Chỉ thị 81-TTg

Chỉ thị 81-TTg năm 1981 về việc tổ chức đợt kiểm tra việc giải quyết đơn, thư khiếu tố của quần chúng do Thủ tướng chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 81-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 1981

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC ĐỢT KIỂM TRA VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN, THƯ KHIẾU TỐ CỦA QUẦN CHÚNG

Theo báo cáo của Uỷ ban thanh tra của Chính phủ, lâu nay tình hình đơn, thư khiếu tố của quần chúng có chiều hướng ngày càng tăng, trong năm 1980 tại các ngành, các địa phương đã nhận 130586 đơn và thư khiếu tố, tăng 27,3% so với năm 1979. Đó là chưa kể hàng năm có hàng vạn thư của quần chúng gửi đến các báo, đến đài phát thanh. Phần lớn các đơn, thư của quần chúng khiếu tố công nhân, viên chức Nhà nước, cán bộ xã, chiến sỹ công an, quân đội vi phạm quyền dân chủ của công dân, vi phạm đường lối, chính sách, đạo đức cách mạng, quan liêu, tham ô, hối lộ, truy trù ức hiếp quần chúng.

Mặc dù các ngành, các cấp đã có cố gắng giải quyết nhưng hiện nay vẫn còn đọng hàng vạn đơn, thư khiếu tố chưa được xem xét, giải quyết; có tỉnh còn đọng hai, ba nghìn đơn, có ngành đọng tới 1 vạn đơn, trong đó có nhiều vụ có liên quan đến những cán bộ lãnh đạo của ngành hoặc địa phương, có nhiều vụ phức tạp kéo dài hàng năm chưa được giải quyết. Tình hình này đã làm giảm lòng tin của quần chúng đối với Đảng và Nhà nước.

Do có sự trì trệ trong việc xét, giải quyết các đơn, thư khiếu tố ở cấp có trách nhiệm nên quần chúng trực tiếp tố cáo, khiếu nại lên Trung ương ngày càng nhiều. Năm 1980, riêng Chính phủ đã nhận 18285 đơn và tiếp 2176 lượt người. Tình trạng này không những đã gây phiền phức cho các cơ quan trung ương mà còn ảnh hưởng xấu về chính trị.

Để khắc phục tình trạng trên nhằm đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo điều 73 của Hiến pháp quy định, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí thủ trưởng các Bộ, Tổng cục, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp tỉnh, huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cơ sở làm ngay những việc sau đây:

Tăng cường ngay việc kiểm tra công tác xét khiếu tố ở các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở nhằm chấn chỉnh một bước công tác này. Trước mắt, các ngành, các cấp phải xét giải quyết xong số đơn và thư khiếu tố đang ứ đọng. Hướng tập trung giải quyết là những vụ việc xâm phạm tài sản và quyền tự do dân chủ của nhân dân, truy trù ức hiếp công dân , cuộc kiểm tra và giải quyết các vụ khiếu tố mà phát hiện những thiếu sót, lệch lạc trong việc chấp hành các chế độ, chính sách, cũng như phát hiện những khuyết điểm, sai lầm của cán bộ, nhân viên Nhà nước, và cán bộ đảng viên ở cơ sở, nhất là phát hiện những người vi phạm đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tham ô, lấy cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, ức hiếp nhân dân hoặc công nhân, viên chức dưới quyền... để xử lý hoặc trừng trị, nhằm khắc phục tận gốc nguyên nhân phát sinh khiếu tố, nêu gương giáo dục mọi người, chấn chỉnh và tăng cường bộ máy của Đảng và Nhà nước.

2. Để thực hiện nhiệm vụ công tác nói trên, mỗi ngành và địa phương phải tổ chức các đoàn kiểm tra xét khiếu tố của ngành hoặc địa phương, đồng thời phải hướng dẫn các đơn vị dưới quyền soát xét lại tình hình ứ đọng đơn khiếu tố để có kế hoạch giải quyết.

Uỷ ban nhân dân các cấp tỉnh, huyện cần phân công các đại biểu hội đồng nhân dân, các đoàn thể quần chúng, có thể vận động những cán bộ hưu trí có uy tín và nhiệt tình tham gia các đoàn kiểm tra xét khiêú tố của tỉnh, huyện. Thủ trưởng các ngành chuyên môn cần huy động một số cán bộ có trình độ quản lý (chính sách, chế độ, pháp luật...) tham gia các đoàn kiểm tra xét khiếu tố của địa phương, đồng thời tăng cường lực lượng chuyên trách thanh tra khiếu tố của ngành.

3. Qua việc kiểm tra xét các vụ khiếu tố còn ứ đọng, các ngành, các cấp phải rút kinh nghiệm để hoàn chỉnh công tác này trong ngành và địa phương;

- Về tổ chức phải tăng cường đủ biên chế cán bộ xét khiếu tố theo Thông tư số 4- TT/TTr ngày 20-7-1977 của Uỷ ban thanh tra của Chính phủ.

- Về chế độ trách nhiệm xét khiếu tố phải thể hiện nghiêm túc Nghị định số 217-CP ngày 8-6-1979 của Hội đồng Chính phủ về bốn chế độ, Nghị định số 182-CP ngày 26-4-1979 của Hội đồng Chính phủ về quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của công nhân, viên chức và Thông tư số 436-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm giải quyết đơn, thư khiếu tố của các ngành, các cấp.

Phải tổ chức tiếp xúc với quần chúng đúng Điều 14 phần chế độ phục vụ nhân dân của Nghị định 217-CP.

4-Từ nay đến hết tháng 6 năm 1981, thủ trưởng các Bộ, Tổng cục và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu phải trực tiếp tổ chức cuộc kiểm tra xét khiếu tố trong ngành và địa phương mình và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí chủ nhiệm Uỷ ban thanh tra của Chính phủ hướng dẫn kế hoạch cụ thể giúp các ngành, các cấp, phối hợp với các cơ quan hữu quan để theo dõi, tổng hợp tình hình, đôn đốc và kiểm tra việc thi hành chỉ thị này đạt kết quả tốt.

 

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thuộc tính văn bản 81-TTg
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 81-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/04/1981
Ngày hiệu lực 23/04/1981
Ngày công báo 15/04/1981
Số công báo Số 6
Lĩnh vực Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Chỉ thị 81-TTg tổ chức đợt kiểm tra giải quyết đơn, thư khiếu tố quần chúng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 81-TTg tổ chức đợt kiểm tra giải quyết đơn, thư khiếu tố quần chúng
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 81-TTg
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Tố Hữu
Ngày ban hành 08/04/1981
Ngày hiệu lực 23/04/1981
Ngày công báo 15/04/1981
Số công báo Số 6
Lĩnh vực Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 08/04/1981

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/04/1981

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 23/04/1981

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực