Chỉ thị 17/CT-UBND

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2013 về tăng cường hiệu quả công tác lễ tân đối ngoại do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị số 17/CT-UBND năm 2012 tăng cường hiệu quả lễ tân đối ngoại TP Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC LỄ TÂN ĐỐI NGOẠI

Trong thời gian qua, thực hiện đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, với phương châm đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần cụ thể hóa đường lối và chính sách đó của Đảng và Nhà nước, Đà Nẵng đã trở thành địa điểm tổ chức, đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại thành phố, trong đó có nhiều đoàn nguyên thủ quốc gia và các đoàn khách cấp cao, góp phần vào những thành tựu trong hoạt động đối ngoại của Đà Nẵng nói riêng và lĩnh vực ngoại giao nhà nước nói chung. Qua đó, quan hệ hợp tác, đầu tư, thương mại, du lịch, viện trợ và hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương trên thế giới không ngừng được củng cố, phát triển và đóng góp vào nền kinh tế - xã hội của thành phố, quảng bá rộng rãi hình ảnh của thành phố đến với bạn bè quốc tế.

Trong thời gian qua, thành phố đã có nhiều nỗ lực để thực hiện tốt công tác tổ chức đón tiếp thành công các đoàn khách quốc tế. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn tồn tại những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Cơ chế phối hợp giữa địa phương và các cơ quan Trung ương và giữa các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố chưa đồng bộ, nhịp nhàng. Một số ngành chưa nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác lễ tân trong hoạt động đối ngoại. Việc đào tạo bài bản nghiệp vụ lễ tân cho đội ngũ cán bộ làm công tác lễ tân đối ngoại của Sở Ngoại vụ còn nhiều khó khăn và chưa tương xứng với tình hình hoạt động đối ngoại ngày càng phát triển của thành phố.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác lễ tân đối ngoại trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác lễ tân đối ngoại để phù hợp với Trung ương và địa phương; Chủ trì tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2007 của UBND thành phố về việc ban hành Qui định đón tiếp các đoàn khách quốc tế của lãnh đạo thành phố và các sở, ban ngành trên cơ sở phù hợp các qui định hiện hành của Đảng và Chính phủ về nghi lễ đối ngoại;

- Làm việc với các cơ quan Trung ương về qui chế phối hợp trong công tác đón tiếp các đoàn khách quốc tế tại địa phương, đặc biệt là công tác phối hợp qui định về việc đón tiếp các đoàn khách cấp cao tại địa phương;

- Xây dựng qui chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng trong công tác đón tiếp các đoàn khách quốc tế;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nghiệp vụ lễ tân, ngoại ngữ, kinh tế đối ngoại cho đội ngũ cán bộ của Sở Ngoại vụ;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo nghiệp vụ lễ tân đối ngoại cho cán bộ đối ngoại tại các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố;

- Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác lễ tân. Chủ động xây dựng các mẫu quà tặng phong phú, đặc trưng của thành phố Đà Nẵng;

- Thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm sau khi tổ chức các sự kiện lớn, đón tiếp các đoàn khách cao cấp; Đảm bảo công tác lễ tân chu đáo, chuyên nghiệp, chất lượng các hoạt động đối ngoại của thành phố đạt hiệu quả cao.

2. Văn phòng UBND thành phố

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ trong công tác tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế; duy trì các kênh trao đổi thông tin trong quá trình tổ chức đón tiếp, đảm bảo sự thống nhất trong việc trao đổi thông tin;

- Thông báo kịp thời ý kiến chỉ đạo, chủ trương của lãnh đạo thành phố đối với công tác đón tiếp các đoàn khách quốc tế và các hoạt động lễ tân, khánh tiết bằng văn bản cho Sở Ngoại vụ, để có cơ sở triển khai thực hiện.

3. Sở Tài chính

- Phối hợp Sở Ngoại vụ xây dựng các qui định, cơ chế tài chính cụ thể, có cơ chế kinh phí đón tiếp một số đoàn khách Hạng đặc biệt và Hạng A;

- Tham mưu UBND thành phố về chủ trương cấp kinh phí trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cần thiết cho phục vụ công tác lễ tân hiệu quả.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

5. Các cơ quan, địa phương thuộc UBND thành phố

- Thực hiện nghiêm túc các qui định về công tác đón tiếp khách nước ngoài do UBND thành phố ban hành;

- Bố trí 01 lãnh đạo phụ trách công tác đối ngoại và cử 01 cán bộ làm công tác đối ngoại tại cơ quan, địa phương;

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ trong quá trình đón tiếp các đoàn khách quốc tế, cụ thể: Chủ động liên hệ với Sở Ngoại vụ về chương trình làm việc và các vấn đề lễ tân khác, chủ động xác nhận thành phần tham dự, đi đúng thành phần được mời, thực hiện theo các kịch bản đón tiếp….

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các Sở, ban, ngành cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2012
Ngày hiệu lực21/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị số 17/CT-UBND năm 2012 tăng cường hiệu quả lễ tân đối ngoại TP Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị số 17/CT-UBND năm 2012 tăng cường hiệu quả lễ tân đối ngoại TP Đà Nẵng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýVăn Hữu Chiến
        Ngày ban hành21/12/2012
        Ngày hiệu lực21/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị số 17/CT-UBND năm 2012 tăng cường hiệu quả lễ tân đối ngoại TP Đà Nẵng

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị số 17/CT-UBND năm 2012 tăng cường hiệu quả lễ tân đối ngoại TP Đà Nẵng

             • 21/12/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/12/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực