Thông tư 20/2009/TT-BXD

Circular No. 20/2009/TT-BXD dated June 30, 2009, on amendments 20/2005/tt-bxd on guidelines for urban forestry

Nội dung toàn văn Circular 20/2009/TT-BXD amendments 20/2005/tt-bxd on guidelines for urban forestry


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 20/2009/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2009

 

THÔNG TƯ

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 20/2005/TT-BXD NGÀY 20/12/2005 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng,

Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị như sau:

Điều 1. Sửa đổi khoản 7 mục III phần I như sau:

"7. Cây nguy hiểm là cây hoặc một phần của cây có khả năng gẫy đổ gây tai nạn cho người, làm hư hỏng các phương tiện và công trình."

Điều 2. Bổ sung khoản 4 vào mục V phần I như sau:

 "4. Các hành vi vi phạm các quy định cấm đối với cây xanh đô thị sẽ bị xử lý theo các quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở."

Điều 3. Sửa đổi khoản 3 mục I phần II như sau:

"3. Thiết kế quy hoạch cây xanh trong các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị ngoài việc tuân thủ các quy định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng và Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng cần được bổ sung và làm rõ một số nội dung sau: ..."

Điều 4. Sửa đổi điểm b khoản 1 mục II phần II như sau:

"b) Cây xanh đưa ra trồng phải đảm bảo tiêu chuẩn:

- Đối với cây tiểu mộc có chiều cao tối thiểu từ 2,0 m trở lên và đường kính thân cây tại chiều cao tiêu chuẩn từ 4,0 cm trở lên;

- Đối với cây trung mộc và đại mộc có chiều cao tối thiểu từ 3,0 m trở lên và đường kính thân cây tại chiều cao tiêu chuẩn từ 5,0 cm trở lên.

- Tán cây cân đối, không sâu bệnh, thân cây thẳng."

Điều 5. Bổ sung điểm c vào khoản 6 mục III phần II như sau:

"c) Xác định cây nguy hiểm để lập hồ sơ theo dõi tình trạng phát triển và có kế hoạch thay thế kịp thời."

Điều 6. Sửa đổi mục II phần III như sau:

"II. Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công tác quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn: ..."

Điều 7. Sửa đổi khoản 3 mục II phần III như sau:

"3. Tổ chức lập, trình UBND cấp tỉnh ban hành hoặc ban hành theo uỷ quyền danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế, cây nguy hiểm cần phải thay thế."

Điều 8. Bổ sung khoản 6 vào mục IV phần III như sau:

"6. Lập danh sách cây nguy hiểm phải thay thế trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện việc chặt hạ, di dời theo kế hoạch."

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2009.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các Sở: QH-KT, XD các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo; Website Chính phủ, Website Bộ XD;
- Các Cục, Vụ trực thuộc Bộ XD;
- Lưu VP, HTKT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2009/TT-BXD

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu20/2009/TT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2009
Ngày hiệu lực15/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2009/TT-BXD

Lược đồ Circular 20/2009/TT-BXD amendments 20/2005/tt-bxd on guidelines for urban forestry


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Circular 20/2009/TT-BXD amendments 20/2005/tt-bxd on guidelines for urban forestry
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu20/2009/TT-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýNguyễn Hồng Quân
       Ngày ban hành30/06/2009
       Ngày hiệu lực15/08/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Circular 20/2009/TT-BXD amendments 20/2005/tt-bxd on guidelines for urban forestry

        Lịch sử hiệu lực Circular 20/2009/TT-BXD amendments 20/2005/tt-bxd on guidelines for urban forestry

        • 30/06/2009

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 15/08/2009

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực