Thông tư 09/2013/TT-NHNN

Circular No. 09/2013/TT-NHNN of March 25, 2013, on the maximum interest rates of VND short-term loans imposed by credit institutions and branches of foreign banks on their borrowers in order to satisfy the demand for capital serving some economic sectors and fields

Circular No. 09/2013/TT-NHNN on the maximum interest rates of VND short-term đã được thay thế bởi Circular No. 10/2013/TT-NHNN stipulating the maximum interest rate of the short và được áp dụng kể từ ngày 13/05/2013.

Nội dung toàn văn Circular No. 09/2013/TT-NHNN on the maximum interest rates of VND short-term


 THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 09/2013/TT-NHNN

Hanoi, March 25, 2013

 

CIRCULAR

ON THE MAXIMUM INTEREST RATES OF VND SHORT-TERM LOANS IMPOSED BY CREDIT INSTITUTIONS AND BRANCHES OF FOREIGN BANKS ON THEIR BORROWERS IN ORDER TO SATISFY THE DEMAND FOR CAPITAL SERVING SOME ECONOMIC SECTORS AND FIELDS

Pursuant to the Law on the State bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated June 16th 2010;

Pursuant to the Law on credit institutions No. 47/2010/QH12 dated June 16th 2010;

Pursuant to the Government's Decree No. 96/2008/ND-CP dated August 26th 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State bank of Vietnam;

At the proposal of the Director of the Monetary Policy Department;

The Governor of the State bank of Vietnam promulgates the Circular providing on the maximum interest rates of VND short-term loans imposed by credit institutions and branches of foreign banks on their borrowers in order to satisfy the demand for capital serving some economic sectors and fields

Article 1. The interest rates of VND short-term loans imposed by credit institutions and branches of foreign banks

1. The maximum interest rate of VND short-term loans is 11% per annum; people's credit funds and microfinance institutions may fix the maximum interest rate of 12% per annum applicable to VND short-term loans.

2. The short-term loans in Vietnam dong being applied the maximum loaning interest rates as prescribed in clause 1 this Article are loans that satisfy the capital demands for:

a) Serving the agricultural and rural development as prescribed in the Government's Decree No. 41/2010/ND-CP of April 12, 2010 on the credit policy serving the agricultural and rural development;

b) Executing the plans and projects of production and trading of exports as prescribed in the Commercial Law

c) Serving the production and trading of medium and small enterprises prescribed in the Government's Decree No. 56/2009/ND-CP dated June 30th 2009 on supporting the development of medium and small enterprises;

d) Developing the ancillary industries as prescribed in the Prime Minister’s Decision No. 12/2011/QD-TTg dated February 24th 2011 on the policies on the development of some ancillary industries;

e) Serving the production and trading of the high-tech application enterprises as prescribed in the Law on High Technologies, and relevant laws.

Article 2. Responsibility of borrowers

1. The borrowers of credit institutions, branches of foreign banks eligible for the loan interest rates prescribed in Article 1 of this Circular are the borrowers that satisfy the loan conditions in accordance with the regulations of the State bank of Vietnam on the loans given by credit institutions and branches of foreign banks to their clients, and their financial conditions are considered transparent and healthy by the credit institution and branches of foreign banks.

2. The borrowers shall provide the information and documents proving the purposes of capital loans serving to the sectors, fields eligible for the loan interest rates prescribed in this Circular, and take responsibility before law for the truthfulness and accuracy of the information and documents provided.

Article 3. Responsibility of credit institutions and branches of foreign banks

1. Credit institutions and branches of foreign banks shall publicly post the loan interest rates, the criteria for identifying borrowers as prescribed in Clause 2 Article 1 and Clause 1 Article 2 of this Circular.

2. The credit institutions and branches of foreign banks shall supply loans to the borrowers prescribed in this Circular in accordance with the laws on loaning and the safety ratio in business operation of credit institutions and branches of foreign banks, and other regulations of relevant laws; do not collect the fees related to the loans given to clients, except for some fees prescribed in the Circular No05/2011/TT-NHNN dated March 10th 2011 of the Governor of the State bank of Vietnam, on the loaning loan fees collected by credit institutions.

Article 4. Implementation organization

1. This Circular takes effect on March 26, 2013 and supersedes the Circular No. 33/2012/TT-NHNN of December 21, 2012 of the Governor of the State bank of Vietnam, providing on the maximum rates of interest on short-term loans in VND imposed by credit institutions, branches of foreign banks on their borrowers in order to satisfy the demand for capital serving some economic sectors and field.

2. The loan interest rates in the credit contracts signed before this Circular takes effect shall be implemented under the signed credit contracts in accordance with law provision at the time of contract signing.

3. For the loans not being prescribed in this Circular, credit institutions and branches of foreign banks shall comply with the Circular No. 12/2010/TT-NHNN dated April 14th 2010 of the Governor of the State bank of Vietnam, guiding the loans in VND given by credit institutions to their clients at agreed interest rates.

4. The Chief Officer, the Director of the Monetary Policy Department, Directors of the units affiliated to the State bank of Vietnam, Directors of branches of the State bank at central-affiliated cities and provinces; Presidents of the Boards of Directors, the Member assembly, General Directors (Directors) of credit institutions and branches of foreign banks, and relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Circular./.

 

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Dong Tien

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------
This translation is translated by LawSoft, for reference only. LawSoft is protected by copyright under clause 2, article 14 of the Law on Intellectual Property. LawSoft always welcome your comments

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2013/TT-NHNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu09/2013/TT-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2013
Ngày hiệu lực26/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/05/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2013/TT-NHNN

Lược đồ Circular No. 09/2013/TT-NHNN on the maximum interest rates of VND short-term


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Circular No. 09/2013/TT-NHNN on the maximum interest rates of VND short-term
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu09/2013/TT-NHNN
      Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
      Người kýNguyễn Đồng Tiến
      Ngày ban hành25/03/2013
      Ngày hiệu lực26/03/2013
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/05/2013
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản gốc Circular No. 09/2013/TT-NHNN on the maximum interest rates of VND short-term

      Lịch sử hiệu lực Circular No. 09/2013/TT-NHNN on the maximum interest rates of VND short-term