Thông tư 31/2012/TT-BNNPTNT

Circular No. 31/2012/TT-BNNPTNT dated July 20, 2012, issuing additional list of fertilizers produced, traded and used with permission in Vietnam

Circular No. 31/2012/TT-BNNPTNT fertilizers produced traded and used with permission in Vietnam đã được thay thế bởi Decree 84/2019/ND-CP fertilizer management và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2020.

Nội dung toàn văn Circular No. 31/2012/TT-BNNPTNT fertilizers produced traded and used with permission in Vietnam


MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 31/2012/TT-BNNPTNT

Hanoi, July 20, 2012

 

CIRCULAR

ISSUING ADDITIONAL LIST OF FERTILIZERS PRODUCED, TRADED AND USED WITH PERMISSION IN VIETNAM

Pursuant to the Law on quality of products and goods dated November 21, 2007;

Pursuant to Decree No. 01/2008/ND-CP dated January 3, 2008 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development; Decree No. 75/2009/ND-CP dated September 10, 2009 of the Government on amending Article 3 of Decree No. 01/2008/ND-CP of the Government;

Pursuant to Decree No. 113/2003/ND-CP dated October 07, 2003 of the Government on management of production and business of fertilizers; Decree No. 191/2007/ND-CP dated December 31, 2007 of the Government amending and supplementing a number of articles of Decree No. 113/2003/ND-CP dated October 07, 2003 of the Government on management of production and business of fertilizers ;

Pursuant to Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 of the Government detailing the implementation of some articles of the Law on quality of products and goods;

At the proposal of Director of Department of Crop Production

The Ministry of Agriculture and Rural Development issues the additional List of fertilizers produced, traded and used with permission in Vietnam;

Article 1. Issued with this Circular the additional List of fertilizers produced, traded and used with permission in Vietnam including 224 types of fertilizer which are divided into:

a) Simple mineral fertilizer: 04 types;

b) Multi-nutrient fertilizer: 01 type;

c) Organic fertilizer: 09 types;

c) Microbial fertilizer: 07 types;

d) Microorganic fertilizer: 28 types;

dd) Bio-organic fertilizer: 13 types;

e) Mineral organic fertilizer: 18 types;

g) Foliar fertilizer: 142 types

h) Rare earth fertilizer: 01 type

i) Fertilizer use efficiency agent: 01 type

2. List of fertilizers replacing the types of fertilizer in the List of fertilizer produced, traded and used with permission in Vietnam, including 238 types as follows:

a) Organic fertilizer: 07 types;

b) Microbial fertilizer: 05 types;

c) Microorganic fertilizer: 09 types;

d) Bio-organic fertilizer: 08 types;

dd) Mineral organic fertilizer: 14 types;

e) Foliar fertilizer: 192 types

g) Soil moisturizer and improver: 03 types

Article 2. The types of fertilizer in the List of fertilizer attached to this Decision No. 67/2007/QD-BNN dated July 10, 2007 on “Additional List of fertilizer produced, traded and used with permission in Vietnam” which shall not be valid since July 10, 2012;

Article 3. Organizations and individuals shall be allowed to produce, trade and use types of fertilizer specified in Article 1 when they meet the conditions specified in Article 5 of Decree No. 113/2003/ND-CP dated October 07, 2003 of the Government on management of production and business of fertilizer; the provisions in Clause 4, Article 1 of Decree No. 191/2007/ND-CP dated December 31, 2007 of the Government amending and supplementing a number of Articles of Decree No. 113/2003/ND-CP dated October 07, 2003 of the Government on management of production and business of fertilizer;

Article 4. This Circular takes effect on September 02, 2012

Article 5. Head of Ministry Office, Director of Department of Crop Production, Director of Department of Science, Technology and Environment, Director of Department of Agriculture and Rural Development of the provinces and centrally-affiliated cities and the Heads of the units concerned are liable to execite this Circular. /.

 

 

FOR THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Bui Ba Bong

 

 

ATTACHED FILE

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2012/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu31/2012/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2012
Ngày hiệu lực02/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
Cập nhậtTháng trước
(10/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2012/TT-BNNPTNT

Lược đồ Circular No. 31/2012/TT-BNNPTNT fertilizers produced traded and used with permission in Vietnam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Circular No. 31/2012/TT-BNNPTNT fertilizers produced traded and used with permission in Vietnam
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu31/2012/TT-BNNPTNT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýBùi Bá Bổng
       Ngày ban hành20/07/2012
       Ngày hiệu lực02/09/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
       Cập nhậtTháng trước
       (10/01/2020)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Circular No. 31/2012/TT-BNNPTNT fertilizers produced traded and used with permission in Vietnam

          Lịch sử hiệu lực Circular No. 31/2012/TT-BNNPTNT fertilizers produced traded and used with permission in Vietnam