Văn bản khác 1952/CTPH/TLĐLĐVN-BVHTTDL

Chương trình phối hợp 1952/CTPH/TLĐLĐVN-BVHTTDL về hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức, lao động giai đoạn 2011 - 2015 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Chường trình phối hợp 1952/CTPH/TLĐLĐVN-BVHTTDL hoạt động xây dựng đời sống


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM - BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1952/CTPH/TLĐLĐVN-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TRONG CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

- Căn cứ Quyết định số 227/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (nay là Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”);
- Căn cứ ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Tổng kết 5 năm phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ giai đoạn 2006 – 2010 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức,
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết Chương trình phối hợp hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức, lao động giai đoạn 2011 - 2015 với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động về tư tưởng, đạo đức, lối sống và nếp sống văn minh.

2. Xây dựng cơ quan, công sở, các đơn vị sự nghiệp công và các loại hình doanh nghiệp có đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân, viên chức lao động. Phấn đấu đến hết năm 2015, có 70% cơ quan, công sở, các đơn vị sự nghiệp công và các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công, chủ các doanh nghiệp và công nhân, viên chức, lao động về văn hóa; pháp luật về văn hóa; nội dung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa trong giai đoạn mới. Nâng cao hiểu biết của người lao động về pháp luật Lao động, Công đoàn và những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động.

2. Xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trọng tâm là thực hiện kỷ cương, dân chủ, đoàn kết, gương mẫu thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đẩy lùi tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; xây dựng khuôn viên cơ quan, công sở, các đơn vị sự nghiệp công, doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.

3. Xây dựng các thiết chế và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp; đáp ứng và thu hút ngày càng cao nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo về văn hóa của công nhân, viên chức, lao động. Triển khai có hiệu quả Đề án “Xây dựng đời sống văn hoá cho công nhân lao động ở khu chế xuất, khu công nghiệp” khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Sớm nghiên cứu tiêu chí doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động trình cấp có thẩm quyền ban hành.

5. Hàng năm các cấp công đoàn phối hợp với ngành văn hoá thể thao và du lịch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý về văn hóa, thể thao cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở đơn vị cơ sở. Khen thưởng những cá nhân, đơn vị có thành tích cao về thể thao và văn nghệ quần chúng, có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Chương trình phối hợp hoạt động này, Liên đoàn Lao động và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức phối hợp hoạt động với những nội dung cụ thể; định kỳ hàng năm sơ kết đánh giá kết quả thực hiện.

2. Định kỳ 2 năm hai bên tiến hành tổng kết, đánh giá chương trình phối hợp để kịp thời điều chỉnh, đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào.

3. Giao cho Ban Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đôn đốc, theo dõi việc thực hiện; đề xuất tổ chức các hoạt động phối hợp trên phạm vi toàn quốc và khu vực.

4. Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2011 - 2015 từ Trung ương đến địa phương, cơ sở theo cơ chế Liên đoàn Lao động các cấp chủ trì, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp về chuyên môn, nghiệp vụ.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
THỨ TRƯỞNGHuỳnh Vĩnh Ái

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Thanh

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TƯ Đảng;
- Văn phòng: Chính phủ, Quốc hội, Chủ tịch nước;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban Dân vận TW;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc VN;
- Tổng Liên đoàn LĐ VN;
- Ban Tuyên giáo - TLĐLĐVN;
- Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL;
- Liên đoàn Lao động, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, BTG.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1952/CTPH/TLĐLĐVN-BVHTTDL

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1952/CTPH/TLĐLĐVN-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2010
Ngày hiệu lực15/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1952/CTPH/TLĐLĐVN-BVHTTDL

Lược đồ Chường trình phối hợp 1952/CTPH/TLĐLĐVN-BVHTTDL hoạt động xây dựng đời sống


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chường trình phối hợp 1952/CTPH/TLĐLĐVN-BVHTTDL hoạt động xây dựng đời sống
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1952/CTPH/TLĐLĐVN-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Hoàng Ngọc Thanh, Huỳnh Vĩnh Ái
        Ngày ban hành15/11/2010
        Ngày hiệu lực15/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Chường trình phối hợp 1952/CTPH/TLĐLĐVN-BVHTTDL hoạt động xây dựng đời sống

              Lịch sử hiệu lực Chường trình phối hợp 1952/CTPH/TLĐLĐVN-BVHTTDL hoạt động xây dựng đời sống

              • 15/11/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/11/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực