Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2008 thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Chỉ thị số 09/CT-UBND 2008 thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện Vĩnh Long đã được thay thế bởi Chỉ thị 05/CT-UBND 2011 thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị số 09/CT-UBND 2008 thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 5 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN TIẾT KIỆM TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005, Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện, Quyết định số 80/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006 - 2010, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ thị như sau:

1. Mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long phải thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện; Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Quyết định số 80/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006 - 2010. Trong đó, cần thực hiện các giải pháp sau đây:

a) Đối với cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước:

Thực hiện tiết kiệm ít nhất 10% mức tiêu thụ điện của cơ quan, đơn vị so với tháng cùng kỳ năm 2007 (đối với cơ quan, đơn vị đã thực hiện tiết kiệm 10% trong năm 2007) bằng các biện pháp:

- Tắt các thiết bị sử dụng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc.

- Tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm, hạn chế số lượng đèn chiếu sáng chung ở hành lang, khu vực sân, vườn, hàng rào.

- Hạn chế sử dụng máy điều hòa nhiệt độ, khi cần sử dụng chỉ để ở chế độ làm mát ở nhiệt độ từ 25oC trở lên.

- Thủ trưởng cơ quan xây dựng nội quy sử dụng điện tiết kiệm (nếu chưa có) hoặc rà soát điều chỉnh bổ sung nội quy (nếu có) và xây dựng kế hoạch biện pháp tiết kiệm điện (năm 2008), triển khai cụ thể trong cơ quan.

b) Đối với chiếu sáng công cộng:

- Đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng tổ chức thực hiện việc cắt giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng công cộng tại các tuyến đường, khu vực công cộng, công viên, trừ biển báo, đèn hiệu chỉ dẫn an toàn giao thông, điều chỉnh thời gian bật, tắt chiếu sáng công cộng hợp lý, đảm bảo không được gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự an ninh công cộng của tỉnh.

- Áp dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để giảm công suất chiếu sáng về đêm khi mật độ giao thông giảm.

- Thay thế dần các loại đèn chiếu sáng hiện đang sử dụng bằng loại đèn tiết kiệm điện hơn, trong đó chiếu sáng đường phố nên sử dụng bóng đèn natri cao áp và thấp áp, chiếu sáng ngõ hẻm dùng bóng đèn natri thấp áp công suất nhỏ và đèn compact.

c) Đối với hộ gia đình:

- Vận động các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (máy điều hòa nhiệt độ, máy nước nóng, bàn ủi điện, bếp điện…) trong giờ cao điểm từ 18 giờ đến 22 giờ.

- Tắt các thiết bị điện, đèn chiếu sáng khi không có nhu cầu sử dụng.

- Cố gắng thay thế dần các loại đèn chiếu sáng hiện đang sử dụng (nhất là loại đèn tròn nung sáng) bằng loại đèn tiết kiệm điện hơn (đèn huỳnh quang hiệu suất cao T8, T5 và đèn compact).

d) Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ:

Các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại cắt giảm ít nhất 50% số lượng đèn quảng cáo - trang trí; hạn chế tối đa việc sử dụng đèn có công suất lớn để quảng cáo - trang trí; thay thế dần các loại đèn hiện đang sử dụng bằng loại đèn tiết kiệm điện năng hơn.

e) Đối với các doanh nghiệp:

- Sử dụng điện không vượt quá công suất và biểu đồ phụ tải đã ký kết trong hợp đồng mua bán điện.

- Tắt các thiết bị điện, đèn chiếu sáng khi không có nhu cầu sử dụng trong thời gian nghỉ giữa ca sản xuất.

- Không để các thiết bị điện hoạt động ở chế độ không tải.

- Hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng đèn có công suất lớn để quảng cáo.

- Huy động sử dụng thêm các nguồn điện dự phòng của đơn vị (nếu có) trong giờ cao điểm từ 18 giờ đến 22 giờ để hạn chế việc thiếu công suất phát điện.

g) Các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn (công ty, trung tâm,…) có tham gia thiết kế hệ thống điện lực, điện công nghiệp, điện chiếu sáng,...

Cần áp dụng ngay và cập nhật thường xuyên, đưa vào bản thiết kế các công nghệ, thiết bị mới, tiên tiến, hiệu suất cao, tiết kiệm điện,… bảo đảm việc sử dụng điện có hiệu quả ngay từ khâu thiết kế.

2. Giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; phường; xã; thị trấn thực hiện trong địa bàn quản lý các việc sau đây:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương tiết kiệm điện cho nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp.

- Tổ chức thực hiện việc treo các băng rôn, pa nô cổ động, tuyên truyền tiết kiệm trong sử dụng điện tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị; phường; khóm và tại các tuyến đường phố thuộc địa bàn quản lý.

- Ủy ban nhân dân các xã, phường; thị trấn giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng công cộng dân lập hợp lý từ 18 giờ 30 phút ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau.

- Định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện công tác tiết kiệm trong sử dụng điện về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền cùng cấp và ngành điện tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện việc tiết kiệm điện trong sinh hoạt cũng như trong sản xuất kinh doanh.

4. Giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo và tổ chức vận động các doanh nghiệp thuộc khu, tuyến công nghiệp của tỉnh thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất kinh doanh. Định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện công tác tiết kiệm trong sử dụng điện theo hướng dẫn của Sở Công nghiệp (nay là Sở Công thương) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Giao Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Công thương, Điện lực Vĩnh Long xây dựng và phát sóng các chương trình truyền hình, truyền thanh về tiết kiệm điện với thời lượng thích hợp bằng các hình thức: Phóng sự, thông tin, tọa đàm, giới thiệu mô hình tiêu biểu…; trong đó đài hỗ trợ chi phí phát thanh và truyền hình theo phương thức cổ động, không tính chi phí quảng cáo.

6. Giao Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch kiểm tra, giám sát các cơ sở dịch vụ cắt giảm 50% số lượng đèn quảng cáo - trang trí (pa nô, hộp đèn, trụ đèn…), hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng đèn quảng cáo có công suất lớn; giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt đèn quảng cáo - trang trí hợp lý từ 19 giờ đến 23 giờ hằng ngày, phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm trong sử dụng điện.

7. Giao Điện lực Vĩnh Long chủ động phối hợp với Sở Công thương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm trong sử dụng điện; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tổ chức tuyên truyền rộng rãi về các biện pháp tiết kiệm, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả; định kỳ hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện việc tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Sở Công thương hướng dẫn về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công thương. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và trong kinh doanh, bố trí cải tạo lưới điện hợp lý, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng xuống không quá 8%, đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, ưu tiên cấp điện phục vụ sản xuất, kinh doanh đáp ứng được nhu cầu cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trong tỉnh.

8. Giao Sở Nội vụ theo dõi kết quả thực hiện Chỉ thị này của các địa phương, đơn vị xem đây là một tiêu chí xem xét khen thưởng cuối năm.

9. Giao Sở Công thương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị chủ trì, phối hợp với Điện lực Vĩnh Long tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm trong sử dụng điện, lập danh sách các tổ chức, cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm các biện pháp tiết kiệm trong sử dụng điện, đánh giá kết quả và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2008
Ngày hiệu lực14/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2011
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị số 09/CT-UBND 2008 thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị số 09/CT-UBND 2008 thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện Vĩnh Long
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu09/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýTrương Văn Sáu
       Ngày ban hành14/05/2008
       Ngày hiệu lực14/05/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/02/2011
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Chỉ thị số 09/CT-UBND 2008 thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện Vĩnh Long

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị số 09/CT-UBND 2008 thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện Vĩnh Long