Chỉ thị 42/CT-UBND

Chỉ thị 42/CT-UBND năm 2012 triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2012/QH13 của Quốc Hội về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị số 42/CT-UBND năm 2012 triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2012/QH13


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/CT-UBND

Bình Thuận, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

CHỈ THỊ

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 24/2012/QH13 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Ngày 20 tháng 6 năm 2012, Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013) và Nghị quyết số 24/2012/QH13 (Nghị quyết số 24) về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Điều 2 Nghị quyết số 24 quy định kể từ ngày Luật Xử lý vi phạm hành chính được công bố (ngày 02 tháng 7 năm 2012), sẽ thi hành ngay một số quy định có lợi cho đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Để tổ chức thi hành và thực hiện thống nhất nội dung Nghị quyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong phạm vi quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 24 nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị quyết số 24 đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

2. Yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 2 Nghị quyết số 24.

Áp dụng pháp luật chuyển tiếp đối với những đối tượng được quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 2, Nghị quyết số 24 như sau: những trường hợp đang trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính tương ứng thì không tiếp tục lập hồ sơ xem xét, áp dụng; trường hợp đã có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tương ứng nhưng chưa thi hành hoặc được hoãn thi hành thì không phải thi hành; trường hợp đang thi hành hoặc đang được tạm đình chỉ thi hành thì không phải chấp hành phần thời gian còn lại.

Rà soát những đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 2 Nghị quyết số 24 nếu đang trong quá trình lập hồ sơ đề nghị đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đã có quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng nhưng chưa thi hành hoặc đang được hoãn thi hành thì chuyển cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; trường hợp thời gian chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng chưa đủ 03 tháng thì chỉ tiếp tục chấp hành cho đến khi đủ 03 tháng; trường hợp đã chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng từ 03 tháng trở lên thì không tiếp tục áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

3. Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương kịp thời rà soát, lập danh sách những đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 24 đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh và trường giáo dưỡng đủ điều kiện trở về địa phương cư trú và tiếp tục giáo dục, cảm hóa để sớm hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, hướng dẫn Công an địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về áp dụng biện pháp xử lý hành chính hiện hành và nội dung Nghị quyết số 24 cho đến khi Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực pháp luật, trừ các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục, đưa vào cơ sở chữa bệnh tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

4. Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị các thủ tục để trả về cộng đồng đối với người bán dâm đang chấp hành tại cơ sở chữa bệnh. Chuẩn bị điều kiện để tiếp nhận đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 2 Nghị quyết số 24 bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà không có nơi cư trú ổn định để quản lý, giáo dục trong thời gian chấp hành biện pháp này.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ thẩm quyền được quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 thực hiện ngay những quy định có lợi và trả về cộng đồng những đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo Khoản 5, Điều 2 Nghị quyết số 24. Chỉ đạo các ngành chức năng tiếp nhận, quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ, dạy nghề tạo việc làm để các đối tượng về địa phương ổn định cuộc sống và sớm hòa nhập cộng đồng.

6. Giám đốc Sở Tư pháp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị và nội dung Nghị quyết số 24 trên phạm vi toàn tỉnh, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện. Chỉ thị có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu42/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực20/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị số 42/CT-UBND năm 2012 triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2012/QH13


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị số 42/CT-UBND năm 2012 triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2012/QH13
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu42/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành20/12/2012
        Ngày hiệu lực20/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị số 42/CT-UBND năm 2012 triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2012/QH13

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị số 42/CT-UBND năm 2012 triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2012/QH13

             • 20/12/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/12/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực