Chỉ thị 78/CT-BQP

Chỉ thị 78/CT-BQP năm 2014 về tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015 do Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 78/CT-BQP 2014 tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân 2015


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/CT-BQP

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔNG ĐIỀU TRA QUÂN NHÂN DỰ BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN NĂM 2015

Thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 8 năm 1996. Trong những năm qua, công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội đã đi vào nền nếp; cơ bản số lượng quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật được đăng ký, quản lý ở hai cấp (cấp huyện và cấp xã) góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng các đơn vị dự bị động viên theo quy định và có lượng dự trữ phù hợp; tuy nhiên, còn bộc lộ những mặt hạn chế như: Đăng ký chưa hết nguồn, quản lý chưa chặt chẽ, phân loại chuyên nghiệp quân sự, ngành nghề chuyên môn và chất lượng phương tiện kỹ thuật chưa cụ thể, vì vậy đã làm ảnh hưởng đến chất lượng của các đơn vị dự bị động viên.

Để nắm chắc số lượng, chất lượng quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội, ở từng địa phương cũng như trong phạm vi toàn quốc, làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn dự bị động viên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đáp ứng với yêu cầu xây dựng các đơn vị dự bị động viên trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị:

1. Tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội trong phạm vi toàn quốc; số liệu báo cáo tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015.

2. Nội dung, phương pháp tổng điều tra

- Nội dung tổng điều tra, gồm: Sĩ quan dự bị, quân nhân chuyên nghiệp dự bị, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị; phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội.

- Phương pháp: cấp xã là đơn vị cơ sở để tổng điều tra; điều tra cụ thể từng quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật.

3. Quy định thời gian báo cáo

- Các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (cấp huyện) báo cáo cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 5 năm 2015.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) báo cáo quân khu (đồng thời báo cáo về Bộ Quốc phòng) trước ngày 30 tháng 6 năm 2015.

- Các quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng trước ngày 15 tháng 7 năm 2015.

4. Tổ chức thực hiện

- Bộ Tổng Tham mưu chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị, Tổng cục Kỹ thuật và các cơ quan chức năng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

- Các quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với địa phương chỉ đạo cơ quan quân sự thuộc quyền, tổ chức điều tra điểm (từ 01 đến 02 cơ sở) để rút kinh nghiệm, trước khi tiến hành tổng điều tra.

- Các địa phương thành lập Ban chỉ đạo, Tổ điều tra (thành phần, số lượng) phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

5. Ngân sách bảo đảm

- Ngân sách Nhà nước cấp cho Bộ Quốc phòng chi cho nhiệm vụ tổng điều tra năm 2015. Giao Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo Cục Quân lực chủ trì, phối hợp với Cục Tài chính, các cơ quan có liên quan lập dự toán, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt và quyết định phân cấp cho các cơ quan, đơn vị.

- Ngân sách địa phương (cấp tỉnh, huyện) chi cho nhiệm vụ tổng điều tra năm 2015 (thực hiện theo Nghị định số 39/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên); Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố lập dự toán ngân sách trình Ủy ban nhân dân phê duyệt và bảo đảm, thanh quyết toán theo quy định.

Nhận được Chỉ thị này các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời về Bộ Quốc phòng để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Thủ trưởng BQP, CNTCCT;
- BTTM, TCCT, TCHC, TCKT, TCCNQP;
- Các quân khu, BTL Thủ đô Hà Nội;
- BTL Thành phố Hồ Chí Minh,
- Bộ CHQS các tỉnh, thành phố;
- Cục Tài chính, Tác chiến, Quân lực, Cán bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng;
- Lưu: VT, NCTH; Toan 155.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Phùng Quang Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/CT-BQP

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu78/CT-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2014
Ngày hiệu lực11/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/CT-BQP

Lược đồ Chỉ thị 78/CT-BQP 2014 tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 78/CT-BQP 2014 tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân 2015
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu78/CT-BQP
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýPhùng Quang Thanh
        Ngày ban hành11/05/2014
        Ngày hiệu lực11/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 78/CT-BQP 2014 tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân 2015

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 78/CT-BQP 2014 tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân 2015

           • 11/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực