Chỉ thị 37/2005/CT.UBND

Chỉ thị 37/2005/CT.UBND về đẩy mạnh công tác triển khai bảo hiểm y tế học sinh do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị số 37/2005/CT.UBND về việc đẩy mạnh công tác triển khai bảo hiểm y tế học sinh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2005/CT.UBND

Thủ Dầu Một, ngày 29 tháng 07 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TRIỂN KHAI BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH

Việc triển khai thực hiện bảo hiểm y tế học sinh trong những năm qua ở địa bàn tỉnh Bình Dương đã đạt được những kết quả đáng mừng, năm sau luôn cao hơn năm trước. Tuy nhiên, năm học 2004-2005 vừa qua số lượng học sinh tham gia bảo hiểm y tế có tăng so với năm trước nhưng không đáng kể.

Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, nhằm đạt mục tiêu mà tỉnh đề ra là 100% số trường tham gia bảo hiểm y tế học sinh, trên 70% học sinh tham gia bảo hiểm y tế và 30% trường có y tế trường học trong năm 2005-2006, sau đó mỗi năm học tăng lên từ 5 đến 10% số học sinh của trường tham gia hảo hiểm y tế học sinh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1/ Bảo hiểm Xã hội phối hợp với các cơ quan Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, sở Giáo dục - Đào tạo, sở Y tế, UBND các huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế học sinh nhất là mức phí, quyền lợi của học sinh tham gia bảo hiểm y tế để phụ huynh học sinh, sinh viên hiểu rõ và đồng tình ủng hộ. Kịp thời đề nghị khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích tham gia tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh.

2/ Sở Giáo dục - Đào tạo cần tổ chức quán triệt Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BDGĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện y tế trường học và Quyết định số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui chế giáo dục thể chất và y tế trường học cho các đơn vị trực thuộc; đồng thời, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh.

3/ Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho học sinh có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh và làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh ở các trường chưa có y tế trường học.

4/ UBND các huyện, thị xã, Trưởng phòng Giáo dục, Hiệu trưởng các trường học tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị của UBND tỉnh và hướng dẫn liên ngành số 01/HD - LN ngày 25/7/2005 của sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Y tế - Bảo hiểm Xã hội tỉnh về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2005-2006 đến các thầy, cô giáo và tuyên truyền vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt kết quả cao.

5/ Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể phối hợp tốt với các sở, ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt mục tiêu của tỉnh đã đề ra.

Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, các trường học thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này.

Giao Bảo hiểm xã hội theo dõi tình hình thực hiện Chỉ thị, định kỳ hàng tháng có báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH;
- CT, các PCT;
- Các sở, ngành, MTTQ, Đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP, Tm, TH;
- Lưu VP.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2005/CT.UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu37/2005/CT.UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2005
Ngày hiệu lực29/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2007
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2005/CT.UBND

Lược đồ Chỉ thị số 37/2005/CT.UBND về việc đẩy mạnh công tác triển khai bảo hiểm y tế học sinh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị số 37/2005/CT.UBND về việc đẩy mạnh công tác triển khai bảo hiểm y tế học sinh Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu37/2005/CT.UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýNguyễn Hoàng Sơn
        Ngày ban hành29/07/2005
        Ngày hiệu lực29/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2007
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị số 37/2005/CT.UBND về việc đẩy mạnh công tác triển khai bảo hiểm y tế học sinh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị số 37/2005/CT.UBND về việc đẩy mạnh công tác triển khai bảo hiểm y tế học sinh Bình Dương

           • 29/07/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/07/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực