Chỉ thị 758-TTg

Chỉ thị 758-TTg năm 1956 về nộp thuế của các xí nghiệp quốc doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 758-TTg nộp thuế xí nghiệp quốc doanh


PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 758-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm 1956 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NỘP THUẾ CỦA CÁC XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi

- Các ông Bộ trưởng,
- Các ông Chủ tịch Ủy ban hành chính các liên khu,Tỉnh, và thành phố

 

Các xí nghiệp quốc doanh ngày càng phát triển, việc thu thuế các xí nghiệp quốc doanh ngày càng quan trọng. Phải tích cực thu thuế các xí nghiệp quốc doanh để thực hiện kế hoạch thu của Nhà nước, đồng thời để thúc đẩy các xí nghiệp quốc doanh cải tiến công tác quản lý, tăng năng suất, giảm giá thành. Sau này, khoản thuế thu của các xí nghiệp quốc doanh sẽ dần dần là khoản thu lớn nhất của ngân sách.

Vì không thấu suốt ý nghĩa trên, các xí nghiệp quốc doanh đã không tích cực nộp thuế và thi hành các thể lệ thuế; cơ quan Thuế thì thiếu kiên quyết trong việc đôn đốc xí nghiệp quốc doanh nộp thuế.

Những thiếu sót trên đây cần được bổ khuyết ngay.

Chỉ thị này nhằm:

1) Bổ sung một số đìeu quy định về thuế áp dụng riêng cho các xí nghiệp quốc doanh.

2) Giải quyết một số vấn đề thúc đẩy việc nộp thuế của các xí nghiệp quốc doanh.

I. BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ THUẾ

1) Về thuế doanh nghiệp

Ngân hàng, Hàng không, Bưu điện được miễn thuế. Ngoài ra, tất cả các xí nghiệp quốc doanh khác đều phải nộp thuế. Tuy nhiên, trong trường hợp xí nghiệp quốc doanh hoạt động nhằm phục vụ một nhu cầu đặc biệt của Nhà nước ngoài phạm vi kinh doanh (thí dụ trường hợp các Tổng công ty Mậu dịch cung cấp hàng hóa cho một kế hoạch đặc biệt) thì Chính phủ sẽ chiếu cố về mặt thuế và sẽ có quy định riêng.

Về thủ tục nộp thuế thì trong mười ngày đầu mỗi tháng, xí nghiệp quốc doanh phải kê khai với cơ quan Thuế sở tại số doanh thu tháng trước và nộp tiền thuế vào Kho bạc. Tuy nhiên, trong bước đầu, xí nghiệp quốc doanh nào chưa có điều kiện kết toán doanh thu đúng hạn, thì có thể căn cứ vào kế hoạch kinh doanh đã định mà nộp thuế đúng hạn; sau khi kết toán doanh thu xong sẽ điều chỉnh, thiếu thì phải nộp thêm ngay cho đủ, thừa thì để trừ vào tháng sau.

2) Về thuế hàng hóa

Các xí nghiệp quốc doanh sản xuất những thứ hàng thuộc loại chịu thuế hàng hóa đều phải nộp thuế hàng hóa sau kế hoạch sản xuất xong. Chỉ được hoãn nộp thuế trong những trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Phủ đồng ý.

Khi thu mua những thứ hàng thuộc loại chịu thuế hàng hóa, xí nghiệp quốc doanh phải đòi người bán giao hàng đã nộp thuế; nếu người bán giao hàng chưa nộp thuế, thì xí nghiệp quốc doanh phải nộp thuế thay cho người bán trước khi chuyển hàng đi. Nếu hàng thuộc loại phải dán tem thì xí nghiệp quốc doanh phải thi hành thủ tục dán tem; chỉ đối với những thứ hàng mà tư nhân không sản xuất (thí dụ: Sợi Nam-định, xi-măng, v.v…) thì mới được miễn dán tem

3) Trường hợp xí nghiệp quốc doanh nộp thuế không đúng hạn, không thi hành đúng các thủ tục về thuế, thì cơ quan Thuế xử phạt theo như đã quy định trong các điều lệ thuế. Trường hợp nộp thuế không đúng hạn, cơ quan Thuế còn có thể yêu cầu Ngân hàng quốc gia trích ở tài khoản của xí nghiệp quốc doanh gửi ở Ngân hàng quốc gia để nộp số thuế thiếu vào Kho bạc.

Ngoài những điều quy định trên đây để áp dụng riêng cho các xí nghiệp quốc doanh, thì các xí nghiệp quốc doanh phải thi hành tất cả những điều đã quy định trong các điều lệ thuế.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

1) Cần làm cho cán bộ công tác ở các xí nghiệp quốc doanh, trước hết là cán bộ phụ trách, nhận rõ ý nghĩa của việc nộp thuế, nhận rõ trách nhiệm của mình là phải thi hành đúng luật lệ của Nhà nước. Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bản vị.

Đồng thời, phải đề cao kỷ luật. Nếu cố tình không nộp thuế đúng hạn, cố tình không thi hành đúng các thủ tục về thuế, thì phải thi hành kỷ luật đúng mức đối với những cán bộ có trách nhiệm.

2) Về mặt tổ chức, các xí nghiệp quốc doanh phải chỉ định nhân viên chuyên trách việc nộp thuế để thường xuyên liên lạc với cơ quan Thuế, bảo đảm nộp thuế đúng thể lệ.

Cơ quan Thuế phải chỉ định nhân viên tin cẩn chuyên trách theo dõi, đôn đốc việc nộp thuế của các xí nghiệp quốc doanh. Các xí nghiệp quốc doanh phải giúp đỡ nhân viên làm tròn nhiệm vụ.

3) Nhận được chỉ thị này, Bộ Tài chính ở Trung ương và Ủy ban hành chính các cấp ở địa phương phải triệu tập cơ quan Thuế và các xí nghiệp quốc doanh họp để kiểm điểm việc nộp thuế của các xí nghiệp quốc doanh từ trước đến nay, xác định rõ khuyết điểm của mỗi bên và đặt kế hoạch thi hành chỉ thị này cho có kết quả.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 


Phạm Văn Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 758-TTg

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu758-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 11
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 758-TTg nộp thuế xí nghiệp quốc doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 758-TTg nộp thuế xí nghiệp quốc doanh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu758-TTg
        Cơ quan ban hànhPhủ Thủ tướng
        Người kýPhạm Văn Đồng
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 11
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 758-TTg nộp thuế xí nghiệp quốc doanh

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 758-TTg nộp thuế xí nghiệp quốc doanh