Công điện 03/CĐ-LĐTBXH

Công điện 03/CĐ-LĐTBXH năm 2021 về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công điện 03/CĐ-LĐTBXH 2021 tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI điện:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng. Tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép và nhập cnh với mục đích tìm việc làm không đúng quy định của pháp luật lao động đang xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước. Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Công điện s570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát toàn bộ các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng lao động là người nước ngoài tại địa phương. Trên cơ sở đó, tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh, lao động nước ngoài đã đăng ký và làm việc tại các cơ sở, doanh nghiệp,... Kiên quyết không để sót, để lọt người nhập cảnh trái phép lao động trong cơ sở, doanh nghiệp. Báo cáo kết quả rà soát về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục Việc làm) trước ngày 25/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Kim tra, chấn chỉnh việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại địa phương, đm bảo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ và khoản 1 Điều 152 Bộ luật Lao động năm 2019 (Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu chỉ được tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm vị trí công việc quản lý, điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà người lao động Việt Nam chưa đáp ng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh).

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp tiếp nhận, sử dụng lao động trái phép và các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhưng không có giấy phép lao động (hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động) và không tuân thcác quy định của Luật Nhập cnh, xuất cảnh, quá cnh, cư trú ca người nước ngoài tại Việt Nam.

4. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn, bảo đảm thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và các quy định của cơ quan y tế. Kiên quyết đình chỉ và xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp không bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật.

Bộ trưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, thực hiện tốt các nội dung nêu trên và báo cáo Chính phủ việc thực hiện qua Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Ban Bí thư (đ
b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (đ
b/c);
- Các Thứ trư
ng;
- Bộ Y tế;
- Sở LĐTBXH các t
nh, tp trực thuộc TW (đ t/h);
- Các cơ quan báo chí thuộc Bộ, TTTT (để đăng ti);
- Lưu: VT, CVL.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu03/CĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2021
Ngày hiệu lực14/05/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CĐ-LĐTBXH

Lược đồ Công điện 03/CĐ-LĐTBXH 2021 tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 03/CĐ-LĐTBXH 2021 tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu03/CĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýĐào Ngọc Dung
        Ngày ban hành14/05/2021
        Ngày hiệu lực14/05/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công điện 03/CĐ-LĐTBXH 2021 tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Công điện 03/CĐ-LĐTBXH 2021 tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

           • 14/05/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/05/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực