Thông tư 08/2010/TT-BTP

Circular No. 08/2010/TT-BTP of March 25, 2010, guiding forms of nationality related papers and registries of nationality-related matters

Nội dung toàn văn Circular No. 08/2010/TT-BTP guiding forms of nationality related papers and regi


THE MINISTRY OF JUSTIC
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 08/2010/TT-BTP

Hanoi, March 25, 2010

 

CIRCULAR

GUIDING FORMS OF NATIONALITY RELATED PAPERS AND REGISTRIES OF NATIONALITY-RELATED MATTERS

Pursuant to the ZOOS Law on Vietnamese Nationality;
Pursuant to the Government's Decree No. 78/ 2009/ND-CP of September 22, 2009, detailing and guiding a number of articles of the Law on Vietnamese Nationality;
Pursuant to the Government's Decree No. 93/ 2008/ND-CP of August 22. 2008. defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Justice;
The Ministry of Justice guides forms of nationality-related papers and registries of nationality-related matters as follows:

Article 1. Scope of regulation

This Circular guides forms of nationality-related papers and registries of nationality-related matters: users of these forms: and the use and management of these forms.

Article 2. Forms of nationality-related papers to promulgate together with this Circular 11 forms of nationality-related papers with their code numbers as follows:

No.

Type of form

Code number

1

Application for naturalization in Vietnam

TP/QT-2010-DXNQT.l

2

Application for naturalization in Vietnam (for persons applying for nationalization in Vietnam under Article 22 of the 2008 Law on Vietnamese Nationality)

TP/QT-2010-DXNQT.2

3

Application for restoration of Vietnamese nationality

TI7QT-2010-DXTLQT

4

Application for renunciation of Vietnamese nationality

TP/QT-2010-DXTQT.l

5

Application for renunciation of Vietnamese nationality (for guardians who file applications on behalf of their wards)

TP/QT-2010-DXTQT.2

6

Curriculum vitae

TP/QT-20I0-TKLL

7

Declaration of registration for retention of Vietnamese nationality

TP/QT-2010-TKDKGQT

8

Notice of acquisition of foreign nationality

TP/QT-2010-TBCQTNN

9

Certificate of registration for retention of Vietnamese nationality

TP/QT-2010-GXNDKGQT

10

Dossier receipt

TP/QT-2()10-PTNHS

11

List of applicants for handling of dossiers

TP/QT-2010-DSDNGQHS

Article 3. Forms of registries of nationality-related matters

To promulgate together with this Circular 5 forms of registries of nationality-related matters with their code numbers as follows:

No.

Type of form

Code number

1

Registry of dossiers of application for naturalization in Vietnam

TP/QT-2010-SNQT

2

Registry of dossiers of application for restoration of Vietnamese nationality

TP/QT-2010-STLQT

3

Registry of dossiers of application for renunciation of Vietnamese nationality

TP/QT-2010-STQT

4

Registry of registration for retention of Vietnamese nationality

TP/QT-2010-SDKGQT

5

Registry of notices of acquisition of foreign nationality

TP/QT-2010-STP-STBCQTNN

Article 4. Users of forms of nationality-related papers and registries of nationality-related matters

1. Vietnamese citizens and foreign nationals who apply for the settlement of nationality-related matters:

2. Overseas Vietnamese representative missions:

3. Provincial-level Justice Departments:

4. Provincial-level People's Committees;

5. The Ministry of Foreign Affairs:

6. The Ministry of Justice.

Article 5. Guidance on the use of forms of nationality-related papers and registries of nationality-related matters

1. Applicants for settlement of nationality-related matters may receive forms of nationality-related papers from overseas Vietnamese representative missions or provincial-level Justice Departments or download these forms from the Ministry of Justice's portal (www.moj.gov.vn - administrative procedures page) for printing and use.

2. Forms of nationality-related papers must be printed in A4 papers and used in accordance with the format and content of each form prescribed in Article 2 of this Circular.

The form of the application for naturalization in Vietnam (for applicants for naturalization in Vietnam under Article 22 of the 2008 Law on Vietnamese Nationality), coded TP/QT-2010-DXNQT.2. will be used through December 31. 2012.

The form of the declaration of registration for retention of Vietnamese nationality, coded TP/ QT-2010-TKDKGQT and the form of the certificate of registration for retention of Vietnamese nationality, coded TP/QT-2010-GXNDKGQT. will be used through July 1. 2014.

3. Registries of nationality-related matters may be printed, duplicated and bound into books of A3 paper or designed on the computer with a work processor in accordance with the format and content of each form prescribed in Article 3 of this Circular.

The form of the register of registration for retention of Vietnamese nationality, coded TP/ QT-2010-SDKGQT. will be used through July 1, 2014.

Article 6. Management of registers of nationality-related matters

Registers of nationality-related matters shall be preserved in accordance with the law on archives to serve the settlement, management, monitoring, reference, statistics and summarization of nationality-related matters.

Article 7. Effect

This Circular takes effect on May 10, 2010. and replaces the Justice Ministry's Decision No. 60/1999/QD-TP-QT of May 7, 1999 promulgating forms of Vietnamese nationality related papers -

 

 

FOR THE MINISTER OF JUSTICE
DEPUTY MINISTER
Dinh Trung Tung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2010/TT-BTP

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu08/2010/TT-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2010
Ngày hiệu lực10/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2010/TT-BTP

Lược đồ Circular No. 08/2010/TT-BTP guiding forms of nationality related papers and regi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản hiện thời

     Circular No. 08/2010/TT-BTP guiding forms of nationality related papers and regi
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu08/2010/TT-BTP
     Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
     Người kýĐinh Trung Tụng
     Ngày ban hành25/03/2010
     Ngày hiệu lực10/05/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcQuyền dân sự
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật11 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Circular No. 08/2010/TT-BTP guiding forms of nationality related papers and regi

         Lịch sử hiệu lực Circular No. 08/2010/TT-BTP guiding forms of nationality related papers and regi

         • 25/03/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/05/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực