Văn bản khác 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH

Chương trình 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH phối hợp chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Chương trình 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH phối hợp chăm sóc tu bổ nghĩa trang liệt sĩ


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHỐI HỢP CHĂM SÓC, TU BỔ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TRÊN TOÀN QUỐC

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012), Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất ban hành Chương trình phối hợp chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc (sau đây gọi là Chương trình), cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương thực hiện chương trình chăm sóc, tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, coi đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tri ân và tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt là của thế hệ trẻ đối với người có công với cách mạng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, tuyên truyền sâu rộng, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, giáo dục truyền thống cách mạng, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giáo dục thế hệ trẻ ra sức phấn đấu vươn lên học tập và rèn luyện; tiếp bước cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Yêu cầu

100% nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc được các nhà trường nhận chăm sóc, tu bổ.

Việc chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ được triển khai sáng tạo, tiết kiệm và hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Tổ chức giao và nhận chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc.

2. Xây dựng kế hoạch chăm sóc và tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ gồm các hoạt động: làm vệ sinh và trồng hoa, thắp hương vào các dịp lễ lớn trong năm của đất nước và của địa phương.

3. Tổ chức dâng hương, dâng hoa và thắp nến vào 20 giờ ngày 26 tháng 7 hàng năm.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Trung ương

1.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì đề xuất tổ chức các hoạt động chung giữa hai ngành.

- Chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình.

- Thông báo danh sách các cơ sở giáo dục nhận chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Vụ Công tác học sinh, sinh viên là cơ quan thường trực giúp Bộ Xây dựng và đề xuất tổ chức các hoạt động chung giữa hai ngành.

1.2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Bàn giao danh sách nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo tại địa phương xây dựng kế hoạch chăm sóc, tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ và tổ chức thực hiện.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Cục Người có công là cơ quan thường trực giúp Bộ đề xuất và tổ chức các hoạt động chung giữa hai ngành.

2. Cấp tỉnh, thành phố

- Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban ngành tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố bàn giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo danh sách nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn trực thuộc.

- Căn cứ danh sách nghĩa trang liệt sĩ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố giao cho các nhà trường chăm sóc, tu bổ.

- Các nội dung trên đây được xây dựng thành kế hoạch của mỗi ngành ở các địa phương và được phối hợp với các phong trào, cuộc vận động, hoạt động khác để thực hiện.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khen thưởng kịp thời, phù hợp với điều kiện của địa phương.

3. Công tác báo cáo

Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố gửi báo cáo kết quả thực hiện Chương trình và danh sách các trường nhận chăm sóc các nghĩa trang về đơn vị thường trực của hai Bộ là: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, điện thoại: (04) 38694984, email: [email protected]; Cục Người có công Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số 139 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: (04) 37342413, Fax: (04) 37342408, email: [email protected]

4. Chương trình có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm hàng năm và thống nhất kế hoạch năm tiếp theo.

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
Phạm Thị Hải Chuyền

BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phạm Vũ Luận

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ban TGTW Đảng (để b/c);
- Văn phòng Tổng bí thư (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở GDĐT; (để thực hiện)
- Các Sở LĐTBXH; (để thực hiện)
- Các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT; (để thực hiện)
- Các đơn vị liên quan của Bộ LĐTBXH; (để thực hiện)
- Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc;
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV; Cục NCC.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2012
Ngày hiệu lực25/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH

Lược đồ Chương trình 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH phối hợp chăm sóc tu bổ nghĩa trang liệt sĩ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH phối hợp chăm sóc tu bổ nghĩa trang liệt sĩ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Thị Hải Chuyền, Phạm Vũ Luận
        Ngày ban hành25/07/2012
        Ngày hiệu lực25/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chương trình 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH phối hợp chăm sóc tu bổ nghĩa trang liệt sĩ

             Lịch sử hiệu lực Chương trình 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH phối hợp chăm sóc tu bổ nghĩa trang liệt sĩ

             • 25/07/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/07/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực