Chỉ thị 89-KT

Chỉ thị 89-KT năm 1961 về việc tăng cường và đẩy mạnh công tác điều tra quy hoạch do Tổng Cục Lâm Nghiệp ban hành.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 89-KT tăng cường đẩy mạnh công tác điều tra quy hoạch


TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 89-KT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1961 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐIỀU TRA QUY HOẠCH

Kính gửi:

- Các Sở, Ty Lâm nghiệp
- Các Ty Nông lâm,
- Cục Lâm trường quốc doanh

 

Trước yêu cầu mới của việc phát triển công, lâm trường năm 1962, công tác điều tra quy hoạch hiện nay rất nặng nề và phức tạp.

Công tác điều tra quy hoạch phải tăng nhanh tốc độ kịp thời với yêu cầu sản xuất trước mắt theo phương châm “Có quy hoạch mới khai thác”.

Những năm qua, các Sở, Ty Lâm trường chưa thật chú ý củng cố và tăng cường các đội điều tra, một số đội lại sử dụng đội viên điều tra vào các công việc linh tinh khác hoặc đã chuyển sang ngành khác sau khi đã mất công đào tạo về nghiệp vụ điều tra và anh em đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác thực tế.

Để đẩy mạnh và hoàn thành tốt công tác điều tra quy hoạch công, lâm trường, cần thiết giải quyết đúng đắn vấn đề tổ chức và cán bộ.

Vậy Tổng cục nhắc các Sở, Ty, Lâm trường cần tăng cường lãnh đạo công tác điều tra quy hoạch được chặt chẽ hơn; cụ thể cần tiến hành các mặt sau đây:

I. VỀ TỔ CHỨC

1. Kiện toàn các đội điều tra gọn, nhẹ và mạnh. Tăng số lượng, chất lượng cán bộ, công nhân.

2. Tăng cường các tổ chức mới cho thích hợp với yêu cầu điều tra quy hoạch, các công, lâm trường của địa phương.

3. Không được điều động cán bộ, công nhân điều tra quy hoạch đi làm những công việc khác. Cần rút về những cán bộ, công nhân có nghiệp vụ điều tra trước đây đã được điều đi ngành khác.

4. Trường hợp đề bạt hay cho đi học phải cử người có khả năng thay thế mới được đi, nếu người được đi học trở về đơn vị cũ thì cần bố trí vào công tác cũ.

II. VỀ BỒI DƯỠNG, ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN

1. Xúc tiến ngay việc mở lớp ngắn ngày đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân điều tra quy hoạch (dựa vào bản quy định tạm thời về điều tra quy hoạch công lâm trường vừa mới phổ biến trong tháng 9-61)

2. Có kế hoạch trong việc học văn hóa, chính trị đối với các đội điều tra quy hoạch.

3. Cần chú ý bồi dưỡng chính trị cho các đội trưởng đội phó kỹ thuật trung cấp phụ trách về điều tra quy hoạch nhằm nâng cao trình độ chính trị phục vụ cho việc phân tích, vận dụng vào các phương án quy hoạch được sâu sắc.

III. VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Nghiêm chỉnh thực hiện các chế độ đã có như: Trang bị và bồi dưỡng đi rừng v.v... Cấp lãnh đạo cần quan tâm đúng mức kiểm tra việc tổ chức ăn ở, phương tiện làm việc trong rừng, vệ sinh phòng bệnh và bảo hộ an toàn lao động v.v...

IV. VỀ LÃNH ĐẠO TƯ TƯỞNG, GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Đội điều tra quy hoạch thường phải làm việc nơi rừng sâu, khó khăn gian khổ nhiều, cần chú trọng và có kế hoạch thích hợp giáo dục chính trị nâng cao tinh thần trách nhiệm và tinh thần làm chủ của anh em.

Tiếp được chỉ thị này, yêu cầu các Sở, Ty, Lâm trường kiểm điểm lại việc lãnh đạo của mình trong công tác điều tra quy hoạch vừa qua và nghiên cứu thi hành; đồng thời báo cáo cho Tổng cục biết.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

 
 
 

Nguyễn Tạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 89-KT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu89-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 50
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Chỉ thị 89-KT tăng cường đẩy mạnh công tác điều tra quy hoạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 89-KT tăng cường đẩy mạnh công tác điều tra quy hoạch
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu89-KT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Lâm nghiệp
        Người kýNguyễn Tạo
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 50
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chỉ thị 89-KT tăng cường đẩy mạnh công tác điều tra quy hoạch

              Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 89-KT tăng cường đẩy mạnh công tác điều tra quy hoạch