Chỉ thị 15/2009/CT-UBND

Chỉ thị 15/2009/CT-UBND thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND thành lập công đoàn trong doanh nghiệp Bà Rịa đã được thay thế bởi Quyết định 2383/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật tỉnh Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 29/08/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND thành lập công đoàn trong doanh nghiệp Bà Rịa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2009/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 5 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC MỌI THÀNH PHẦN KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thực hiện Nghị định 96/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ Luật Lao động về Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp; thực hiện Thông tư Liên tịch số 01/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 96/2006/NĐ-CP Nhằm tập hợp người lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia tổ chức và hoạt động Công đoàn theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn Việt Nam. Sau khi thống nhất với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện để Liên đoàn Lao động tỉnh và tổ chức Công đoàn cùng cấp khảo sát và hướng dẫn thành lập tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị, kịp thời xử lý các hành vi không chấp hành việc thực hiện thành lập tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp.

2. Giám đốc các doanh nghiệp (gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài; công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; doanh nghiệp tư nhân; văn phòng đại diện các công ty nước ngoài; các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ có hạch toán độc lập của các đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang) căn cứ vào hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn các cấp để thành lập tổ chức Công đoàn trong đơn vị; Giám đốc doanh nghiệp có trách nhiệm cộng tác và tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cấp trên tổ chức tư tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và chỉ định Ban chấp hành công đoàn lâm thời, đảm bảo các điều kiện về thời gian, địa điểm, phương tiện, tài chính cho việc thành lập và hoạt động công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, thị xã, Công đoàn ngành tiến hành khảo sát các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, thực hiện tuyên truyền vận động người lao động tham gia thành lập tổ chức và hoạt động Công đoàn. Phổ biến và sao gửi nội dung chỉ thị đến các doanh nghiệp và hàng quý tổng hợp danh sách những doanh nghiệp đã thành lập được tổ chức Công đoàn và những doanh nghiệp chưa chấp hành việc thực hiện thành lập tổ chức công đoàn (nêu rõ lý do) và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết, chỉ đạo việc thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp, đồng thời khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chỉ thị.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo và đề xuất kịp thời để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu15/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2009
Ngày hiệu lực01/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2019
Cập nhật11 tháng trước
(10/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND thành lập công đoàn trong doanh nghiệp Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND thành lập công đoàn trong doanh nghiệp Bà Rịa
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu15/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýVõ Thành Kỳ
        Ngày ban hành22/05/2009
        Ngày hiệu lực01/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2019
        Cập nhật11 tháng trước
        (10/01/2020)

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND thành lập công đoàn trong doanh nghiệp Bà Rịa

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND thành lập công đoàn trong doanh nghiệp Bà Rịa