Chỉ thị 84/CT-BQP

Chỉ thị 84/CT-BQP năm 2015 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trong Quân đội đến năm 2020 do Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 84/CT-BQP 2015 Chiến lược công tác dân tộc trong Quân đội đến 2020


BQUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 84/CT-BQP

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC TRONG QUÂN ĐỘI ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 về phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc và Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 11/10/2013 Bộ Quốc phòng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trong Quân đội; theo đó, hầu hết cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đối với công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai và hướng dẫn thực hiện các văn bản trên ở một số cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị chưa thật đầy đủ và nghiêm túc; nhất là công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các Đề án của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì.

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả việc xây dựng các Đề án của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị:

1. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới.

2. Giao các cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng các Đề án:

- Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo xây dựng Đề án: “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao từ số thanh niên dân tộc thiểu số đang tại ngũ cho các dân tộc thiểu số dưới 10.000 người, cư trú ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới”.

- Cục Quân y/BQP xây dựng Đề án: “Nâng cấp, xây dựng mới các trạm y tế quân dân y kết hợp vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới” .

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xây dựng 02 Đề án:

+ Đề án: “Liên kết với chính quyền địa phương mở lớp học tiếng dân tộc cho cán bộ, chiến sỹ hiện đang công tác vùng dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới”.

+ Đề án: “Tăng cường sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ đội Biên phòng xuống các xã trọng điểm ở khu vực biên giới”.

- Các quân khu chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng Đề án: “Xây dựng các điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới; bảo vệ và phát triển rừng vành đai đến năm 2020” trên địa bàn quân khu.

3. Thời gian xây dựng các Đề án:

- Các đơn vị được giao xây dựng Đề án xong trước ngày 30/10/2015 (riêng Đề án “Xây dựng các điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới; bảo vệ và phát triển rừng vành đai đến năm 2020”, xong trước ngày 30/11/2015).

- Báo cáo thông qua Thường vụ Quân ủy Trung ương trong tháng 12/2015.

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối tháng 12/2015.

4. Tổ chức thực hiện

- Bộ Quốc phòng phân công đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án.

- Tổng cục Chính trị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung, đôn đốc, tổng hợp kết quả, tiến độ xây dựng các Đề án; hằng tháng báo cáo Bộ Quốc phòng để chỉ đạo.

- Đề nghị cấp ủy, chính quyền các tỉnh phối hợp với các quân khu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Quân y/BQP chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tham gia trong việc xây dựng Đề án tại địa phương mình.

Nhận được Chỉ thị này, các cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Thủ trưởng BQP và CNTCCT;
- Ủy ban Dân tộc;
- Tỉnh ủy, UBND các tỉnh biên giới;
- Các đầu mối trực thuộc BQP;
- Cục Dân vận/TCCT;
- Lưu: VT, NC; Quy 112.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Phùng Quang Thanh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/CT-BQP

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu84/CT-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2015
Ngày hiệu lực15/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 84/CT-BQP 2015 Chiến lược công tác dân tộc trong Quân đội đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 84/CT-BQP 2015 Chiến lược công tác dân tộc trong Quân đội đến 2020
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu84/CT-BQP
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýPhùng Quang Thanh
        Ngày ban hành15/06/2015
        Ngày hiệu lực15/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 84/CT-BQP 2015 Chiến lược công tác dân tộc trong Quân đội đến 2020

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 84/CT-BQP 2015 Chiến lược công tác dân tộc trong Quân đội đến 2020

           • 15/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực