Chỉ thị 05/CT-UBND

Chỉ thị số 05/CT-UBND năm 2012 tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại và phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị số 05/CT-UBND năm 2012 tăng cường chống buôn lậu hàng giả tại Lạng Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 12 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ PHÒNG, CHỐNG CÁC HÀNH VI SAI PHẠM VỀ PHÁO

Những tháng cuối năm, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán, thị trường hàng hoá sẽ sôi động, sức mua của nhân dân trên thị trường sẽ tăng cao, theo đó là diễn biến phức tạp về buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu và đốt pháo.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1126/CĐ-TTg ngày 03/8/2012 về việc “tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại”; Công điện số 1878/CĐ-TTg ngày 09/11/2012 về việc “Tăng cường thực hiện Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo”; đồng thời để đảm bảo môi trường thông thoáng cho việc lưu thông hàng hóa hợp pháp trên thị trường, đáp ứng nhu cầu mua sắm, lễ hội của nhân dân trong dịp tết, kiểm soát được những diễn biến phức tạp nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Ban chỉ đạo 127 tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu và sử dụng trái phép các loại pháo tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên đối với lĩnh vực, địa bàn phụ trách trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại pháo.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh và Trưởng ban chỉ đạo 127 tỉnh tại các Công văn: số 757/UBND-KTTH ngày 20/8/2012 về việc “tăng cường công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; công văn số 988/UBND-KTTH ngày 16/10/2012 về việc “tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan”; công văn số 276/UBND-KTTH ngày 11/4/2012 về việc “tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại tại khu vực biên giới và vận chuyển hàng hoá vào nội địa” và công văn số 171/BCĐ ngày 30/11/2012 về việc “tăng cường công tác kiểm tra, xử lý buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép”.

2. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, các ngành chức năng khác có lực lượng làm nhiệm vụ ở khu vực cửa khẩu, biên giới tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người qua lại và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới đảm bảo đúng quy định của pháp luật, vừa tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho họat động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa nhưng đồng thời cũng phải kiên quyết, xử lý nghiêm minh những đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, tiếp tay, vận chuyển hàng lậu và buôn lậu, đặt biệt là các mặt hàng cấm như ma tuý, tiền giả, pháo các loại, đồ chơi bạo lực, gia cầm nhập lậu,….; tăng cường kiểm tra, tổ chức trực thường xuyên ở khu vực biên giới, những nơi có đường mòn, lối tắt, đặt biệt là những khu vực thường xảy ra buôn lậu, vận chuyển hàng lậu qua biên giới; không để hình thành các tụ điểm buôn lậu trên khu vực biên giới.

3. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, chứa chấp hàng lậu, hàng giả, lâm sản trái phép, đặc biệt là việc buôn bán, vận chuyển ma tuý, tiền giả, các loại pháo; xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật; đối với những vụ việc đủ căn cứ xử lý hình sự, cần nhanh chóng xử lý, chuyển cơ quan chức năng truy tố trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục chung.

4. Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ động phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường từ nay đến tết Nguyên đán, chú trọng việc kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, chứa chấp các loại pháo, đồ chơi bạo lực, văn hóa phẩm ngoài luồng, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm sở hữu trí tuệ, quy chế ghi nhãn mác hàng hóa và việc chấp hành các quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, ... đặc biệt đối với các mặt hàng phục vụ tết nhằm ổn định thị trường, lưu thông hàng hoá hợp pháp phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân địa phương.

5. Cục Thuế chỉ đạo quản lý chặt chẽ việc cấp phát hóa đơn cho các đối tượng kinh doanh, đặc biệt là cho các hộ kinh doanh cá thể khi phát hành hóa đơn bán hàng thông thường phải trên cơ sở hàng hóa có nguồn gốc hợp pháp, áp đơn giá tính thuế sát với khung giá quy định, ngăn chặn có hiệu quả việc lợi dụng hoá đơn bán hàng để hợp thức hoá cho hàng lậu.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, phối hợp, chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các quy định của pháp luật trong công tác chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, ... để người dân biết và chấp hành;

Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn xây dựng các chuyên đề và tăng thời lượng phát sóng nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về các quy định của pháp luật trong công tác chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo; phản ánh kịp thời các đối tượng vi phạm, các vụ bị các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý để giáo dục, răn đe chung.

Sở Văn hoá-thể thao và du lịch phối hợp với các sở, ngành chức năng, UBND các huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xây dựng hệ thống Pano, áp phích để tuyên truyền cổ động về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng chống các hành vi vi phạm về pháo

7. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho giáo viên, học sinh, sinh viên, đoàn viên biết để thực hiện nghiêm túc các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo; Chỉ đạo các trường học lấy tiêu chí không vi phạm các quy định về chủ trương cấm pháo làm tiêu chuẩn để đánh giá thi đua; Tổ chức ký cam kết cho học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên không mua bán, vận chuyển và đốt pháo.

8. UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phòng chống buôn lậu, hàng cấm, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, phòng chống các hành vi sai phạm về pháo và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với các đoàn thể cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nhất là nhân dân ở khu vực Biên giới không tham gia hoặc tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, không tham gia vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, sản xuất và sử dụng trái phép các loại pháo; tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo.

9. Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm) phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với các thực phẩm nhập khẩu.

10. Thường trực các Ban chỉ đạo 127 tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống sản xuất, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại pháo tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trên đây, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện theo quy định.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Ban chỉ đạo, các sở ngành chức năng, UBND các huyện thành phố khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2012
Ngày hiệu lực13/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Trách nhiệm hình sự, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị số 05/CT-UBND năm 2012 tăng cường chống buôn lậu hàng giả tại Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị số 05/CT-UBND năm 2012 tăng cường chống buôn lậu hàng giả tại Lạng Sơn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýVy Văn Thành
        Ngày ban hành13/12/2012
        Ngày hiệu lực13/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Trách nhiệm hình sự, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị số 05/CT-UBND năm 2012 tăng cường chống buôn lậu hàng giả tại Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị số 05/CT-UBND năm 2012 tăng cường chống buôn lậu hàng giả tại Lạng Sơn

           • 13/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực