Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Tìm thấy 1 văn bản phù hợp.

Cơ quan ban hành