Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.

Cơ quan ban hành