Công điện 04/CĐ-BGTVT

Công điện 04/CĐ-BGTVT góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 53/2007/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công điện 04/CĐ-BGTVT góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 53/2007/NĐ-CP


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

VỀ VIỆC GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 53/2007/NĐ-CP NGÀY 04/04/2007

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành.
- Các Vụ tham mưu: Pháp chế, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Hợp tác quốc tế, Khoa học công nghệ, Kết cấu hạ tầng giao thông, Tổ chức cán bộ, Môi trường, Vận tải, An toàn giao thông, Quản lý doanh nghiệp.
- Ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư.
- Văn phòng Bộ.
- Thanh tra Bộ.
- Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ.
- Các đơn vị chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ.
- Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ.

 

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/04/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và đã có văn bản xin ý kiến Bộ Giao thông vận tải đối với dự thảo.

Do tính cấp bách cần hoàn thiện sớm dự thảo Nghị định nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu: các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành; các Vụ tham mưu của Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư, Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ; các đơn vị chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ; các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ, nghiên cứu dự thảo Nghị định (kèm theo công điện này) và có ý kiến góp ý gửi về Bộ qua Vụ Kế hoạch đầu tư, để tổng hợp có ý kiến góp ý cho Bộ KH&ĐT. Ý kiến đóng góp của các đơn vị cần gửi về Bộ trước 11h00 ngày 31/01/2013.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, KHĐT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Tấn Viên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CĐ-BGTVT

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu04/CĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2013
Ngày hiệu lực28/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CĐ-BGTVT

Lược đồ Công điện 04/CĐ-BGTVT góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 53/2007/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 04/CĐ-BGTVT góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 53/2007/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu04/CĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýTrương Tấn Viên
        Ngày ban hành28/01/2013
        Ngày hiệu lực28/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công điện 04/CĐ-BGTVT góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 53/2007/NĐ-CP

             Lịch sử hiệu lực Công điện 04/CĐ-BGTVT góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 53/2007/NĐ-CP

             • 28/01/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/01/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực