Thông tư 85/2009/TT-BNNPTNT

Circular No. 85/2009/TT-BNN of December 30, 2009, on promulgating "Additional list of fertilizers permitted for production, trading and use in Vietnam”

Circular No. 85/2009/TT-BNN list of fertilizers permitted for production trading đã được thay thế bởi Decree 84/2019/ND-CP fertilizer management và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2020.

Nội dung toàn văn Circular No. 85/2009/TT-BNN list of fertilizers permitted for production trading


THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 85/2009/TT-BNN

Hanoi, December 30, 2009

 

CIRCULAR

ON  PROMULGATING "ADDITIONAL LIST OF FERTILIZERS PERMITTED FOR PRODUCTION, TRADING AND USE IN VIETNAM”

Pursuant to the Government’s Decree No. 01/2008/ND-CP dated 30/01/2008 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development; the Decree No. 75/2009/ND-CP on amending Article 3 of the Government’s Decree No. 01/2008/ND-CP defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;  

Pursuant to the Government’s Decree No. 113/2003/ND-CP dated 07/10/2003 on management of fertilizer production and trading;the Government’s Decree No. 191/2007/ND-CP dated 31/12/2007 amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 113/2003/ND-CP dated 07/10/2003 on management of fertilizer production and trading;     

Pursuant to the November 21, 2007 Law on product and goods quality;

Pursuant to the Government’s Decree No. 132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 detailing the implementation of a number of articles of Law on product and goods quality; 

Pursuant to the Decision No. 100/2008/QD-BNN dated October 15, 2008 of the Minister of Agriculture and Rural Development on promulgating the regulation on fertilizer production, trading and use; 

The Minister of Agriculture and Rural Development promulgates the additional List of fertilizers permitted for production, trading and use in Vietnam,

Article 1. To promulgate together with this Circular the additional list of fertilizers permitted for production, trading and use in Vietnam (Annex 1 enclosed) including 228 types, clasified into:

07 types of mono mineral fertilizer

08 types of multi-element fertilizer;

20 types of bio-organic fertilizer;

26 types of  mineral organic fertilizer;

04 types of microbiological fertilizers;

14 types of microbiological organic fertilizer;

148 types of leaf fertilizers;

01 type of soil improvers.

Article 2. Organizations and individuals that fully satisfy the conditions specified in Article 5 of the Government's Decree No. 113/2003/ND-CP dated October 07, 2003 on management of fertilizer production and trading, provision in clause 4 Article 1 of the Government's Decree No. 191/2007/ND-CP dated 31/12/2007 amending and supplementing a number of articles of the Government's Decree No. 113/2003/ND-CP dated October 07, 2003 on management of fertilizer production and trading  may produce, trade in and use fertilizers in this additional List.

Article 3. This Circular takes effect 45 days after the day of its signing. To remove from List of fertilizers permitted for production, trading and use in Vietnam (1064 fertilizer types - Annex 2 enclosed) from the effective day of this Circular including:

1. List of fertilizers promulgated together with the Decision No. 40/2004/QD-BNN dated 19/8/2009 of the Minister of Agriculture and Rural Development;

2. Mineral organic fertilizers (No. 89, 90); bio-organic fertilizer (No. 6) in the additional List of fertilizers promulgated together with the Decision No. 77/2005/QD-BNN dated 23/11/2005 of the Minister of Agriculture and Rural Development;

3. Mineral organic fertilizers (No. 18, 19) in the additional List of fertilizers promulgated together with the Decision No. 10/2007/QD-BNN dated 06/02/2007 of the Minister of Agriculture and Rural Development;

4. Bio-organic fertilizers (No. 1, 2) in the additional List of fertilizers promulgated together with the Decision No. 84/2007/QD-BNN dated 4/10/2007 of the Minister of Agriculture and Rural Development;

5. Bio-organic fertilizers (No. 1, 2) in the additional List of fertilizers promulgated together with the Decision No. 79/2008/QD-BNN dated 8/7/2008 of the Minister of Agriculture and Rural Development;

6. Bio-organic fertilizer (No. 19) in the additional List of fertilizers promulgated together with the Circular No. 17/2009/TT-BNN dated 27/3/2009 of the Minister of Agriculture and Rural Development;

7. Mineral organic fertilizer (No. 5); microbiological organic fertilizer (No. 1) in the additional List of fertilizers promulgated together with the Circular No. 62/TT-BNNPTNT dated 25/9/2009 of the Minister of Agriculture and Rural Development;

Article 4. The Chief of the Ministerial Office, the director of the Cultivation Department, the director of the Science - Technology and Environment Department, directors of provincial-level Agriculture and Rural Development Services, heads of units, organizations and individuals related to production, trading and use in Vietnam shall implement this Circular.

 

 

FOR THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
 DEPUTY MINISTER

Bui Ba Bong

  

(Annexes are not translated into English herein)


------------------------------------------------------------------------------------------------------
This translation is translated by LawSoft, for reference only. LawSoft is protected by copyright under clause 2, article 14 of the Law on Intellectual Property. LawSoft always welcome your comments

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/2009/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu85/2009/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2009
Ngày hiệu lực13/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/2009/TT-BNNPTNT

Lược đồ Circular No. 85/2009/TT-BNN list of fertilizers permitted for production trading


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Circular No. 85/2009/TT-BNN list of fertilizers permitted for production trading
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu85/2009/TT-BNNPTNT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýBùi Bá Bổng
       Ngày ban hành30/12/2009
       Ngày hiệu lực13/02/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2020
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Circular No. 85/2009/TT-BNN list of fertilizers permitted for production trading

          Lịch sử hiệu lực Circular No. 85/2009/TT-BNN list of fertilizers permitted for production trading