Thông tư 07/2017/TT-BGTVT

Circular No. 07/2017/TT-BGTVT dated March 14, 2017, on amendment and supplementation to a number of articles of the Circular No. 36/2015/TT-BGTVT on management of domestic air transport freights and aviation service prices

Nội dung toàn văn Circular 07/2017/TT-BGTVT amends 36/2015/TT-BGTVT domestic air transport freights aviation service prices


MINISTRY OF TRANSPORT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 07/2017/TT-BGTVT

Hanoi, March 14, 2017

 

CIRCULAR

ON AMENDMENT AND SUPPLEMENTATION TO A NUMBER OF ARTICLES OF THE CIRCULAR NO.36/2015/TT-BGTVT DATED JULY 24, 2015 BY THE MINISTER OF TRANSPORT ON MANAGEMENT OF DOMESTIC AIR TRANSPORT FREIGHTS AND AVIATION SERVICE PRICES

Pursuant to the Vietnam’s Law on Civil aviation dated June 29, 2006 and Law on amendment and supplementation to a number of Articles of the Law on Civil aviation dated November 21, 2014;

Pursuant to the Law on Prices dated June 20, 2012;

Pursuant to the Government’s Decree No.177/2013/ND-CP dated November 14, 2013 detailing and guiding a number of Articles of the Law on prices and the Government’s Decree No.149/2016/ND-CP dated November 11, 2016 on amendment and supplementation to a number of Articles of the Decree No.177/2013/ND-CP;

Pursuant to the Government’s Decree No.102/2015/ND-CP dated October 20, 2015 on management and operation of airports;

Pursuant to the Government’s Decree No.107/2012/ND-CP dated December 20, 2012 defining functions, rights, responsibilities and organizational structure of the Ministry of Transport;

Upon request of the Director of the Department of Transport and the Director of the Civil Aviation Authority of Vietnam;

The Minister of Transport hereby issues this Circular on amendment and supplementation to a number of Articles of the Circular No.36/2015/TT-BGTVT dated July 24, 2015 by the minister of transport on management of domestic air transport freights and aviation service prices.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Amendment and supplementation to a number of articles of the Circular No.36/2015/TT-BGTVT dated July 24, 2015 by the minister of transport on management of domestic air transport freights and aviation service prices (hereinafter referred to as “Circular No.36/2015/TT-BGTVT).

1. Supplementation to point i, clause 3 Article 5:

“i) Franchise of aviation services include franchise of  stations, warehousing services, grounding  services, avionics maintenance and repair, aviation technical services, catering services and aviation refueling services."

2. Amendment and supplementation to clause 3 and clause 4 Article 8:

“3. In case the published price is adjusted increased or decreased by not exceeding 5%, the selected service provider shall submit a notification of price adjustment made by using form 2 annexed to this Circular or a price declaration to the Civil Aviation Authority of Vietnam.

4. In case the published price is adjusted decreased or increased by more than 5% (accumulative price adjustments according to price change notifications), the service provider shall go through the procedure for price declaration as stipulated by regulations of laws."

3. Amendment and supplementation to Article 9:

“Article 9. Procedure for receiving price declarations

1. After receipt of a price declaration , the Civil Aviation Authority of Vietnam shall write down the date of receipt and seal the declaration, and send the declaration to the declarant directly, by post, via facsimile or email.

2. If the price declaration is incomplete, within 02 working days, the Civil Aviation Authority of Vietnam shall request the declarant to complete his/her declaration in writing.

3. After 05 working days from the date of receipt of the complete price declaration, is no request is made by the Civil Aviation Authority of Vietnam, the declaration is adopted.

4. In case of declaration of decrease in the price, the service provider shall promptly adjust the price decreased and submit the price declaration or price notification to the Civil Aviation Authority of Vietnam.”

4. Section 3 of chapter II is renamed into “Lựa chọn tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phi hàng không và niêm yết, công bố công khai giá (selection of non-aviation service providers, price publishing and announcement)”.

5. Amendment and supplementation to Article 10:

“Article 10. Selection of non- aviation service providers

Non-aviation service providers are selected in accordance with Article 40 of the Government’s Decree No.102/2015/ND-CP on management and operation of airports and Circular No.17/2016/TT-BGTVT dated June 30, 2016 by the Minister of Transport detailing management and operation of airports.”

6. Amendment and supplementation to clause 2 of Article 16:

“2. Every non-aviation service providers at the airport shall continue to perform the contracts signed with those providing station and warehousing services until the expiration date of the contract. After the contract expires, the station and warehousing service provider shall select non-aviation service providers in accordance with Article 10 hereof.”

7. The form in Annex 2 to the Circular No. 36/2015/TT-BGTVT shall be replaced with form 1 annexed hereto.

8. Form 2 - price announcement is annexed hereto.

Article 2. Implementation

1. This Circular comes into force from April 27, 2017.

2. In case any legislative documents referred to this Circular is amended, supplemented or replace, the new one shall prevail.

3. The Chief of Office, Chief Inspector, Directors of the Civil Aviation Authority of Vietnam, Heads of organizations and authorities and relevant entities shall be responsible for implementing this Circular ./.

 

 

 

MINISTER
Truong Quang Nghia

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------
This translation is made by LawSoft and for reference purposes only. Its copyright is owned by LawSoft and protected under Clause 2, Article 14 of the Law on Intellectual Property.Your comments are always welcomed

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2017/TT-BGTVT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu07/2017/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2017
Ngày hiệu lực27/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2017/TT-BGTVT

Lược đồ Circular 07/2017/TT-BGTVT amends 36/2015/TT-BGTVT domestic air transport freights aviation service prices


Văn bản bị thay thế

  Văn bản hiện thời

  Circular 07/2017/TT-BGTVT amends 36/2015/TT-BGTVT domestic air transport freights aviation service prices
  Loại văn bảnThông tư
  Số hiệu07/2017/TT-BGTVT
  Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
  Người kýTrương Quang Nghĩa
  Ngày ban hành14/03/2017
  Ngày hiệu lực27/04/2017
  Ngày công báo...
  Số công báo
  Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
  Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
  Cập nhật5 năm trước

  Văn bản thay thế

   Văn bản hướng dẫn

    Văn bản được hợp nhất

     Văn bản gốc Circular 07/2017/TT-BGTVT amends 36/2015/TT-BGTVT domestic air transport freights aviation service prices

     Lịch sử hiệu lực Circular 07/2017/TT-BGTVT amends 36/2015/TT-BGTVT domestic air transport freights aviation service prices

     • 14/03/2017

      Văn bản được ban hành

      Trạng thái: Chưa có hiệu lực

     • 27/04/2017

      Văn bản có hiệu lực

      Trạng thái: Có hiệu lực