Công điện 01/CĐ-LĐTBXH

Công điện 01/CĐ-LĐTBXH năm 2018 thực hiện giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công điện 01/CĐ-LĐTBXH 2018 thực hiện giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việc


B LAO ĐNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG CÔNG NHÂN NGỪNG VIỆC

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điện:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Mấy ngày gần đây, ở một số tỉnh khu vực phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Thuận) xảy ra tình trạng công nhân tự ý ngừng việc tham gia diễu hành, dẫn đến ngưng trệ sản xuất, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thu nhập của người lao động và môi trường đầu tư. Để đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động, sớm ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền để người lao động có hình thức bày tỏ ý kiến với chủ trương, chính sách và pháp luật phù hợp trên tinh thần tôn trọng, chấp hành các quy định của pháp luật; không tự ý nghỉ việc tham gia tụ tập đông người trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập của chính bản thân người lao động.

2. Hướng dẫn các doanh nghiệp chủ động nắm bắt tình hình, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.

3. Phân công theo dõi sát tình hình; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan ở địa phương đcó biện pháp kịp thời, phù hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất cập nhật tình hình và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Tổng LĐLĐ Việt Nam (để phối hợp);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục QHL
ĐTL.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/CĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu01/CĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2018
Ngày hiệu lực11/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/CĐ-LĐTBXH

Lược đồ Công điện 01/CĐ-LĐTBXH 2018 thực hiện giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 01/CĐ-LĐTBXH 2018 thực hiện giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việc
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu01/CĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýDoãn Mậu Diệp
        Ngày ban hành11/06/2018
        Ngày hiệu lực11/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công điện 01/CĐ-LĐTBXH 2018 thực hiện giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việc

              Lịch sử hiệu lực Công điện 01/CĐ-LĐTBXH 2018 thực hiện giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việc

              • 11/06/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/06/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực