Chỉ thị 7255/CT-BNN-KH

Chỉ thị 7255/CT-BNN-KH về kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 7255/CT-BNN-KH kiểm kê đất đai lập bản đồ sử dụng đất 2014 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7255/CT-BNN-KH

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2014

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014, theo đó yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên phạm vi cả nước. Để nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (nếu có) tiến hành rà soát, khai báo tình hình hiện trạng sử dụng đất và cung cấp các thông tin, tài liệu đất đai cần thiết phục vụ yêu cầu kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương; trong đó:

- Đối với các cơ quan hành chính: tập trung rà soát, khai báo cụ thể về tình hình sử dụng đất được giao quản lý; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (Trung tâm, Vườn Quốc gia…) rà soát, kê khai, báo cáo rõ diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp;

- Đối với các đơn vị sự nghiệp (viện, trường, ban, trung tâm,…): ngoài phối hợp rà soát, kê khai đất trụ sở làm việc và các công trình sự nghiệp, cần tập trung rà soát, kê khai và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, kê khai, phân loại rõ diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản được giao quản lý, sử dụng vào mục đích nghiên cứu, thực nghiệm.

- Đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước: tập trung rà soát, kê khai rõ diện tích đất sử dụng làm trụ sở làm việc, đất chuyên dùng; chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên, nhất là các doanh nghiệp sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp phối hợp rà soát, kê khai và phân loại rõ diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

- Các doanh nghiệp khác thuộc Bộ: ngoài phối hợp rà soát, kê khai diện tích đất sử dụng làm trụ sở, cần tập trung rà soát, kê khai diện tích đất chuyên dùng, đất nông, lâm nghiệp, đất có mặt nước được giao quản lý, sử dụng.

2. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ quán triệt nội dung Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị này tới tất cả các tổ chức trực thuộc; có văn bản chỉ đạo cụ thể và thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

b) Vụ Quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện của các đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ.

c) Vụ Kế hoạch có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện của các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ và tổng hợp chung.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài nguyên và MT;
- Các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KH.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7255/CT-BNN-KH

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu7255/CT-BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2014
Ngày hiệu lực10/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7255/CT-BNN-KH

Lược đồ Chỉ thị 7255/CT-BNN-KH kiểm kê đất đai lập bản đồ sử dụng đất 2014 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 7255/CT-BNN-KH kiểm kê đất đai lập bản đồ sử dụng đất 2014 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu7255/CT-BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành10/09/2014
        Ngày hiệu lực10/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 7255/CT-BNN-KH kiểm kê đất đai lập bản đồ sử dụng đất 2014 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 7255/CT-BNN-KH kiểm kê đất đai lập bản đồ sử dụng đất 2014 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông

             • 10/09/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/09/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực