý nghiêm minh người vi phạm
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu64/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Quang Chánh
        Ngày ban hành23/12/1983
        Ngày hiệu lực23/12/1983
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 64/CT-UB tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ dây điện thoại dây tải điện xử lý nghiêm minh người vi phạm

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 64/CT-UB tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ dây điện thoại dây tải điện xử lý nghiêm minh người vi phạm