Văn bản khác 151/BC-BĐDHĐQT

Chương trình kiểm tra 151/BC-BĐDHĐQT của ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang năm 2009 do Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Chương trình kiểm tra 151/BC-BDDHĐQT ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng


BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NHCSXH TỈNH HÀ GIANG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 151/BC-BĐDHĐQT

Hà Giang, ngày 28 tháng 10 năm 2008

 

CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA

CỦA BAN ĐẠI DIỆN HĐQT NGÂN HÀNG CSXH TỈNH HÀ GIANG NĂM 2009

Căn cứ quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2003 của Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH Việt Nam “V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban đại diện HĐQT-NHCSXH các cấp”.
Căn cứ chương trình kiểm tra giám sát của HĐQT năm 2009 của Chủ tịch HĐQT-NHCSXH Việt Nam.
Căn cứ tình hình thực tế hoạt động Ngân hàng CSXH tỉnh năm 2009. Ban đại diện HĐQT-NHCSXH tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Nâng cao chất lượng hoạt động NHCSXH, và các đoàn thể nhận ủy thác, tập trung xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng mạng lưới hoạt động ở cơ sở xã, phường, thị trấn, Ban quản lý tổ TK&VV.

2. Thông qua kiểm tra giám sát phát hiện những bất hợp lý để chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời; giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền cấp huyện ra các chủ trương chính sách chỉ đạo kịp thời hoàn thành kế hoạch tín dụng năm 2009 hiệu quả, chất lượng, đúng đối tượng.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

Nội dung công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung vào các vấn đề sau:

1. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối kết hợp của các ban ngành, các tổ chức hội đoàn thể trong việc thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

2. Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, quyết định, quy chế của HĐQT, Ban đại diện HĐQT-NHCSXH các cấp và các chủ trương, chính sách mới của nhà nước về tín dụng ưu đãi.

3. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch được giao, kiểm tra đối tượng cho vay, hiệu quả vốn vay, chất lượng tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

4. Việc tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay, thu nợ, xử lý nợ quá hạn của Ngân hàng CSXH huyện và các tổ chức nhận ủy thác cho vay, các tổ tiết kiệm và vay vốn. Lưu ý đi sâu kiểm tra việc thu nợ quá hạn vay giải quyết việc làm, đánh giá nguyên nhân nợ quá hạn chương trình này.

5. Hoạt động của Ban đại diện HĐQT các cấp trong việc tổ chức họp và thông báo nghị quyết phiên họp theo định kỳ, xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của NHCSXH trên địa bàn.

6. Kiểm tra chất lượng và đánh giá hiệu quả hoạt động các điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn.

7. Kiểm tra tình hình hoạt động của các tổ Tiết kiệm và vay vốn sau củng cố, kiện toàn theo công văn 1617/NHCS-TD Trách nhiệm kiểm tra, giám sát sau khi cho vay của các đoàn thể, Ban quản lý tổ đối với thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn.

8. Kiểm tra công tác an toàn kho quỹ.

9. Kiểm tra việc tiếp thu, chỉnh sửa các tồn tại sau thanh tra, kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị chỉnh sửa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian kiểm tra: Năm 2009.

Theo chương trình hàng quý kể từ ngày 15/01/2009 đến 15/12/2009

2. Đối tượng kiểm tra

Kiểm tra 100% các huyện, thị xã trong tỉnh, và chọn mẫu kiểm tra đối với các xã, phường, thị trấn, Hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ vay vốn.

Số liệu kiểm tra lấy từ năm 2008 đến ngày kiểm tra.

3. Thành phần tham gia kiểm tra

3.1- Căn cứ vào nội dung kiểm tra, Ban đại diện các huyện, thị xã, thành viên Ban đại diện tỉnh, tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, các nội dung kiểm tra phải phù hợp sát thực, ưu tiên kiểm tra tại những nơi công tác triển khai cho vay còn có nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chưa được vay vốn cao, vướng mắc cần được xử lý tháo gỡ kịp thời.

3.2- Căn cứ tình hình thực tế từng địa phương, trưởng Ban đại diện HĐQT chỉ đạo Giám đốc NHCSXH tỉnh, Giám đốc Phòng giao dịch xây dựng đề cương kiểm tra của Ban đại diện HĐQT, đôn đốc các thành viên BĐD thực hiện chương trình kiểm tra.

3.3- Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các thành viên phụ trách các địa bàn trực tiếp làm trưởng đoàn kiểm tra, kết hợp với Lãnh đạo NHCSXH tỉnh, huyện và cán bộ nghiệp vụ Ngân hàng CSXH cùng tổ chức kiểm tra.

3.4- Lịch trình và kế hoạch kiểm tra chi tiết do các thành viên Ban đại diện HĐQT xây dựng cụ thể vào tháng đầu quý và thông báo cho Ban đại diện HĐQT và Ngân hàng chính sách biết để phối hợp thực hiện.

4. Lập và gửi báo cáo

Kết thúc đợt kiểm tra, sau 07 ngày làm việc, đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát gửi Ngân hàng CSXH tỉnh (hoặc huyện), để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban đại diện cùng cấp và Chủ tịch HĐQT-NHCSXH Việt Nam theo qui định.

Đề nghị các đồng chí quan tâm chỉ đạo thực hiện, quá trình thực hiện có vướng mắc phản ánh về Phòng kiểm tra kiểm toán nội bộ chi nhánh NHCSXH tỉnh để nghiên cứu trình các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban KS-HĐQT NHCSXH Việt Nam;
- Các thành viên BĐD-HDQT tỉnh;
- Ban giám đốc NHCSXH tỉnh;
- Ban ĐD các huyện, thị xã;
- NHCSXH các huyện;
- 5 phòng NVNHCSXH tỉnh;
- LĐVPUBND ti3nn (đ/c: Các)
- Lưu VT-HC, CVKT UBND tỉnh.

TM. BĐD-HĐQT-NHCSXH
TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH
Hoàng Đình Châm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 151/BC-BĐDHĐQT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu151/BC-BĐDHĐQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2008
Ngày hiệu lực28/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 151/BC-BĐDHĐQT

Lược đồ Chương trình kiểm tra 151/BC-BDDHĐQT ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình kiểm tra 151/BC-BDDHĐQT ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu151/BC-BĐDHĐQT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýHoàng Đình Châm
        Ngày ban hành28/10/2008
        Ngày hiệu lực28/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chương trình kiểm tra 151/BC-BDDHĐQT ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng

              Lịch sử hiệu lực Chương trình kiểm tra 151/BC-BDDHĐQT ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng

              • 28/10/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/10/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực