Công điện 04/CĐ-UBND

Công điện 04/CĐ-UBND về quản lý buôn bán, vận chuyển, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu và tăng cường công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2016 tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Công điện 04/CĐ-UBND quản lý buôn bán vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu Thái Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CĐ-UBND

Thái Bình, ngày 13 tháng 5 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC QUẢN LÝ BUÔN BÁN, VẬN CHUYỂN, SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHẬP LẬU VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH BẢO VỆ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VỤ XUÂN NĂM 2016.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH điện:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;

- Báo Thái Bình;

- Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình;

- Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Các đối tượng sâu, bệnh hại lúa Xuân đang diễn biến rất phức tạp, trong đó rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ là 2 đối tượng có nguy cơ gây hại và làm giảm năng suất lúa Xuân một cách nghiêm trọng nếu không được phun thuốc trừ kịp thời; mặt khác, thời lượng và nội dung tuyên truyền cho công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa Xuân của một số địa phương chưa cụ thể, thường xuyên, liên tục dẫn đến sự chủ quan của nông dân; tình trạng phun cộng nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh gây lãng phí vẫn còn xảy ra; việc bán, khuyến cáo sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của một số đơn vị, cá nhân, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp không đúng với hướng dẫn của cơ quan chuyên môn dẫn đến hiệu quả phòng trừ thấp.

Trước tình hình trên và để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 3606/CT-BNN-BVTV ngày 09/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý việc nhập lậu, vận chuyển, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể và yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Thực hiện nghiêm túc Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 10/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều tiết nước và tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2016.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn huy động tối đa lực lượng, phương tiện tranh thủ thời tiết tạnh ráo để phun thuốc phòng trừ rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh theo hướng dẫn của ngành chuyên môn; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình của huyện, thành phố, hệ thống phát thanh của các xã, phường, thị trấn tăng thời lượng tuyên truyền về mức độ nguy hại của rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ để cán bộ, nông dân nhận thức đúng và kịp thời trong việc phòng trừ, hạn chế thấp nhất thiệt hại năng suất lúa Xuân; phối hợp với Mặt trận tổ quốc, Hội nông dân, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan chức năng (nông nghiệp, truyền thông, báo chí) tuyên truyền, hướng dẫn người dân không mua bán, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu, đồng thời triển khai chương trình giám sát việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Huy động cán bộ kỹ thuật tăng cường cho các huyện, thành phố, phối hợp với các địa phương theo dõi sát tình hình thời tiết, sâu bệnh; chỉ đạo các đơn vị chức năng hướng dẫn cụ thể cho các địa phương về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và kỹ thuật phòng trừ; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình xây dựng, biên tập các chương trình khoa giáo về các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là rày nâu, rầy lưng trắng và sâu cuốn lá nhỏ hại lúa.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo lực lượng thanh tra chuyên ngành nông nghiệp, quản lý thị trường, công an, chính quyền địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc buôn bán, vận chuyển, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu, kiên quyết tịch thu, tiêu hủy các loại thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.

4. Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chương trình cụ thể, tăng thời lượng phát sóng để tuyên truyền, phổ biến các tiến bộ kỹ thuật, các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại nhất là rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ... để bà con nông dân hiểu và áp dụng.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các chi hội: Tuyên truyền, hướng dẫn người dân không mua bán, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên sử dụng đúng thuốc bảo vệ thực vật, thực hiện quy trình kỹ thuật, các biện pháp phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ theo hướng dẫn của ngành chuyên môn.

6. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình thực hiện phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng trừ sâu bệnh vụ Xuân năm 2016.

Nhận Công điện này, yêu cầu: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể khẩn trương triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- Cổng thông tin Điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, NNTNMT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CĐ-UBND

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu04/CĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2016
Ngày hiệu lực13/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CĐ-UBND

Lược đồ Công điện 04/CĐ-UBND quản lý buôn bán vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu Thái Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 04/CĐ-UBND quản lý buôn bán vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu Thái Bình 2016
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu04/CĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hồng Diên
        Ngày ban hành13/05/2016
        Ngày hiệu lực13/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công điện 04/CĐ-UBND quản lý buôn bán vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu Thái Bình 2016

             Lịch sử hiệu lực Công điện 04/CĐ-UBND quản lý buôn bán vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu Thái Bình 2016

             • 13/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực