Chỉ thị 86/2006/CT-BNN

Chỉ thị 86/2006/CT-BNN về quản lý việc chuyển mục đích sử dụng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Chị thị 86/2006/CT-BNN quản lý chuyển mục đích sử dụng rừng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 86/2006/CT-BNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ QUẢN LÝ VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG

Thực hiện Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng: rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất (Sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 38-TTg), các địa phương đang khẩn trương rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng, đến nay cơ bản hoàn thành khâu ngoại nghiệp và đang tiến hành tổng hợp.

Ngay trong quá trình rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng, ở một số địa phương đã thực hiện chuyển mực đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp đối với rừng phòng hộ là rừng tự nhiên, rừng trồng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách theo Quyết định số 327-CT ngày 15 tháng 9 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ (Sau đây gọi tắtlà Chương trình 327) và Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng trên diện tích sau khi rà soát, dự kiến quy hoạch là rừng sàn xuất mà chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Để chấn chỉnh công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và thực hiện tốt nhiệm vụ rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu:

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nội dung công việc sau:

- Phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường tổ chức kiểm tra và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đình chỉ ngay những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác không phải lâm nghiệp, kể cả đối với rừng phòng hộ là rừng tự nhiên và rừng trồng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách thuộc Chương trình 327 và Chương trình trồng mới 5 tnệu ha rừng, nhưng đến nay rà soát lại, được dự kiến quy hoạch là rừng sản xuất hay mục đích khác.

- Trong trường hợp có diện tích rừng trồng bằng nguồn vốn của Chương trình 327, hay Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng nêu trên, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch lại là rừng sản xuất hoặc mục đích khác cũng cần phải được quản lý, bảo vệ nguyên trạng trước khi có quyết định chuyển đổi theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng và pháp luật về đất đai.

Trong tháng 9 năm 2006, hoàn thành việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng, xác định rõ quy mô, diện tích hợp lý, đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, chủng loại rừng theo tiêu chí về rừng phòng hộ, rừng đặc dụng quy định tại Quyết định số 61/2005/QĐ-BNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 và Quyết định số 62/2005/QĐ-BNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Cục Lâm nghiệp chủ trì phối hợp với Cục Kiểm lâm, Viện Điều tra quy hoạch rừng tổ chức các đoàn công tác để kiểm tra việc chuyển mục đích sử dụng rừng ở các địa phương và đôn đốc hoàn thành việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng theo Chỉ thị số 38-TTg, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15 tháng 10 năm 2006 để trình Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ thị này./.

 

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 
 


Hứa Đức Nhị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 86/2006/CT-BNN

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu86/2006/CT-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2006
Ngày hiệu lực18/10/2006
Ngày công báo03/10/2006
Số công báoTừ số 5 đến số 6
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 86/2006/CT-BNN

Lược đồ Chị thị 86/2006/CT-BNN quản lý chuyển mục đích sử dụng rừng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Chị thị 86/2006/CT-BNN quản lý chuyển mục đích sử dụng rừng
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu86/2006/CT-BNN
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýHứa Đức Nhị
       Ngày ban hành21/09/2006
       Ngày hiệu lực18/10/2006
       Ngày công báo03/10/2006
       Số công báoTừ số 5 đến số 6
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chị thị 86/2006/CT-BNN quản lý chuyển mục đích sử dụng rừng

          Lịch sử hiệu lực Chị thị 86/2006/CT-BNN quản lý chuyển mục đích sử dụng rừng

          • 21/09/2006

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 03/10/2006

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 18/10/2006

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực