Chỉ thị 15/CT-UBND

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Nội dung toàn văn Chỉ thị số 15/CT-UBND năm 2013 quản lý hoạt động kinh doanh vàng tại Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Trà Vinh, ngày 21 tháng 8 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ

Để triển khai thực hiện Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Trà Vinh:

Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ và Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Làm đầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp về thủ tục khi có nhu cầu đề nghị cấp: Giấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu; giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực khai thác vàng).

- Cấp, thu hồi: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; giấy phép tạm nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm; giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Trà Vinh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền các quy định về hoạt động kinh doanh vàng cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện việc thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh vàng theo quy định.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn theo quy định và thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tiến hành rà soát lại các tổ chức và cá nhân có hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh lại theo quy định.

- Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu trên địa bàn; sao gởi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Trà Vinh để phối hợp thực hiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

- Phối hợp với các Sở, ngành trong quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý kinh doanh vàng.

3. Sở Công Thương:

Trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ và việc chấp hành, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đối với các tổ chức và cá nhân có hoạt động kinh doanh vàng.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra và quản lý chất lượng đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và kiểm định phương tiện đo lường của các tổ chức và cá nhân kinh doanh vàng.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và định hướng các cơ quan thông tin truyền thông tổ chức tuyên truyền Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ và Thông tư số 24/2012/NĐ-CP kinh doanh vàng">16/2012/TT-NHNN 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên các phương tiện truyền thông; phối hợp các đơn vị có liên quan tuyên truyền công tác quản lý và hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

6. Công an tỉnh:

Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan trong việc đấu tranh, điều tra, xử lý các vi phạm pháp luật về kinh doanh vàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo đúng quy định của pháp luật.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Trà Vinh:

- Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố rà soát, hướng dẫn và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã có nhu cầu gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn và sao gửi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp cho Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn các huyện, thành phố theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

8. Trách nhiệm của các Sở, ngành có liên quan:

Các Sở, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin kịp thời để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh vàng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan hoạt động kinh doanh vàng tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Minh Viễn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 15/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/08/2012
Ngày hiệu lực 21/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị số 15/CT-UBND năm 2013 quản lý hoạt động kinh doanh vàng tại Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị số 15/CT-UBND năm 2013 quản lý hoạt động kinh doanh vàng tại Trà Vinh
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 15/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Trà Vinh
Người ký Tống Minh Viễn
Ngày ban hành 21/08/2012
Ngày hiệu lực 21/08/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị số 15/CT-UBND năm 2013 quản lý hoạt động kinh doanh vàng tại Trà Vinh

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị số 15/CT-UBND năm 2013 quản lý hoạt động kinh doanh vàng tại Trà Vinh

  • 21/08/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/08/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực