Văn bản khác 3226/UBND-KTN

Công bố 3226/UBND-KTN năm 2014 định mức dự toán cho công tác bê tông mặt đường sản xuất qua dây chuyền trạm trộn + ô tô chuyển trộn + đồ thủ công do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Công bố 3226/UBND-KTN năm 2014 định mức dự toán công tác bê tông mặt đường Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3226/UBND-KTN

Bình Định, ngày 31 tháng 07 năm 2014

 

CÔNG BỐ

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHO CÔNG TÁC BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN + Ô TÔ CHUYỂN TRỘN + ĐỒ THỦ CÔNG

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 79/TTr-SXD ngày 24/7/2014,

UBND tỉnh công bố định mức dự toán cho công tác bê tông mặt đường sản xuất qua dây chuyền trạm trộn + ô tô chuyển trộn + đổ thủ công trên địa bàn tỉnh để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, áp dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, GTVT, NNPTNT, TC, KH&ĐT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K14, K19 (H.100).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công bố số 3226/UBND-KTN ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh)

Tên công tác: Bê tông mặt đường (vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn + ô tô chuyển trộn + đổ thủ công). Áp dụng cho tất cả các loại chiều dày mặt đường.

- Thành phần công việc: lắp đặt và di chuyển máng đổ theo từng điều kiện thi công cụ thể; đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật (làm khe co dãn chưa tính trong định mức).

- Bảng định mức:

Đơn vị tính: 1 m3

Mã hiệu

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn v

Định mức

AF. 15600

Bê tông mặt đường

Vật liệu

 

 

Vữa

m3

1,025

Vật liệu khác

%

1,5

Nhân công

 

 

Bậc 4,0/7

công

0,68

Máy thi công

 

 

Máy trộn đầm bàn 1KW

ca

0,089

Máy trộn đầm dùi 1,5KW

ca

0,089

Máy khác

%

5,0

Ghì chú:

- Vữa bê tông sử dụng độ sụt 6¸8.

- Công tác sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn áp dụng mã hiệu định mức AF.51100.

- Công tác vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn áp dụng mã hiệu định mức AF.52100.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3226/UBND-KTN

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3226/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực31/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3226/UBND-KTN

Lược đồ Công bố 3226/UBND-KTN năm 2014 định mức dự toán công tác bê tông mặt đường Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công bố 3226/UBND-KTN năm 2014 định mức dự toán công tác bê tông mặt đường Bình Định
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3226/UBND-KTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNgô Đông Hải
        Ngày ban hành31/07/2014
        Ngày hiệu lực31/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công bố 3226/UBND-KTN năm 2014 định mức dự toán công tác bê tông mặt đường Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Công bố 3226/UBND-KTN năm 2014 định mức dự toán công tác bê tông mặt đường Bình Định

            • 31/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực